Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav experimentálnej psychológie

Organizačná zložka

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.psychologia.sav.sk