Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV (do 30.9.2015)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.psychologia.sav.sk