Informačná stránka organizácie SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
1941109 laboratórny materiál  
Sarstedt, s. r. o.
Údernícka 11, 851 51 Bratislava
Zmluva: Z201919877_Z
08.07.2019 349,99
1941108 chemikálie  
Sigma Aldrich, s. r. o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 44613385
Zmluva: Z201917695_Z
08.07.2019 64,99
1941107 chemikálie  
Sigma Aldrich, s. r. o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 44613385
Zmluva: Z201917695_Z
08.07.2019 58,18
1941106 pevné linky a ústredňa 6/2019  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zmluva: Z5,6,14,15,16,17/2017/ÚGBR
08.07.2019 146,23
1941105 dodávka vody 6/2019  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Zmluva: Z26/2017/ÚGBR
08.07.2019 839,57
1941104 plyn maloodber 7/2019  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: Z50/2017/ÚGBR
08.07.2019 97,00
1941103 vypracovanie znaleckého posudku  
Ing. Gustáv Hodúl
Kamenná 41, 949 01 Nitra
IČO: 30933609
Objednávka: 56/2019
03.07.2019 300,00
1941102 mobilné linky 6/2019  
Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zmluva: Z10,11/2011; Z10/11/2008
01.07.2019 39,67
1941101 chemikália  
Messer Tatragas, spol. s r. o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
Objednávka: 71/2019
27.06.2019 245,28
1941100 laboratórny materiál  
Eppendorf Czech&Slovakia s.r.o. - Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina CH-303, 842 15 Bratislava
IČO: 44701420
Objednávka: 74/2019
27.06.2019 105,19
1941099 plastové špičky  
Eppendorf Czech&Slovakia s.r.o. - Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina CH-303, 842 15 Bratislava
IČO: 44701420
Objednávka: 69/2019
25.06.2019 262,98
1941098 nivelizačná podložka do laboratória  
FISHER Slovakia, spol. s r. o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
IČO: 36483095
Zmluva: Z201911380_Z
24.06.2019 120,00
1941097 kalibrácia pipiet, špičky  
Ing. Martin Fuchsberger - Ecomed
Dlhá ulica 95, P. P. 7, 010 09 Žilina
IČO: 11943254
Objednávka: 63/2019
20.06.2019 280,20
1941096 chemikálie  
Sigma Aldrich, s. r. o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 44613385
Zmluva: Z201917695_Z
20.06.2019 746,46
1941095 tonery, atramentové náplne, štítkovacie pásky  
DD21, s. r. o.
Švábska 107, 080 05 Prešov
IČO: 43818030
Zmluva: Z201916467_Z
17.06.2019 210,00
1941094 chemikália  
ProScience Tech, s. r. o.
Dobšinského 20, 811 05 Bratislava
IČO: 45868212
Zmluva: Z201917691_Z
Objednávka: 58/2019
13.06.2019 1 306,80
1941093 chemikália  
Life Technologies, s. r. o.
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO: 45341931
Zmluva: Z201916678_Z
Objednávka: 54/2019
13.06.2019 398,20
1941092 plyn 5/2019 - vyúčtovanie  
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: Z50/2017/ÚGBR
13.06.2019 256,90
1941091 servis/validizácia mikroskopu  
Jordan Nikov - FOTO-MIKRO
Haanova 1, 851 04 Bratislava
IČO: 17502489
Objednávka: 64/2019
13.06.2019 114,00
1941090 stravné lístky na 6/2019, 553 ks  
DOXX Stravné lístky, s. r. o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Zmluva: Z201764907_Z
Objednávka: 60/2019
12.06.2019 1 989,80
1941089 servisná prehliadka kotlov  
GASFIX78, s. r. o.
951 04 Veľký Lapáš 827
IČO: 51471795
Objednávka: 62/2019
12.06.2019 954,00
1941088 papierové utierky do laboratória  
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wokrova 5, 851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Zmluva: Z201916665_Z
Objednávka: 53/2019
11.06.2019 390,00
1941087 dusík na analýzy  
Slovenské biologické služby, a. s.
Hlohovecká 5, 851 41 Lužianky
Objednávka: 65/2019
11.06.2019 84,00
1941086 dodávka vody 5/2019  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Zmluva: Z25/2017/ÚGBR
10.06.2019 4,73
1941085 dodávka vody 5/2019  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Zmluva: Z25/2017/ÚGBR
10.06.2019 900,84
1941084 elektrická energia 5/2019 - vyúčtovanie  
Pow-en, a. s.
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
IČO: 43860125
Zmluva: Z20196309_Z
07.06.2019 1 194,69
1941083 laboratórny materiál  
SARSTEDT, s. r. o.
Údernícka 11, 851 51 Bratislava
IČO: 31359825
Zmluva: Z201916308_Z
Objednávka: 51/2019
07.06.2019 115,52
1941082 laboratórny materiál  
SARSTEDT, spol. s r. o.
Údernícka 11, 851 51 Bratislava
IČO: 31359825
Zmluva: Z201916308_Z
Objednávka: 51/2019
07.06.2019 429,46
1941081 žiarovky, led-trubice  
Dušan Moravčík ELEKTROMAT
Novomeského 10, 949 01 Nitra
IČO: 30931827
Objednávka: 61/2019
07.06.2019 0,00
1941078 revízia výťahov 5/2019  
Helvyk Elevators, s. r. o.
Levická 51, 949 01 Nitra
Zmluva: Z1/2010
07.06.2019 126,00
1941080 kancelársky materiál  
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
IČO: 32627211
Zmluva: Z201916044_Z
Objednávka: 45/2019
05.06.2019 935,00
1941079 servis klimatizačných zariadení  
PROCESS TECHNIK, s. r. o.
Akademická 2, 949 01 Nitra
IČO: 35720069
Zmluva: Z21/2019/ÚGBR
05.06.2019 1 248,17
1941077 plyn MO 6/2019  
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: Z50/2017/ÚGBR
05.06.2019 97,00
1941076 pevné linky a ústredňa 5/2019  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zmluva: Z5,6,14,15,16,17/2017/ÚGBR
04.06.2019 186,40
1941075 chemikália  
SIGMA-ALDRICH, spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 44613385
Zmluva: Z201910860_Z
Objednávka: 24/2019
04.06.2019 390,65
1941074 chemikália  
SIGMA-ALDRICH, spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 44613385
Zmluva: Z201912556_Z
Objednávka: 31/2019
03.06.2019 379,73
1941073 chemikália  
SIGMA-ALDRICH, spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 44613385
Zmluva: Z201910860_Z
Objednávka: 24/2019
03.06.2019 41,72
1941072 chemikália  
SIGMA-ALDRICH, spol. s r. o. - organizačná zložka
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 44613385
Zmluva: Z201910860_Z
Objednávka: 24/2019
03.06.2019 804,58
1941071 chemikália  
SIGMA ALDRICH, spol. s r. o. - organizačná zložka
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 44613385
Zmluva: Z201914042_Z
Objednávka: 39/2019
03.06.2019 25,52
1941070 zdravotnícky materiál a chemikálie  
Lekáreň Nádej - PharmDr. Marián Keleši
Štefánikova tr. 52, 949 01 Nitra
Objednávka: 50/2019
31.05.2019 430,69

1/3  Ďalej Koniec