Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
22/2023 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 103.96 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
19. 9. 2023 0,00
20/2023 Dohoda o prevode práv a povinností  (pdf / 502.52 KB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
17. 8. 2023 0,00
19/2023 Zmluva o spolupráci na riešení projektu č. APVV-22-0372  (pdf / 2.35 MB)
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
8. 8. 2023 0,00
18/2023 Zmluva o spolupráci na riešení projektu č. APVV-22-0372  (pdf / 2.27 MB)
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava
IČO: 17055555
7. 8. 2023 0,00
17/2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb zodpovednej osoby  (pdf / 583.31 KB)
PIEM Consulting, s.r.o.
Trnavská cesta 177/82A, 821 01 Bratislava
IČO: 47687126
20. 7. 2023 0,00
15/2023 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 790.55 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
14. 7. 2023 0,00
16/2023 Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0372  (pdf / 948.92 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
11. 7. 2023 0,00
11/2023 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023  (pdf / 480.42 KB)
Základná organizácia č. 52 OZ prac. SAV pri Ústave zoológie SAV, v. v. i
Dúbravská cesta 9, 842 06 Bratislava
8. 6. 2023 0,00
10/2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 776.58 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
5. 6. 2023 0,00
9/2023 Dohoda o spolupráci pri výskume chránených druhov motýľov  (pdf / 1.42 MB)
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 17058520
23. 5. 2023 0,00
8/2023 Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0065/20  (pdf / 801.07 KB)
Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.
Ľ. Štúra 2. 960 01 Zvolen
IČO: 00679071
22. 5. 2023 0,00
6/2023 Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0044/22  (pdf / 829.59 KB)
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
IČO: 00679089
11. 5. 2023 0,00
7/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 890/2022 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti  (pdf / 1.95 MB)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
IČO: 00151513
10. 5. 2023 0,00
4/2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 890.25 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
3. 5. 2023 0,00
5/2023 Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0097/22  (pdf / 807.48 KB)
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
IČO: 00679089
20. 4. 2023 0,00
3/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 924.24 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
6. 3. 2023 0,00
2/2023 Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o spolupráci  (pdf / 653.67 KB)
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v BA
Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
27. 2. 2023 0,00
1/2023 Kolektívna zmluva  (pdf / 2.06 MB)
Základná organizácia č. 52 OZ prac. SAV pri Ústave zoológie SAV, v. v. i
Dúbravská cesta 9, 842 06 Bratislava
26. 1. 2023 0,00