Informačná stránka organizácie SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
1940385 HP N220  
LLOYD-PARTNERS s.r.o.
Tolského 5, 81105 Bratislava
IČO: 47913894
05.11.2019 115,20
1940384 chemikálie  
Labo - SK, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava
IČO: 36365556
05.11.2019 260,00
1940383 chemikálie  
Labo - SK, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A 81102 Bratislava
IČO: 3635556
05.11.2019 1 800,00
1942067 plasty  
VWR International GmbH
Graumanngasse 7, 1150 Vienan
04.11.2019 274,96
1942066 sekvenácie  
Macrogen Europe B.V.
Meibergdreef 31, Amsterdam 1105 AZ
04.11.2019 190,00
1942065 sekvenácie  
Macrogen Europe B.V.
meibergdreef 31, Amsterdam 1102 AZ
04.11.2019 250,00
1940392 chemikálie  
Biotech s.r.o.
Kresánkova 12, 84105 Bratislava
IČO: 35768444
04.11.2019 146,40
1940381 pôdne rozbory  
Národné lesnícke centrum
T.G.Masaryko 22, 96001 Zvolen
IČO: 42001315
04.11.2019 446,16
1940380 xekopie zahraničných článkov  
Ústredná knižnica SAV
Klemensová 19, 81467 Bratislava
IČO: 00587001
04.11.2019 2,00
1941215 chemikália  
Molchem, s. r. o.
Pri sýpke 12, 071 01 Michalovce
Objednávka: 155/2019
31.10.2019 319,00
1941214 chemikália  
BIOTECH, s. r. o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
Zmluva: Z201928865_Z
Objednávka: 130/2019
30.10.2019 874,80
1941213 kancelárske potreby  
Tibor Varga TSV Papier
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Zmluva: Z201931815_Z
Objednávka: 150/2019
29.10.2019 171,00
1941211 chemikálie  
DYNEX Servis, spol. s r. o.
Nové Kalište 17, 974 04 Banská Bystrica
Zmluva: Z201931822_Z
Objednávka: 151/2019
29.10.2019 283,68
1941210 laboratórny materiál  
KVANT, spol. s r. o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Objednávka: 158/2019
29.10.2019 81,02
1941212 filtračný papier  
FISHER Slovakia, spol. s r. o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
Zmluva: Z201930234_Z
Objednávka: 140/2019
28.10.2019 67,00
1941209 OP a OS bleskozvodu  
ELVIKO, s. r. o.
Krištáľová 1041/15, 949 01 Nitra
Objednávka: 142/2019
28.10.2019 573,90
1941208 OP a OS elektrických rozvodov a rozvádzačov  
ELVIKO, s. r. o.
Krištáľová 1041/15, 949 01 Nitra
Objednávka: 143/2019
28.10.2019 1 318,10
1941207 pracovné odevy  
Jozef Milo - Gemini
Coboriho 1, 949 01 Nitra
Objednávka: 163/2019
28.10.2019 28,20
1940379 tonery  
Juriga s.r.o.
Gercenova 3, 85101 Bratislava
IČO: 31344194
28.10.2019 191,99
1940378 SOD Assay KIT  
Aloquence s.r.o.
Martina Benku 1151/6, 95201 vráble
IČO: 5067413
28.10.2019 0,00
1940377 výpočtová technika  
Martin Gall - MG COMP
Šmeralova 23, 08001 Prešov
IČO: 41751477
28.10.2019 0,00
1940376 Rotor  
Aloquence s.r.o.
Martina Benku 1151/6, 95201 vráble
IČO: 50674137
28.10.2019 1 260,00
1940373 elektróda  
Aloquence s.r.o.
Martina Benku 1151/6, 95201 vráble
IČO: 50674137
28.10.2019 164,00
1940375 pipety  
Sartorius Slov.s.r.o.
Hlavná ul. 26/5 P.O.BOX 92901 Dunajská Streda
IČO: 679089
25.10.2019 433,01
1940374 pipety  
Sartorius Slov.s.r.o.
Hlavná ul. 26/5 P.O.BOX 92901 Dunajská Streda
IČO: 679089
25.10.2019 216,50
1941206 chemikálie  
LABO - SK, s. r. o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
Zmluva: Z201928818_Z
Objednávka: 129/2019
24.10.2019 495,40
1940372 laboratórne rozbory pôdy  
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2, 95141 Lužianky
IČO: 42337402
24.10.2019 132,29
1940371 chemikálie  
MERCK-Sigma aldrich s.r.o.
Dvořakovo nabr. 4,81006 Bratislava
IČO: 51083523
24.10.2019 229,82
1940370 záloha na plyn 9/2019  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9 84535 Bratislava
IČO: 00389144
24.10.2019 783,96
1940369 chladnička  
HS technology s.r.o.
Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra
IČO: 52081061
24.10.2019 0,00
1940368 NBT Biochemica  
Labo - Sk s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 81102 Bratislava
IČO: 679089
24.10.2019 0,00
1940367 MBT Biochemika  
Labo - Sk s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 81102 Bratislava
IČO: 36365556
24.10.2019 173,76
1942061 LightRun Tube  
GenSeq s.r.o.
Wolkerova 1382, 25601 Benešov Česká republika
IČO: 24263320
23.10.2019 278,40
1942060 LightRun Tube  
GenSeq s.r.o.
Wolkerova 1382, 25601 Benešov Česká republika
IČO: 24263320
23.10.2019 800,00
1940365 kancelárské potreby  
Office Star s.r.o.
Šancová 63/3568, 83104 Bratislava
IČO: 00679089
23.10.2019 0,00
1940364 počitač  
Martin Gall - MG COMP
Šmeralova 23, 08001 Prešov
IČO: 00679089
23.10.2019 0,00
1940363 pracovná stanica HP  
Martin Gall - MG COMP
Šmeralova 23, 08001 Prešov
IČO: 41751477
23.10.2019 14 703,00
1940359 skener  
HS technology s.r.o.
Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra
IČO: 52081061
23.10.2019 251,99
1942059 stereomikroskop  
VWR International GmbH
Graumanngasse 7, 1150 Vienna
22.10.2019 517,80
1940360 pohonné hmoty  
Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO: 00679089
22.10.2019 0,00

1/17  Ďalej Koniec