Informačná stránka organizácie SAV

Ústav anorganickej chémie SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • GUAN, Jinzhao - LIU, Aimin - XIE, K. - SHI, Zhongning** - KUBÍKOVÁ, Blanka. Preparation and characterization of Martian soil simulant NEU Mars-1. In Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2020, vol. 30, p. 212-222. ISSN 1003-6326. Typ: ADMA
  • HANZEL, Ondrej** - LENČÉŠ, Zoltán - KIM, Young-Wook - FEDOR, Ján - ŠAJGALÍK, Pavol. Highly electrically and thermally conductive silicon carbide-graphene composites with yttria and scandia additives. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 2, p. 241-250. ISSN 0955-2219. Typ: ADCA
  • KIM, Young-Wook - KULTAYEVA, Shynar - SEDLÁČEK, Jaroslav - HANZEL, Ondrej - TATARKO, Peter - LENČÉŠ, Zoltán - ŠAJGALÍK, Pavol**. Thermal and electrical properties of additive-free rapidly hot-pressed SiC ceramics. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 2, p. 234-240. ISSN 0955-2219. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.10.015>. Typ: ADCA
  • LIŠKA, Marek** - MACHÁČEK, Jan - CHROMČÍKOVÁ, Mária - SVOBODA, Roman. Thermodynamic model of CaO-SiO2 glasses. In Ceramics-Silikáty, 2020, vol. 64, no. 1, p. 63-67. ISSN 0862-5468. Typ: ADCA
  • MADEJOVÁ, Jana** - JANKOVIČ, Ľuboš - SLANÝ, Michal - HRONSKÝ, Viktor. Conformation heterogeneity of alkylammonium surfactants self-assembled on montmorillonite: Effect of head-group structure and temperature. In Applied Surface Science, 2020, vol. 503, no., p. 144125-1-144125-11. ISSN 0169-4332. Typ: ADCA
  • PRNOVÁ, Anna** - VALÚCHOVÁ, Jana - PARCHOVIANSKÝ, Milan - WISNIEWSKI, Wolfgang - ŠVANČÁREK, Peter - KLEMENT, Róbert - HRIC, Ľ. - BRUNEEL, E. - GALUSEK, Dušan. Y3Al5O12-alpha-Al2O3 composites with fine-grained microstructure by hot pressing of Al2O3-Y2O3 glass microspheres. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 3, p. 852-860. ISSN 0955-2219. Typ: ADCA
  • ÜNSAL, Hakan - SHEPA, Ivan - HANZEL, Ondrej - MÚDRA, Erika - DUSZA, Ján - TATARKO, Peter. The effect of field assisted sintering parameters on processing of in-situ formed B4C-TiB2 ceramics. In 13th Conference for young scientists in ceramics, October 16-19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts. - Novi Sad, Serbia : Faculty of Technology, University of Novi Sad, 2019, p. 102. ISBN 978-86-6253-104-9.(Conference for young scientists in ceramics. CYSC-2019). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus