Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav pre výskum srdca SAV (do 31.12.2017)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
P.O.Box.104
840 05 Bratislava 45
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.usrd.sav.sk