Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
24/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 63.03 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
06.07.2018 0,00
23/2018 Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 207.07 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
06.07.2018 0,00
42018 Oznámenie o ukončení obdobia udržateľnosti projektu  (pdf / 59.13 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1
IČO: 31819494
Poznámka: Oznámenie o ukončení obdobia udržateľnosti projektu
03.07.2018 0,00
22/2018 Dodatok ku kooperačnej zmluve pre rok 2018 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0274  (pdf / 114.16 KB)
Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 3, 040 01 Košice
IČO: 00586951
18.06.2018 0,00
21/2018 Kooperačná zmluva pre rok 2018 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0274  (pdf / 97.4 KB)
Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 3, 040 01 Košice
IČO: 00586951
22.05.2018 0,00
20/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0463  (pdf / 86.89 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
14.05.2018 0,00
19/2018 Dodatok č. 7 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-14-0556  (pdf / 76.59 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislav5
IČO: 50073869
14.05.2018 0,00
16/2018 Dodatok č. 1 ku Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0518  (pdf / 83.3 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
10.05.2018 0,00
18/2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-15-0604  (pdf / 83.74 KB)
Scientica, s.r.o.
Hybešova 33, 831 06 Bratislava
IČO: 36775185
02.05.2018 0,00
17/2018 Dodatok č. 6 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-14-0652  (pdf / 83.7 KB)
Scientica, s.r.o.
Hybešova 33, 831 06 Bratislava
IČO: 36775185
02.05.2018 0,00
9/2018 Zmluva o bežnom účte - Štrukturálne fondy  (pdf / 389.4 KB)
Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IČO: 36065340
20.04.2018 0,00
8/2018 Zmluva o bežnom účte  (pdf / 206 KB)
Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IČO: 36065340
20.04.2018 0,00
15/2018 Zmluva o bežnom účte- Sociálny fond ÚZ SAV  (pdf / 1.52 MB)
Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IČO: 36065340
20.04.2018 0,00
14/2018 Zmluva o bežnom účte- APVV ÚZ SAV  (pdf / 1.32 MB)
Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IČO: 36065340
20.04.2018 0,00
13/2018 Zmluva o bežnom účte- Hospodárske zmluvy  (pdf / 1.12 MB)
Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IČO: 36065340
20.04.2018 0,00
12/2018 Zmluva o bežnom účte- Mimorozp. účet ÚZ  (pdf / 967.86 KB)
Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IČO: 36065340
20.04.2018 0,00
11/2018 Zmluva o bežnom účte- Rezervný fond ÚZ SAV  (pdf / 765.5 KB)
Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IČO: 36065340
20.04.2018 0,00
10/2018 Zmluva o bežnom účte - Zahraničný účet ÚZ  (pdf / 582.05 KB)
Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IČO: 36065340
20.04.2018 0,00
6/2018 Dohoda o podmienkach výskumu č. 7/2018/VSaM/GCH  (pdf / 164.19 KB)
Štátne lesy TANAP-u
Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 31966977
05.04.2018 0,00
7/2018 Zmluva o zapezpečovaní plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany  (pdf / 116.69 KB)
Slovenská akadémia vied úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
21.03.2018 0,00
5/2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve  (pdf / 135.67 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
19.03.2018 0,00
3/2018 Zmluva o zákazke na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím  (pdf / 95.9 KB)
AIMI, s.r.o.
Hybešova 51, 831 06 Bratislava
IČO: 35782838
08.03.2018 0,00
4/2018 kolektívna zmluva 2018  (pdf / 282.27 KB)
Základná organizácia OZ SAV pri Ústave zoologie SAV
Dúbravská cesta 9, 842 06 Bratislava
01.03.2018 0,00
02/2018 výroba nerezových stojanov  (pdf / 97.38 KB)
Stredná odborná škola technická
Okružná 693, 022 01 Čadca
13.02.2018 0,00
01/2018 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0556  (pdf / 487 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
16.01.2018 0,00