Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Zoznam členov Akademickej obce
    Bachna, Vladimír  Odborný pracovník VŠ
    Bajmoczy, Pavol  Odborný pracovník VŠ
    Baráth, Peter  Odborný pracovník VŠ
    Batovská Križanová, Iveta  Odborný pracovník VŠ
    Bednár, Patrik  Odborný pracovník VŠ
    Borčin, Emil  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Brezányová, Janka  Odborný pracovník VŠ
 JUDr.  Brňák, Milan  Odborný pracovník VŠ
 JUDr., PhD.  Brňák, Peter  Odborný pracovník VŠ
    Buchal, Zdenko  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Cehlár, Jaroslav  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Cintelová, Iveta  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Dávidová, Mária  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Demovič, Lukáš  Vedecký pracovník
 Mgr.  Ďugelová, Ivana  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Federič, Jozef  Vedecký pracovník
    Fratrič, Jozef  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Gáliková, Eva  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Gall, Marián  Vedecký pracovník
 Mgr.  Geschwandtner, Branislav  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Gregorová, Lenka  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Gubášová Baherníková, Jana  Odborný pracovník VŠ
 Externý doktorand
 Ing.  Hamáková, Miloslava  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Holka, Filip  Vedecký pracovník
    Horváth, Július  Odborný pracovník VŠ
    Horváthová, Janka  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Hučko, Ján  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Hudec, Ivan  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Jurányi, Ladislav  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Kadúc, Michal  Odborný pracovník VŠ
 Bc.  Kaliňáková, Terézia  Odborný pracovník VŠ
    Kantner, Milan  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Kapcová, Mária  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Kavická, Anna  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Kiripolská, Iveta  Odborný pracovník VŠ
 Bc.  Krasnovský, Sebastian  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Kršák, Pavol  Odborný pracovník VŠ
    Kun, Július  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Lenharčík, Imrich  Odborný pracovník VŠ
    Lipnický, Miroslav  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Majerová, Kristína  Vedecký pracovník
 Ing.  Marková, Anna  Odborný pracovník VŠ
    Mešina, Tibor  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Mokráňová, Gabriela  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Mučičková, Štefánia  Odborný pracovník VŠ
 prof. RNDr., DrSc.  Noga, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Novák, Pavol  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Obadalová, Gabriela  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Opálová, Monika  Odborný pracovník VŠ
    Orlíček, Milan  Odborný pracovník VŠ
    Orosi, Rastislav  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Orság, Matej  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Petržalka, Marek  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Pevala, Anton  Odborný pracovník VŠ
 doc. Mgr., PhD.  Pitoňák, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 Bc.  Pitoňák, Vladimír  Odborný pracovník VŠ
    Plešková, Ľudmila  Odborný pracovník VŠ
    Putiková, Iveta  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Radvanová, Martina  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Seneši, Ivan  Odborný pracovník VŠ
    Szullo, Karol  Odborný pracovník VŠ
    Šablica, Igor  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Špániková, Jana  Odborný pracovník VŠ
 doc. Ing., PhD.  Šperka, Martin  Odborný pracovník VŠ
    Štulrajter, Pavol  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Šurka, Jozef  Odborný pracovník VŠ
    Trajčík, Igor  Odborný pracovník VŠ
 MSc.  Valčo, Miloslav  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Valenčík, Ľubomír  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Valentíny, Viktor  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Vlachovičová, Agáta  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Volner, Karol  Odborný pracovník VŠ
 Bc.  Vučkovski, Blažej  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Záhradníková, Lucia  Odborný pracovník VŠ
Počet členov Akademickej obce: 74