Informácia o dokumente / Document Info
Späť / Back


In: Informačný bulletin ÚK SAV


Päťdesiat rokov knižnično-informačnej siete SAV

Ľudmila Čelková

ISSN 0139-9993

Vydavateľ / Publisher:

Rok, strany / Year, pages: 2006, 8-15

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

URL na originálny zdroj / Original source URL:

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Čelková, Ľ. 2006. Päťdesiat rokov knižnično-informačnej siete SAV. In Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XXXV, no.2, pp. 8-15.

APA:
Čelková, Ľ. (2006). Päťdesiat rokov knižnično-informačnej siete SAV. Informačný bulletin ÚK SAV, XXXV(2), 8-15.

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: