Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
10/2020 Zmluva o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie projektu č. APVV-19-0196  
Univerzita Komenského v BA, Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
IČO: 00397865
10.08.2020 0,00
8/2020 Dodatok č.4 ku Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č.APVV-16-0463  (pdf / 636.79 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
03.08.2020 8 865,00
9/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb zodpovednej osoby, GDPR  (pdf / 557.05 KB)
PIEM Consulting, s.r.o.
Trnavská cesta 177/82A, 821 01 Bratislava
IČO: 47687126
31.07.2020 0,00
6/2020 Dodatok č, 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0463  (pdf / 612.95 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava
IČO: 30797764
15.07.2020 0,00
4/2020 predaj služ. vozidla Škoda Felícia  
Stanislav Danihel
Štefánikova 1286/94, Ivánka pri Dunaji
22.04.2020 300,00
3/2020 Dodatok č. 3 k APVV 16-0518  (pdf / 638.38 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
17.04.2020 20 000,00
2/2020 Dodatok č. 3 k APVV 16-0463  (pdf / 637.06 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
17.04.2020 10 785,00