Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
23/2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov  (pdf / 413.66 KB)
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo
IČO: 47209763
01.08.2019 0,00
21/2019 GBPR-Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby  (pdf / 351.64 KB)
PIEM Consulting, s.r.o.
Tomášikova 177/31,821 01 Bratislava
IČO: 47687126
30.07.2019 0,00
22/2019 Zmluva č. 155/2019/CSČ SAV-VS  (pdf / 456.83 KB)
Centrum spločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 003978144
26.07.2019 0,00
20/2019 Zmluva o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie projektu č.APVV-18-0201  (pdf / 577.38 KB)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9,812 37 Bratislava
IČO: 00397687
26.07.2019 0,00
019/2019 Zmluva o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie projektu č. APVV-18-0201  (pdf / 588.19 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
23.07.2019 0,00
18/2019 Zmluva APVV 18-0201  (pdf / 838.82 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
18.06.2019 0,00
17/2019 poistenie nehnuteľnosti  (pdf / 357.44 KB)
Allianz - Slovesnká poisťovňa, a.s.
Dostojvského rad 4, 815 74 Bratislava
IČO: 00151700
09.05.2019 362,22
16/2019 Dodatok č. 5 k APVV 0604  (pdf / 82.64 KB)
Scientica, s.r.o.
Hybešova 33, 831 06 Bratislava
IČO: 36775185
15.04.2019 10 993,00
10/2019 Dodatok ku kooperačnej zmluve  (pdf / 92.37 KB)
Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 3, 040 01 Košice
IČO: 00586951
Zmluva: 10/2019
12.04.2019 0,00
14/2019 kolektívna zmluva na rok 2019  (pdf / 316.28 KB)
Základná organizácia č. 52 OZ prac. SAV priˇÚstave zoológie SAV
Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
IČO: 00679097
07.04.2019 0,00
11/2019 Dodatok č.2 ku Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0518  (pdf / 80.39 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
Zmluva: 11/2019
05.04.2019 0,00
15/2019 Dodatok č. 3 k zmluve o partnerstve  (pdf / 147.77 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
04.04.2019 0,00
13/2019 výpoveď zmluvy  (pdf / 30.01 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
21.03.2019 0,00
13/2019 výpoveď zmluvy  (pdf / 30.01 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
21.03.2019 0,00
12/2019 výpoveď zmluvy  (pdf / 23.99 KB)
Scientica a.s.
Hybešova 33, 831 06 Bratislava
21.03.2019 0,00
5/2019 Dodatok č. 6 k APVV 0556  (pdf / 72.95 KB)
APVV
Mýtna 23, 83904 Bratislava
IČO: 30797764
14.03.2019 0,00
4/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.APVV-16-0463  (pdf / 72.64 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
14.03.2019 0,00
6/2019 Dodatok č. 1 k APVV 0395  (pdf / 74.14 KB)
APVV
Mýtna 23, 839 04 Bratislava
IČO: 30797764
12.03.2019 0,00
3/2019 chránené dielne  (pdf / 95.87 KB)
AIMI, s.r.o
Hybešova 51, 831 06 Bratislava
IČO: 35782838
25.02.2019 1 000,00
2/2019 bezplatný prevod majetku  (pdf / 24.54 KB)
Scientica, s.r.o.
Hybešova 7287/33, 831 06 Bratislava
08.02.2019 0,00
1/2019 spolupráca na projkete spoločných akcií v roku 2019  (pdf / 132.26 KB)
Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV
Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
29.01.2019 0,00