Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav anorganickej chémie SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • AFSHARIMANI, Nasima** - TALIMIAN, Ali - MERINO, Emilia - DURÁN, Alicia - CASTRO, Yolanda - GALUSEK, Dušan. Improving corrosion protection of Mg alloys (AZ31B) using graphene-based hybrid coatings. In International Journal of Applied Glass Science, 2022, vol. 13, no. 1, p. 143-150. ISSN 2041-1286. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ijag.16539 Typ: ADCA
  • HIČÁK, Michal - MEDVECKÝ, Ľubomír - HNATKO, Miroslav - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - GIRETOVÁ, Mária - TATARKOVÁ, Monika - LENČÉŠ, Zoltán** - ŠAJGALÍK, Pavol. Porous silicon nitride-based drug delivery carrier. In International Journal of Applied Ceramic Technology, 2022, vol., no., p. ISSN 1546-542X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ijac.13908 Typ: ADMA
  • CHROMČÍKOVÁ, Mária** - SVOBODA, Roman - HRUŠKA, Branislav - OSIPOV, Armenak A. - OSIPOVA, Leyla M. - PECUŠOVÁ, Beáta - NOWICKA, Aleksandra - LIŠKA, Marek. Thermokinetic behavior of the Al2O3-PbO-B2O3 glasses. In Journal of Non-Crystalline Solids, 2022, vol. 576, no., p. 121230-1-121230-11. ISSN 0022-3093. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2021.121230 Typ: ADCA
  • KONEČNÝ, Lukáš** - VÍCHA, Jan - KOMOROVSKÝ, Stanislav - RUUD, Kenneth - REPISKÝ, Michal**. Accurate X-ray absorption apectra near L- and M-edges from relativistic four-component damped response time-dependent density functional theory. In Inorganic Chemistry, 2022, vol. 61, p. 830-846. ISSN 0020-1669. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c02412 Typ: ADMA
  • MAJEROVÁ, Melinda** - ŠKRÁTEK, Martin - HRUŠKA, Branislav - DVUREČENSKIJ, Andrej - ŠVANČÁREK, Peter - PRNOVÁ, Anna - CIGÁŇ, Alexander - KRAXNER, Jozef - MAŇKA, Ján - GALUSEK, Dušan. Structure and magnetic properties of Ni- doped gehlenite glass microspheres. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2022, vol. 546, art. no. 168859. ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168859 Typ:
  • ŠAJGALÍK, Pavol - CHENG, Zanlin - HAN, X. - ZHANG, Chengyu - HANZEL, Ondrej** - SEDLÁČEK, Jaroslav - ORLOVA, Tatyana - ZHUKOVSKYI, Maksym - MUKASYAN, Alexander S. Ultra-high creep resistant SiC ceramics prepared by rapid hot pressing. In Journal of the European Ceramic Society, 2022, vol. 42, no. 3, p. 820–829. ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.11.010 Typ: ADCA
  • TANG, Ying** - SLANÝ, Michal* - YANG, Ying - LI, Shaoying - QIN, Fanglin - ZHAO, Yifei - ZHANG, Zhifang - ZHANG, Li. Highly active Mg-Al hydrotalcite for efficient O-methylation of phenol with DMC based on soft colloidal templates. In Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2022, vol. 97, p. 79-86. ISSN 0268-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jctb.6912 Typ: ADCA
  • ZHOU, Zhichao - SLANÝ, Michal** - KUZIELOVÁ, Eva - ZHANG, Wangyuan - MA, Liwa - DONG, Sanbao - ZHANG, Jie - CHEN, Gang**. Influence of reservoir minerals and ethanol on catalytic aquathermolysis of heavy oil. In Fuel, 2022, vol. 307, p. 121871-1-121871-11. ISSN 0016-2361. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.121871 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus