Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav zoológie SAV

Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://zoo.sav.sk
E-mail organizácie: 
 

Detašované pracoviská

Terénna výskumná stanica v Gabčíkove, Gabčíkovo 1315

 
Riaditeľ, vedúci oddelenia, vedúci vedecký pracovník: RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.
E-mail:
Tel: 02/5930 2641
Fax: 02/5930 2646
Sekretariát: Eva Vráblová
E-mail:
Tel: 02/5930 2602
Fax:
 
Ústav zoológie SAV vznikol roku 1990 odčlenením od Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV.
Zameriava sa na štúdium, analýzu a interpretáciu poznatkov z oblasti taxonómie, chorológie, ekológie, etológie, fyziológie živočíchov, ekosozológie, parazitológie a problematiky vybraných zoonóz. Kladie dôraz na aplikáciu dosiahnutých výsledkov základného výskumu v ochrane prírody, poľnohospodárstve, lesníctve a zdravotníctve.