Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
20/2022 Dodatok č. 1  (pdf / 87.38 KB)
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr. arm generála L. Svododu 5, 812 49 Bratislava
IČO: 00156850
9. 6. 2022 0,00
19/2022 Návrh poistnej zmluvy č. 6095100680 - Povinné zmluvné poistenie  (pdf / 642.45 KB)
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava
IČO: 31383408
19. 5. 2022 0,00
18/2022 Darovacia zmluva  (pdf / 233.65 KB)
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.
Pavla Horova 6154/28, Bratislava
6. 5. 2022 0,00
16/2022 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 849.45 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
21. 4. 2022 0,00
15/2022 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022  (pdf / 440.43 KB)
Základná organizácia č. 52 OZ prac. SAV pri Ústave zoológie SAV, v. v. i
Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava
13. 4. 2022 0,00
13/2022 Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve č. 1/2021 uzatvorenej dňa 25.05.2021 na predmet zákazky: Servisné služby, opravy a údržba VV infraštruktúry UZ SAV  (pdf / 596.99 KB)
LABO-SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
23. 3. 2022 0,00
12/2022 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z202124110_Z  (pdf / 505.23 KB)
LABO-SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
23. 3. 2022 0,00
14/2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 775.83 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
22. 3. 2022 0,00
10/2022 Kolektívna zmluva  (pdf / 2.06 MB)
Základná organizácia č. 52 OZ prac. SAV pri Ústave zoológie SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
9. 2. 2022 0,00
9/2022 Dodatok č. 1 ku Zmluve spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0081  (pdf / 952.16 KB)
Univerzita Komenského v BA
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397856
3. 2. 2022 0,00
5/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO 2 č. 1175/01/02  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
28. 1. 2022 0,00
6/2022 Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácií na riešenie projektu č. APVV-18-0201  (pdf / 599.1 KB)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO: 00397687
27. 1. 2022 0,00
3/2022 Dodatok č. 2 - Amendement to Journal Publishing Agreement  (pdf / 88.72 KB)
Springer Nature Publishing AG
Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland
12. 1. 2022 0,00
4/2022 ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 1.88 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
5. 1. 2022 0,00