Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
2041221 servis výťahov 12/2020  
HELVYK ELEVATORS, s. r. o.
Levická 51, 949 01 Nitra
Zmluva: Z1/2010
11. 1. 2021 126,00
2041220 elektrická energia 12/2020 vyúčtovanie  
Pow-en, a. s.
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava 2
Zmluva: Z20203182_Z
11. 1. 2021 541,64
2041219 vodné, stočné a zrážky 12/2020  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Zmluva: Z26/2017/ÚGBR
11. 1. 2021 785,22
2041218 mobilné telefónne služby 12/2020  
O2 Slovakia, s. r. o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Zmluva: Z34/2019/ÚGBR; Z35/2019/ÚGBR
11. 1. 2021 16,40
2041217 pevné linky a ústredňa 12/2020  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zmluva: Z6, 17/2017/ÚGBR, Z25/2019/ÚGB
11. 1. 2021 97,84
2041216 plyn vyúčtovanie 12/2020  
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, 811 08 Bratislava
Zmluva: Z201931319_Z
11. 1. 2021 4 406,03
2041215 vyúčtovanie plynu maloodber r. 2020  
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, 811 08 Bratislava
Zmluva: Z201931319_Z
11. 1. 2021 274,79