Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Organizačná zložka
Materská pôda: Centrum biovied SAV

Slovenská akadémia vied
Šoltésovej 4-6
040 01 Košice
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://ufhz.sav.sk