Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BÖHM, Leonard** - GRANČIČ, Peter - SCHOLTZOVÁ, Eva - HEYDE, Benjamin Justus - DÜRING, Rolf-Alexander - SIEMENS, Jan - GERZABEK, Martin H. - TUNEGA, Daniel. Adsorption of the hydrophobic organic pollutant hexachlorobenzene to phyllosilicate minerals. In Environmental science and pollution research, p. ISSN 0944-1344. Typ:
 • BYSTRICKÝ, Roman** - ŠKRÁTEK, Martin - RUSNÁK, Jaroslav - PRECNER, Marián - ŤAPAJNA, Milan - ŠAJGALÍK, Pavol. Electrical and magnetic properties of silicon carbide composites with titanium and niobium carbide as sintering aids. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 5319-5326. ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.055 Typ: ADCA
 • ČERNÁK, Juraj - KREŠÁKOVÁ, Lenka - TARASENKO, Róbert - DOROSHENKO, Anastassia - ORENDÁČ, Martin - JANKOVIČ, Ľuboš - MADEJOVÁ, Jana**. Intercalation of [Ni(bpy)3]2+ complex cation into synthetic saponite: Preparation, characterization and magnetic properties. In Applied Clay Science, 2023, vol. 231, no., art. no. 106728. ISSN 0169-1317. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.clay.2022.106728 Typ: ADCA
 • HRUŠKA, Branislav** - CHROMČÍKOVÁ, Mária - NOWICKA, Aleksandra - MACHÁČEK, Jan - LIŠKA, Marek. Thermodynamic model and surface-active components of barium crystal glass. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022, vol., no., p. (2021: 4.755 - IF, Q1 - JCR, 0.639 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1388-6150. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10973-022-11704-x Typ:
 • KUZIELOVÁ, Eva** - TATARKO, Miroslav - SLANÝ, Michal - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - NOVOTNÝ, Radoslav - PALOU, Martin T. Early and middle stages of multicomponent cement hydration under the effect of geothermal water and increased temperatures. In Geothermics, 2023, vol. 108, art. no. 102632, p. 1-13. ISSN 0375-6505. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102632 (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: ADCA
 • MA, Liwa* - SLANÝ, Michal* - GUO, Rui - DU, Weichao - LI, Yongfei - CHEN, Gang**. Study on synergistic catalysis of ex-situ catalyst and in-situ clay in aquathermolysis of water-heavy oil-ethanol at low temperature. In Chemical Engineering Journal, 2023, vol. 453, p. 139872-1-139872-11. ISSN 1385-8947. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.139872 Typ: ADCA
 • MADEJOVÁ, Jana** - BARLOG, Martin - SLANÝ, Michal - BASHIR, Sanam - SCHOLTZOVÁ, Eva - TUNEGA, Daniel - JANKOVIČ, Ľuboš. Advanced materials based on montmorillonite modified with poly(ethylenimine) and poly(2-methyl-2-oxazoline): Experimental and DFT study. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, vol. 659, art. no. 130784. ISSN 0927-7757. Typ:
 • MAJEROVÁ, Melinda** - PRNOVÁ, Anna - KRAXNER, J. - PECUŠOVÁ, B. - PLŠKO, A. - GALUSEK, Dušan. Study of thermal properties and crystallization kinetics of Bi-doped 2CaO-Al2O3-SiO2 glasses. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2023, vol. 148, no. 4, p. 1533–1541. ISSN 1388-6150. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10973-022-11614-y (VEGA č. 2/0028/21 : Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities. VEGA č. 2/0141/21 : SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures) Typ: ADCA
 • MATOVIĆ, Branko** - ZAGORAC, Dejan - CVIJOVIĆ-ALAGIĆ, Ivana - ZAGORAC, Jelena - BUTULIJA, Svetlana - ERČIĆ, Jelena - HANZEL, Ondrej - SEDLÁK, Richard - LISNICHUK, Maksym - TATARKO, Peter. Fabrication and characterization of high entropy pyrochlore ceramics. In Boletín de la sociedad Espaňola de cerámica y vidrio, 2023, vol. 62, p. 66-76. ISSN 0366-3175. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bsecv.2021.11.002 (APVV-SK-18-0022 : Vysokoteplotné karbidy pre aplikicie v extrémnych podmienkach. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky) Typ: ADCA
 • MURÁTH, Szabolcs - DVORNÍKOVÁ, Natálie - MORENO RODRÍGUEZ, Daniel - NOVOTNÝ, Radek - POSPÍŠIL, Miroslav - URBANOVÁ, Martina - BRUS, Jiří - KOVANDA, František**. Intercalation of atorvastatin and valsartan into Mg-Al layered double hydroxide host using a restacking procedure. In Applied Clay Science, 2023, vol. 231, p. 106717-1-106717-12. ISSN 0169-1317. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.clay.2022.106717 Typ: ADCA
 • VOZÁROVÁ, Mária** - NEUBAUER, Erich - BAČA, Ľuboš - KITZMANTEL, M. - FERANC, Jozef - NAGY - TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová - PECIAR, Peter - KRITIKOS, Michaela - ORLOVSKÁ, M. - JANEK, Marián** - MATEJDES, Marián. Preparation of fully dense boron carbide ceramics by Fused Filament Fabrication (FFF). In Journal of the European Ceramic Society, 2023, vol. 43, no., p. 1751-1761. ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.12.018 Typ:
 • VRŠANSKÝ, Peter** - ARISTOV, Daniil - HAIN, Miroslav - KÚDELOVÁ, Tatiana - KÚDELA, Matúš - METSCHER, Brian - PALKOVÁ, Helena - KÁČEROVÁ, Júlia - HINKELMAN, Jan. Longest-surviving Carboniferous-family insect found in Mesozoic amber. In Biologia, vol., no. 1, p. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01192-7 Typ: ADDA
 • ZÁCHENSKÁ, Jana** - JORÍK, Vladimír - MADEJOVÁ, Jana - ZEMANOVÁ, Matilda. Fluorozirconate sealing of anodic alumina in alkaline environment. In Solid State Ionics : diffusion and reactions, 2023, vol. 391, art. no. 116126. ISSN 0167-2738. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2022.116126 (VEGA 1/0747/21 : Viaczložkové katalyzátory pre elektrolytické štiepenie vody) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus