Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV (do 31.12.2016)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
P.O.Box 39 A
Akademická 2
950 07 Nitra
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://pribina.savba.sk/ugbr