Informačná stránka organizácie SAV

Technicko-hospodárska správa ústavov SAV Košice (do 30.4.2018)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Watsonova 45 Kosice
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.saske.sk/THS