Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Človek a spoločnosť

Domovský ústav: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Údaje
ISSN 1335-3608 (online)

Jazyk: Anglicky

Web: www.clovekaspolocnost.sk

E-mail:
Adresa:
Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Karpatská 5
040 01 Košice

Človek a spoločnosť - „Individual and society“ je internetový časopis, s politikou open access, ktorý vychádza štyri krát ročne a je recenzovaný. Časopis vydáva Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied. V časopise sú uverejňované príspevky z oblasti spoločenských vied. Redakčnú radu tvoria odborníci zo Slovenska a zahraničia (Anglicko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko, Ukrajina). Časopis Človek a spoločnosť vytvára fórum na prezentáciu a vedeckú diskusiu medzi pracovníkmi oddelenia spoločenských vied SAV, vysokých škôl, ďalších vedeckých pracovísk a samozrejme aj rôznych krajín, keďže v časopise publikujú autori z rôznych štátov. Vďaka svojej internetovej podobe poskytuje možnosť bezprostredného reagovania. Význam a prínos časopisu spočíva najmä v rozvíjaní interdesciplinarity. Pre postihnutie základných problémov spoločenských vied v súčasnosti je tento interdisciplinárny (transdisciplinárny) prístup nevyhnutný.