Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Botanický ústav CBRB SAV

Organizačná zložka

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 23 Bratislava 4
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://ibot.sav.sk