Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Slovenská archeológia

Domovský ústav: Archeologický ústav SAV

Zoznam čísel
2020 - Volume LXVIII
2019 - Volume LXVII
2018 - Volume LXVI
2017 - Volume LXV
2016 - Volume LXIV
2015 - Volume LXIII
2014 - Volume LXII
2013 - Volume LXI
2012 - Volume LX
2011 - Volume LIX
2010 - Volume LVIII
2009 - Volume LVII
2008 - Volume LVI
2007 - Volume LV
2006 - Volume LIV
2005 - Volume LIII
2004 - Volume LII
2003 - Volume LI
2002 - Volume L
2001 - Volume XXXIX
2000 - Volume XLVIII
1999 - Volume XLVII
1998 - Volume XLVI
1997 - Volume XLV
1996 - Volume XLIV
1995 - Volume XLIII
1994 - Volume XLII
1993 - Volume XLI
1992 - Volume XL
1991 - Volume XXXIX
1990 - Volume XXXVIII
1989 - Volume XXXVII
1988 - Volume XXXVI
1987 - Volume XXXV
1986 - Volume XXXIV
1985 - Volume XXXIII
1984 - Volume XXXII
1983 - Volume XXXI
1982 - Volume XXX
1981 - Volume XXIX
1980 - Volume XXVIII
1979 - Volume XXVII
1978 - Volume XXVI
1977 - Volume XXV
1976 - Volume XXIV
1975 - Volume XXIII
1974 - Volume XXII
1973 - Volume XXI
1972 - Volume XX
1971 - Volume XIX
1970 - Volume XVIII
1969 - Volume XVII
1968 - Volume XVI
1967 - Volume XV
1966 - Volume XIV
1965 - Volume XIII
1964 - Volume XII
1963 - Volume XI
1962 - Volume X
1961 - Volume IX
1960 - Volume VIII
1959 - Volume VII
1958 - Volume VI
1957 - Volume V
1956 - Volume IV
1955 - Volume III
1954 - Volume II
1953 - Volume I
Údaje
ISSN 1335-0102 (print)

Jazyk: viacjazyčný

Web: archeol.sav.sk/index.php/sk/slovenska-archeologia/

E-mail:

Adresa:
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
949 21 Nitra
Slovakia

ISSN - 1335-0102

SLOVENSKÁ ARCHEOLÓGIA - recenzovaný časopis - uverejňuje odborné a vedecké štúdije o najzávažnejších archeologických nálezoch a problémoch bádania o praveku a včasnej dobe dejinnej na Slovensku a v strednej Európe.

Náplňou výrazne presahuje do príbuzných disciplín, najmä do histórie, numizmatiky, ale aj do antropológie, paleobotaniky a paleozoológie. Hodnotí najdôležitejšie odborné podujatia, prináša dôležité personálie a recenzuje vedecké diela zaoberajúce sa stredoeurópskym priestorom.

Je určená domácim a zahraničným špecialistom ako primárny zdroj informácii, ale poslúži aj historikom, učiteľom a laickým záujemcom.

Vychádza dvakrát ročne


Vydáva: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

Hlavný redaktor: PhDr. G. Fusek, CSc.

Tel. : (+421/037) 73357 38
Fax : (+421/037) 73356 18