Informácia o dokumenteIn: Studia Politica Slovaca, vol. 7, no. 2
Michael Augustín

AUGUSTÍN, Michael: Drulák, P.: Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 323 s., ISBN 978-80-7419-115-2

Detaily:

Rok, strany: 2014, 92 - 94
Kľúčové slová:
Reviews and Annotations

O článku:

Reviews and Annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Augustín, M. 2014. AUGUSTÍN, Michael: Drulák, P.: Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 323 s., ISBN 978-80-7419-115-2. In Studia Politica Slovaca, vol. 7, no.2, pp. 92-94. 1337-8163.

APA:
Augustín, M. (2014). AUGUSTÍN, Michael: Drulák, P.: Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 323 s., ISBN 978-80-7419-115-2. Studia Politica Slovaca, 7(2), 92-94. 1337-8163.