Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Organizačná zložka
Materská pôda: Centrum biovied SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://umfg.sav.sk/