Informácia o dokumenteIn: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 47, no. 4
Marek Skovajsa

Auer, Peter: Jazyková interakce

Detaily:

Rok, strany: 2015, 438 - 441
Typ článku: recenzia / review

Ako citovať:

ISO 690:
Skovajsa, M. 2015. Auer, Peter: Jazyková interakce. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 47, no.4, pp. 438-441. 0049-1225.

APA:
Skovajsa, M. (2015). Auer, Peter: Jazyková interakce. Sociológia - Slovak Sociological Review, 47(4), 438-441. 0049-1225.