Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav zoológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
15/2021 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu - Kúpnej zmluvy č. Z20218731_Z  (pdf / 542.52 KB)
LABO-SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
3. 11. 2021 0,00
14/2021 Kúpno-predajná zmluva  (pdf / 781.33 KB)
Radovan Hradecký
Cabanova 2172/31, 841 02 Bratislava
13. 9. 2021 2 500,00
13/2021 Zmluva o spolupráci k APVV-20-0081  
Univerzita Komenského v BA
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
24. 8. 2021 0,00
12/2021 Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0081  
Univerzita Komenského v BA
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
24. 8. 2021 0,00
11/2021 Dodatok č. k Zmluve o poskytovaní služieb zodpovednej osoby  (pdf / 554.42 KB)
PIEM Consulting, s.r.o.
Trnavská cesta 177/82A, 821 01 Bratislava
IČO: 47687126
14. 7. 2021 0,00
9/2021 Servisná zmluva č. 1/2021  (pdf / 779.19 KB)
Labo-SK, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
25. 5. 2021 0,00
8/2021 Kolektívna zmluva na rok 2021  (pdf / 2.09 MB)
Základná organizácia č. 52 OZ prac. SAV pri Ústave zoológie SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
24. 5. 2021 0,00
5/2021 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20218731_Z  (pdf / 547.47 KB)
Labo-SK, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
12. 5. 2021 0,00
7/2021 Zmluva o nakladaní s odpadmi č.142/BA/2021  (pdf / 322.1 KB)
ARGUSS, s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
IČO: 31365213
27. 4. 2021 0,00
6/2021 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0463  (pdf / 73.56 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava
IČO: 30797764
21. 4. 2021 0,00
4/2021 Dodatok č. 4 k APVV 16-0518  (pdf / 633.65 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
21. 4. 2021 0,00
3/2021 Dodatok č.5 ku Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č.APVV-16-0463  (pdf / 630.68 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
21. 4. 2021 0,00
2/2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0395  (pdf / 577.33 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava
IČO: 30797764
13. 4. 2021 0,00