Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (do 31.12.2016)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
P.O.BOX 63
840 05 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.cbv.sav.sk/