Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Geologica Carpathica

Domovský ústav: Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 1335-0552 (print)
ISSN 1336-8052 (online)

Jazyk: Anglický

Web: www.geologicacarpathica.com

E-mail:
Adresa:
Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9, P.O. BOX 106
840 05 Bratislava 45
Slovak Republic

GEOLOGICA CARPATHICA publishes contributions to:
* Tectonics and Structural Geology
* Sedimentology, Stratigraphy and Paleontology
* Geochemistry, Petrology and Mineralogy
* Economic Geology
* Applied Geophysics
* Geomorphology

GEOLOGICA CARPATHICA is published six times a year. The distribution of the journal is done by the Library of the Earth Sciences Institute of the Slovak Academy of Sciences (Sale Manager: Eva Luptáková, geolkniz@savba.sk).

PUBLISHED BY:
Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava 45, Slovak Republic

PUBLISHER:
Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava

CO-PUBLISHERS:
Institute of Geology, Czech Academy of Sciences, Prague
Polish Geological Institute, Warsaw

EDITORS:

Editor in Chief:
IGOR BROSKA — Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic; igor.broska@savba.sk

Executive Editor:
JÁN MADARÁS — Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic

Editors:
CĂLIN TĂMAȘ - President of CBGA, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
TOMÁŠ PŘIKRYL - Institute of Geology Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic
TADEUSZ PERYT - Polish Geological Institute, Warsaw, Poland
ADAM TOMAŠOVÝCH - Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic

Managing Editor:
Silvia Antolíková — Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic; silvia.antolikova@savba.sk