Informácia o dokumenteIn: Studia Politica Slovaca, vol. 7, no. 2
Martin Štuller

ŠTULLER, Martin: Krno, S.: Ruská federácia (Od Uralu po Ďaleký východ). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, 348 s., ISBN 978-80-558-0202-2

Detaily:

Rok, strany: 2014, 98 - 100
Kľúčové slová:
Reviews and Annotations

O článku:

Reviews and Annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Štuller, M. 2014. ŠTULLER, Martin: Krno, S.: Ruská federácia (Od Uralu po Ďaleký východ). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, 348 s., ISBN 978-80-558-0202-2. In Studia Politica Slovaca, vol. 7, no.2, pp. 98-100. 1337-8163.

APA:
Štuller, M. (2014). ŠTULLER, Martin: Krno, S.: Ruská federácia (Od Uralu po Ďaleký východ). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, 348 s., ISBN 978-80-558-0202-2. Studia Politica Slovaca, 7(2), 98-100. 1337-8163.