Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • DE LA TORRE OLVERA, Guido - TATARKOVÁ, Monika - NETRIOVÁ, Zuzana - BARLOG, Martin - BERTOLLA, Lucca - HNATKO, Miroslav - TAVERI, Gianmarco**. Applying the Alkali-Activation Method to Encapsulate Silicon Nitride Particles in a Bioactive Matrix for Augmented Strength and Bioactivity. In Materials, 2024, vol. 17 no. 2, art no. 328. (2023: 3.1 - IF, Q1 - JCR, 0.565 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma17020328 Typ: ADCA
 • EISSA, Fawzy** - ALSHERBENY, Sherif - EL-SAWI, Sanaa - SLANÝ, Michal - LEE, Sang Soo** - SHAHEEN, Sabry M.** - JAMIL, Tarek S. Remediation of pesticides contaminated water using biowastes-derived carbon rich biochar. In Chemosphere, 2023, vol. 340, art. no. 139819. (2022: 8.8 - IF, Q1 - JCR, 1.727 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0045-6535. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139819 Typ: ADMA
 • GÜNEREN, Alper** - MIČUŠÍK, Matej - PRECNEROVÁ, Magdaléna - LENČÉŠ, Zoltán. Insight into the slope-plateau capacity behaviour of polymer-derived silicon oxycarbide anodes in Na-ion batteries. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, no. 9, p. 5460 - 5470. (2023: 5.8 - IF, Q1 - JCR, 1.198 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2024.01.053 Typ: ADCA
 • GÜNEREN, Alper - NADA, Ahmed A. - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - KLEINOVÁ, Angela - MOSNÁČEK, Jaroslav - LENČÉŠ, Zoltán. Novel alginate-based binders for silicon-graphite anodes in lithium-ion batteries: effect of binder chemistry on the electrochemical performance. In Journal of Applied Electrochemistry, 2024, vol. 54, no. 6, p. 1409-1423. (2023: 2.4 - IF, Q3 - JCR, 0.491 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0021-891X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10800-023-02038-z Typ: ADCA
 • KITYK, Anna** - HNATKO, Miroslav - PAVLÍK, Viliam - BALOG, Martin - ŠOLTÝS, Ján - LABUDOVÁ, Martina. Advancing biomedical substrate engineering: An eco-friendly route for synthesizing micro- and nanotextures on 3D printed Ti-6Al-4V. In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2024, vol. 28, p. 2098-2115. (2023: 6.2 - IF, Q1 - JCR, 1.091 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2238-7854. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.12.164 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • KOMBAMUTHU, Vasanthakumar - ÜNSAL, Hakan - CHLUP, Zdeněk - TATARKOVÁ, Monika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - ZHUKOVA, Inga - HOSSEINI, Naser - HIČÁK, Michal - TATARKO, Peter**. Effect of SiC on densification, microstructure and mechanical properties of high entropy diboride (Ti0.2Zr0.2Hf0.2Nb0.2Ta0.2)B2. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, no. 9, pp. 5358–5369. (2023: 5.8 - IF, Q1 - JCR, 1.198 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.12.072 Typ: ADCA
 • KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - TATARKO, Peter - CHLUP, Zdeněk - SEDLÁK, Richard - MÚDRA, Erika - DUSZA, Ján. A role of micro/nano graphene platelets on strengthening and toughening mechanisms of TiB2-SiC ceramic composites. In IMEC 2024 : 2nd international conference on innovative materials in extreme conditions. Book of abstracts. Belgrade, 20.-22.3.2024. - Belgrade : University of Belgrade, 2024, p. 27. ISBN 978-86-7306-171-9. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. IMEC 2024 : international conference on innovative materials in extreme conditions) Typ: AFE
 • KRISHNAN, Dhiya - KORENKO, Michal** - ŠIMKO, František - KUBÍKOVÁ, Blanka - RAKHMATULLIN, Aydar. Thermal Analysis and Phase Equilibria of the Molten System Na3AlF6-NdF3-Nd2O3. In JOM : Journal of the Minerals, Metals and Materials Society, 2024, vol. 76, no. 3, p. 1587-1593. (2023: 2.1 - IF, Q2 - JCR, 0.551 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1047-4838. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11837-023-06087-9 Typ: ADMA
 • MATOVIĆ, B.** - TATARKO, Peter - MAKSIMOVIĆ, V. - MALETAŠKIĆ, J. - STOILJKOVIĆ, M. - HANZEL, Ondrej - CVIJOVIC-ALAGIC, I. Densification of additive-free B4C-SiC composites by spark plasma sintering. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, no. 9., p. 5340-5346. (2023: 5.8 - IF, Q1 - JCR, 1.198 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.12.024 Typ: ADCA
 • MATSELKO, Oksana** - POUPON, Morgane - SAMOLOVA, Erika - VASKOVÁ, Zuzana - KUBÍKOVÁ, Blanka - NETRIOVÁ, Zuzana - MIČUŠÍK, Matej - BOČA, Miroslav. Complexity of the KNa2ZeF7, KNa2HfF7, and KNa2(Hf,Zr)F7 compounds. In Journal of Solid State Chemistry, 2024, vol. 334, art. no. 124655. (2023: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.6 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0022-4596. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2024.124655 Typ: ADCA
 • MICHÁLKOVÁ, Monika** - KRAXNER, Jozef - MAHMOUD, Mokhtar - PÁLKOVÁ, Helena - GHADAMYARI, Marzieh - PRNOVÁ, Anna - GALUSEK, Dušan. The Origins Of Blowing Of Glass Microspheres Produced From Sol-Gel Precursors. In Ceramics-Silikáty, 2024, vol. 68, no. 2, p. 174-180. (2023: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.231 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0862-5468. Dostupné na: https://doi.org/10.13168/cs.2024.0017 Typ: ADCA
 • MLYNÁRIKOVÁ, Jarmila** - BOČA, Miroslav. Density and volume properties of MF-K2ZrF6 (M = Li, Na, and K). In Journal of Molecular Liquids, 2024, vol. 395, art no. 123880. (2023: 5.3 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.123880 Typ: ADCA
 • SHEPA, Ivan - MÚDRA, Erika - TATARKO, Peter - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - KUCHÁROVÁ, Veronika - LISNICHUK, Maksym. Synthesis of titanium carbide nanofibers. In Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications VI. Messina, 14.-19.4.2024. - New York : Engineering Conferences International, 2024. (Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications) Typ: GII
 • TAVERI, Gianmarco** - GÜNEREN, Alper - BARLOG, Martin - HNATKO, Miroslav - ZHUKOVA, Inga - NETRIOVÁ, Zuzana - ŠIMON, Erik - MIČUŠÍK, Matej - MIKOLÁŠEK, M. - KAŇKOVÁ, Hana. Understanding the benefits of Al3+-doping on NaSiCONs explained through an out-of-the-scheme isovalent substitution of Fe3+ in Na3Fe2(PO4)3 series. In Journal of Power Sources, 2024, vol. 592, art. no. 233917. (2023: 8.1 - IF, Q1 - JCR, 1.857 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-7753. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233917 Typ: ADCA
 • WANG, Guoqing - CUI, Pengxing - JIANG, Longfei - CHEN, Lianghao - TATARKO, Peter - ZHANG, Fengjun - ZHOU, Xiaobing**. Microstructure, mechanical properties and ultra-high temperature thermal stability of GdB6 ceramics fabricated by reactive spark plasma sintering. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, no. 6., p. 3705-3711. (2023: 5.8 - IF, Q1 - JCR, 1.198 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2024.01.013 Typ: ADCB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus