Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Ekonomický časopis/Journal of Economics

Domovský ústav: Ekonomický ústav SAV

Zoznam čísel
2020 - Volume 68
2019 - Volume 67
2018 - Volume 66
2017 - Volume 65
2016 - Volume 64
2015 - Volume 63
2014 - Volume 62
2013 - Volume 61
2012 - Volume 60
2011 - Volume 59
2010 - Volume 58
2009 - Volume 57
2008 - Volume 56
2007 - Volume 55
2006 - Volume 54
2005 - Volume 53
2004 - Volume 52
2003 - Volume 51
2002 - Volume 50
2001 - Volume 49
2000 - Volume 48
1999 - Volume 47
1998 - Volume 46
1997 - Volume 45
1996 - Volume 44
Údaje
ISSN 0013-3035 (print)
ISSN 2729-7470 (online)

Jazyk: anglický

Web: www.ekonom.sav.sk/sk/casopis

E-mail:

Adresa:
Ekonomický časopis, Šancová 56, 811 05 Bratislava 1;
tel: 00421 2 5249 8214, kl. 105; 122
00421 2 5249 5103EKONOMICKÝ ČASOPIS
Print ISSN: 0013-3035
Online ISSN: 2729-7470

ČASOPIS PRE EKONOMICKÚ TEÓRIU, HOSPODÁRSKU POLITIKU, SPOLOČENSKO-EKONOMICKÉ PROGNÓZOVANIE

Ekonomický časopis je recenzovaný vedecký časopis. Prináša originálne vedecky podložené výsledky v statiach predovšetkým z oblasti makroekonomickej a mikroekonomickej teórie, hospodárskej politiky, teórie a výsledkov sociálno-ekonomického prognózovania, financií, medzinárodnej ekonómie a ekonómie európskej integrácie, ekonómie trhu práce, matematickej ekonómie, odvetvových ekonomík, ako aj regionálneho a sociálneho rozvoja. Prináša recenzie teoretických prác a iné príspevky významné pre ekonomické dianie na Slovensku.

Plné texty článkov v elektronickej verzii sú sprístupnené na: www.ceeol.com; https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=34

Objednávky registruje redakcia časopisu
Distribuuje a predplatné prijíma L. K. Permanent, spol. s r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3; Slovak Republic; www.lkpermanent.sk

Published 10-krát ročne
edited by Ekonomický ústav SAV
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Hlavný redaktor: prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.
Výkonný redaktor: Ing. Tomáš Jeck, PhD.
Technické spracovanie: Silvia Rémayová