Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav geotechniky SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DUTKOVÁ, Erika** - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - SHPOTYUK, Oleh - JAKUBÍKOVÁ, Jana - CHOLUJOVÁ, Dana - ŠIŠKOVÁ, Viera - DANEU, Nina - BALÁŽ, Matej - KOVÁČ, Jaroslav - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - BRIANČIN, Jaroslav - DEMCHENKO, Pavlo. SDS-Stabilized CuInSe2/ZnS Multinanocomposites Prepared. In Nanomaterials-Basel, 2021, vol. 11, no.1, p.69. ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano11010069 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications) Typ: ADCA
  • FABIÁN, Martin** - MENZEL, Dirk - YERMAKOV, A.Ye. - KOLEV, Hristo - KAŇUCHOVÁ, Mária - SHI, J. - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - KOSTOVA, Nina G. - DA SILVA, K. L. - SENNA, M. - HARNIČÁROVÁ, M. - VALÍČEK, J. - HAHN, Horst - ŠEPELÁK, Vladimír. Nanostructure and magnetic anomaly of mechanosynthesized Ce1-xYxO2-δ (x ≤ 0.3) solid solutions. In Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2021, vol.148, p. 109673. ISSN 0022-3697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109673 (VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy) Typ: ADCA
  • TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - KATELNIKOVAS, Arthuras - MISEVICIUS, Martynas - KAŇUCHOVÁ, Mária - KAREIVA, Aivaras - BEGANSKIENĖ, Aldona - MELNYK, Inna**. Preparation and luminescence properties of europium(III)-loaded aminosilica spherical particle. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2021, vol. 608, p.125552. ISSN 0927-7757. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125552 (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus