Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Studia Psychologica

Front Page

Domovský ústav: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Jazyk: anglicky

www: www.studiapsychologica.com

E-mail:

Adresa:
Institute of Experimental Psychology S.A.Sc.
Studia Psychologica
Dubravska cesta 9
813 64 BRATISLAVA
Slovak Republic
Tel: (+421)(2)59413427, FAX: (+421)(2)54775584