Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Demovič, Lukáš  Vedecký pracovník
Archív SAV
 Mgr.  Geschwandtner, Branislav  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Gubášová Baherníková, Jana  Vedecký pracovník
 Mgr.  Hučko, Ján  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Jurányi, Ladislav  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Kiripolská, Iveta  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Majerová, Kristína  Vedecký pracovník
Encyklopedický ústav
 Mgr., PhD.  Adámať, Jozef  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Baková, Zdenka  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Baloghova, Beata  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Beniaková, Anita  Odborný pracovník VŠ
 Mgr. art  Čisárik, Pavel  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Dobrovodská, Drahomíra  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Galová, Iveta  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Ghanemová, Tatiana  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Klvačová, Helena  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Korytárová, Katarina  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Krajčovičová, Ľubica  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Kršák, Peter  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Lapúniková, Iveta  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Maliňáková, Nikola  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Matisová, Veronika  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Michálková Nečedová, Mária  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Mikasová, Eva  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Nagyová, Zuzana  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Palkovič, Ján  Odborný pracovník VŠ
 JUDr., PhD.  Puchovský, Ján  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Rahanský, Ľuboš  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Tomová, Viera  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Trnečková, Veronika  Odborný pracovník VŠ
 PaedDr.  Vargová, Zuzana  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., PhD.  Vlasko, Vladimír  Odborný pracovník VŠ
 JUDr., PhD.  Vyhnánek, Ján  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Záthurecký, Andrej  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Žiláková, Milota  Odborný pracovník VŠ
Výpočtové stredisko
 Mgr., PhD.  Federič, Jozef  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Gall, Marián  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Holka, Filip  Vedecký pracovník
 doc. Mgr., PhD.  Pitoňák, Michal  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 39