Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Neuroimunologický ústav SAV

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava 45
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.niu.sav.sk
E-mail organizácie: 
 
Riaditeľ: Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.
E-mail:
Tel: +421 2 5478 8100
Fax: +421 2 5477 4276
Sekretariát: Ing. Gabriela Kalafusová
E-mail:
Tel:
Fax:

Detašované pracoviská:

Centrum Memory, Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava
 
Neuroimunologický ústav je vedeckovýskumným pracoviskom, ktoré na bunkovej a molekulárnej úrovni študuje interakciu dvoch informačných systémov – nervového a imunitného. Skúma princípy a mechanizmy vedúce k poruchám komunikácie týchto dvoch systémov a analyzuje možnosti medzidruhového prenosu. Prototypom týchto porúch sú závažné neurodegeneratívne ochorenia ľudí a zvierat spôsobené najmä patologickými proteínmi typu taonov a prionov. Ústav plní úlohu koordinátora a organizátora neuroimunologického výskumu a realizuje výchovu nových odborníkov na Slovensku. V rámci medzinárodného neuroimunologického centra (INIC) koordinuje výskumnú činnosť zahraničných spolupracujúcich laboratórií. Na medzinárodnej úrovni spolupracuje s MRC, Laboratory of Molecular Biology (Cambridge), International School for Advanced Studies (Trieste), Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, Chemical Neuropathology Laboratory (New York).