Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMUS, Magdalena - GREŽO, Matúš. Individual differences in behavioural responses to the financial threat posed by the COVID-19 pandemic. In Personality and Individual Differences, 2021, vol. 179, art. no. 110916. (2020: 3.004 - IF, Q2 - JCR, 1.328 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0191-8869. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110916 Typ: ADCA
 • ADAMUS, Magdalena - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub. The impact of stereotyped perceptions of entrepreneurship and gender-role orientation on Slovak women’s entrepreneurial intentions. In Gender in Management, vol. 36, no. 6, 2021, p. 745-761. ISSN 1754-2413. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/GM-06-2020-0179 Typ: ADCA
 • ADAMUS, Magdalena - GREŽO, Matúš. Sekundárne dôsledky pandémie COVID-19: Mediačný efekt finančnej hrozby na vzťah medzi psychologickými zdrojmi a adaptáciou na finančný stres = Secondary consequences of the COVID-19 pandemic: The mediation effect of the financial threat on the relationship between psychological resources and financial stress adaptation. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 1. ISBN 978-80-89897-31-5. (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Typ: AFH
 • ANDOKOVÁ, Marcela - BRODŇANSKÁ, Erika - DUBOVSKÝ, Peter - HIDVÉGHYOVÁ, Lucia - JANČOVIČ, Jozef - KACIAN, Adrián - KĽUSKOVÁ, Mykhaylyna - LAPKO, Róbert - MAREK, Libor - MOĎOROŠI, Ivan - PIGULA, Juraj - SOVA, Milan - FIDES STRENKOVÁ, Iveta - ŠTRBÁK, Martin - TYROL, Anton - VARŠO, Miroslav - VILHAN, Pavol. Žalmy 120 - 150. Editor: Pater Dubovský. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2021. 626 s. Komentáre k Starému zákonu, 9. zväzok. ISBN 978-80-8191-308-2 Typ: AAB
 • BAČOVÁ, Viera - ŠROL, Jakub. Cognitive Predictors of Delay Discounting in Monetary Choices. In Studia Psychologica : Special Issue: Individual and social predictors of irrational behavior and beliefs, 2021, vol. 63, no. 2, p. 129-142. (2020: 0.850 - IF, Q4 - JCR, 0.248 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2021.02.817 Typ: ADDA
 • BAČOVÁ, Viera. Naratívy a koncepty dôchodku a starnutie. In Stárnutí 2021 : Sborník příspěvků z 5. Gerontologické mezioborové konference [elektronický zdroj]. - Praha : Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2021, s. 9-16. ISBN 978-80-906237-4-3. Dostupné na internete: https://www.konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2021_sbornik.pdf Typ: AECA
 • BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. - MORAVČÍKOVÁ, Katarína - CHRANČOKOVÁ, Martina. What competences, which migrants? Tacit and explicit knowledge acquired via migration. In Journal of Ethnic and Migration Studies, 2021, vol. 47 no. 8, pp. 1758-1774. (2020: 5.340 - IF, Q1 - JCR, 1.505 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1369-183X. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1679409 (Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ANJARIA, Kushal. Negation and entropy: Effectual knowledge management equipment for learning organizations. In Expert Systems with Appliacations, ISSN 0957-4174. 2020, vol. 157, Article Number: 113497., Registrované v: WOS
  [1.1] ERLINGHAGEN, Marcel. Love in motion: Migration patterns of internationally mobile couples. In Population Space and Place, ISSN 1544-8444. 2021, vol. 27, no. 2, Article Number: e2382., Registrované v: WOS
  [1.1] LULLE, Aija, JANTA, Hania, EMILSSON, Henrik. Introduction to the Special Issue: European youth migration: human capital outcomes, skills and competences. In Journal of Ethnic and Migration Studies, ISSN 1369-183X. 2021, vol. 47, no. 8, pp. 1725-1739., Registrované v: WOS
  [2.1] KUREKOVA, Lucia, ZILINCIKOVA, Zuzana. Determinants of Successful Labour Market Reintegration for Highly Educated Return Migrants in Slovakia. In Sociologia, ISSN 0049-1225. 2020, vol. 52, no. 6, pp. 624-647., Registrované v: WOS
  [3.1] ETTE, Andreas, WITTE, Nils. Brain Drain or Brain Circulation? Economic and Non-Economic Factors Driving in International Migration of German Citizens. In Global Lives of German Migrants: consequences of international migration. Cham: Springer Nature, 2021, pp. 65-84.
 • BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - WILLIAMS, Allan M. Terrorism, migrant crisis and attitudes towards immigrants from outside of the European Union. In Population, Space and Place, 2021, vol. 27, no. 4, art. no. e2424. (2020: 3.814 - IF, Q1 - JCR, 1.398 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1544-8444. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/psp.2424 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - DOKUPILOVÁ, Dušana - FILČÁK, Richard. Participatory multi-criteria methods for adaptation to climate change. In Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change : an international journal devoted to scientific, engineering, socio-economic and policy responses to environmental change, 2021, vol. 26, no. 4, art. no. 15. (2020: 3.583 - IF, Q2 - JCR, 0.994 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1381-2386. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11027-021-09955-4 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír. Attitudes towards Financial Risks and Portfolio Allocations: Evidence from Large-Scale Surveys. In Ekonomický časopis, 2021, roč. 69, č. 2, s. 113-134. (2020: 0.690 - IF, Q4 - JCR, 0.260 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0013-3035. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.02.01 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie) Typ: ADDA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Inter-Industry Co-Operation in Research and Innovation-Mapping Research and Innovation Networks in Slovakia. In Economic and Social Development : 66th International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings, Rabat, 26-27 March, 2021 [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Hrvoje Volarevic, Olga Kaurova. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, 2021, p. 116-127. ISSN 1849-7535. (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Typ: AFC
 • Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial]. Vedecký redaktor [2009] Vladimír Baláž, výkonný redaktor [2009-2010] Tomáš Jeck, [2011-2013] Jana Lietavová, [2014] Štefan Sabo, [2014-2017] Richard Heriban, [2018-] Martina Chrančoková. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2009-. Forecasting Papers. Niekoľkokrát do roka. ISSN 1338-3590 Typ: FAI
 • BALÁŽ, Vladimír. Bitcoin: na čom raz skončí? In Denník N, 4.3. 2021, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Nový strašiak na finančných trhoch sa volá inflácia. In Denník N, 24.3. 2021, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. 65 a dosť! A prečo vlastne? In SME, 18.2. 2021, roč. 29, č. 40, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Robinhood šliape po investičných mamutoch. Začína sa nová éra investovania? In Denník N, 2.2. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/2252432/robinhood-sliape-po-investicnych-mamutoch-zacina-sa-nova-era-investovania/ Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Tlačiť na prepúšťanie starších demograficky nedáva zmysel. In SME, 16.2. 2021. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/22597330/65-a-dost-a-preco-vlastne.html Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Vlastný život akciových trhov počas pandémie. In Denník N, 16.2. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/2272640/vlastny-zivot-akciovych-trhov-pocas-pandemie/ Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Odškodňovací zákon je zatiaľ ako yeti. Nikto ho nevidel, nikto nevie, o čo ide (Rozhovor). In Pravda, 16.2. 2021. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/578123-balaz-odskodnovaci-zakon-je-zatial-ako-yeti-nikto-ho-nevidel-nikto-nevie-o-co-ide/ Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Montovať už nestačí, potrebujeme vedu. [zhováral sa] Jozef Tvardzík. In SME, 23.7. 2021, roč. 29, č. 168, s. 4. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Hora dlhov rastie. Vrchol je v nedohľadne. In Denník N, 15.7. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/2469540/hora-dlhov-rastie-vrchol-je-v-nedohladne/ Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ekonóm Baláž o minimálnej mzde: Firma vám môže dať 4-tisícový plat, ale otázka je, dokedy by to vydržala (Rozhovor). In Pravda, 26.8. 2021. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/598803-ekonom-balaz-pri-minimalke-sa-treba-drzat-faktov-nie-ideologie/ Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ekonóm SAV Baláž: Vláda nevyužila šancu, cez pandémiu mohla presadiť nepopulárne reformy (Rozhovor). In Denník N, 5.5. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/2377089/ekonom-sav-balaz-vlada-nevyuzila-sancu-cez-pandemiu-mohla-presadit-nepopularne-reformy/ Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Globálna ekonomika sa pripravuje na skok. In Denník N, 27.4. 2021, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Zabudnite na Matrix. Umelá inteligencia zatiaľ neškodí. In Denník N, 3.8. 2021, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Rekviem za lacný káblik z Číny. In Denník N, 30.8. 2021, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Budeme potrebovať kompetentné elity. In SME, 2.1. 2021, roč. 29, č. 1, s. 13. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Prezident Biden má plán. Kto ho zaplatí? In SME, 27.1. 2021. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/22583063/prezident-biden-ma-plan-kto-ho-zaplati.html Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ako súvisia fluór, zuby a výška príjmu. In Denník N, 11.8. 2021, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Globálna minimálna daň: víťazi a porazení. In Denník N, 9.6. 2021, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Koho postihnú Bidenove dane? In Denník N, 29.4. 2021, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. O autách, Slovensku a Detroite. In Denník N, 7.7. 2021, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Stagflácia: požerie úspory? In Denník N, 16.9. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/2538558/stagflacia-pozerie-uspory/ Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Čína vs. bitcoin. Prečo chce Peking vyhnať známu kryptomenu. In Denník N, 30.6. 2021, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Inflácia rastie. Treba dupnúť na brzdu? In Denník N, 23.8. 2021, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. The Analytic Cognitive Style Predicts Conspiracy Beliefs: Replication Study on a Non-student Sample. In Studia Psychologica : Special Issue: Individual and social predictors of irrational behavior and beliefs, 2021, vol. 63, no. 2, p. 190-203. (2020: 0.850 - IF, Q4 - JCR, 0.248 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2021.02.819 Typ: ADDA
 • BALOG, Miroslav. Strategické postcovidové výzvy v našom zdravotníctve. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 30.3. 2021, roč. XXVIII, č. 61, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Sme dobrí v inteligentnom priemysle. Na tom treba stavať (Rozhovor). In My - Naše novosti, 2021, č. 17, s. 14. ISSN 1335-8375. My - týždenník pre Záhorie, 2021, č. 17, s. 14. ISSN 1337-5687. My - Trnavské noviny, 2021, č. 17, s. 14. ISSN 1335-4442. My - Žilinské noviny, 2021, č. 17, s. 20. ISSN 1336-0043. My - Hornonitrianske noviny, 2021, č. 17, s. 14. ISSN 0231-682X. My - Považský obzor, 2021, č. 17, s. 14. ISSN 0231-861X. My - Turčianske noviny, 4.-10. 5. 2021, roč. 30/61, č. 17, s. 12. ISSN 0139-6374. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Hľadanie synergií v bruselských fondoch. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 1.3. 2021, roč. XXVIII, č. 40, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Slovensko konečne našlo skutočne ambiciózny cieľ. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 21.7. 2021, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Japonsko a USA ukazujú Slovensku kľúčové výzvy. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 5.10. 2021, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BARANSKI, Erica - SWEENY, Kate - GARDINER, Gwendolyn - FUNDER, David C. - HALAMA, Peter. International optimism: Correlates and consequences of dispositional optimism across 61 countries. In Journal of Personality, 2021, vol. 89, no. 2, pp. 288-304. (2020: 5.117 - IF, Q1 - JCR, 2.082 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-3506. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jopy.12582 Typ: ADCA
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub. Does Concrete Content Help People to Reason Scientifically? In Science and Education, 2021, vol. 30, 4, p. 809–826. (2020: 2.114 - IF, Q1 - JCR, 1.038 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0926-7220. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11191-021-00207-0 Typ: ADCA
 • BOSSON, Jennifer K. - JUREK, Paweł - VANDELLO, Joseph A. - KOSAKOWSKA-BEREZECKA, Natasza - OLECH, Michał - PITEROVÁ, Ivana. Psychometric Properties and Correlates of Precarious Manhood Beliefs in 62 Nations. In Journal of Cross-Cultural Psychology, 2021, vol. 52, no. 3, p. 231-258. (2020: 2.618 - IF, Q3 - JCR, 1.363 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-0221. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/0022022121997997 Typ: ADCA
 • BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - PETHÖ, Tatiana. The acceptance of different types of migrants to Slovakia based on gender. In Psychological Applications and Trends 2021. Edited by Clara Pracana and Michael Wang. - Lisboa : inScience Press, 2021, p. 257-261. ISBN 978-989-54815-5-2. ISSN 2184-2205. (Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch. InPACT 2021 : International Psychological Applications Conference and Trends 2021) Typ: AFC
 • BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - PETHÖ, Tatiana. Temná triáda ako prediktor vnímania bezpečnostnej hrozby u rôznych typov migrantov = Dark Triad as Predictor of Perpection of Safety Threat Among Different Types of Migrants. In Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků. Editori: Marek Blatný, Petr Květon, Martin Jelínek ; recenzenti: Jaroslava Dosedlová, Miroslav Filip. - Brno : Masarykova univerzita, 2021, s. 27-32. ISBN 978-80-210-9912-8. (Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch. Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků z mezinárodní online konference) Typ: AFC
 • BURIČ, Roman - KONRÁDOVÁ, Ľubica. Mindware instantiation as a predictor of logical intuitions in the Cognitive Reflection Test. In Studia Psychologica : Special Issue: Individual and social predictors of irrational behavior and beliefs, 2021, vol. 63, no. 2, p. 114-128. (2020: 0.850 - IF, Q4 - JCR, 0.248 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2021.02.822 Typ: ADDA
 • CASTAÑO-ROSA, Raúl - BARRELLA, Roberto - SÁNCHEZ-GUEVARA, Carmen - BARBOSA, Ricardo - KYPRIANOU, Ioanna - PASCHALIDOU, Eleftheria - THOMAIDIS, Nikolaos S. - DOKUPILOVÁ, Dušana - GOUVEIA, João Pedro - KÁDÁR, József - HAMED, Tareq - PALMA, Pedro. Cooling Degree Models and Future Energy Demand in the Residential Sector. A Seven-Country Case Study. In Sustainability, 2021, vol. 13, no. 5, article no. 2987. (2020: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.612 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su13052987 Typ: ADCA
 • DOBEŠ, Marek - ANDOGA, Rudolf - FŐZŐ, Ladislav. Sensory Integration in Deep Neural Networks. In Acta Polytechnica Hungarica : journal of applied sciences at Budapest Tech Hungary, 2021, vol. 18, no. 3, p. 245-254. (2020: 1.806 - IF, Q3 - JCR, 0.277 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1785-8860. Dostupné na: https://doi.org/10.12700/APH.18.3.2021.3.13 Typ: ADMA
 • DOKUPILOVÁ, Dušana - FILČÁK, Richard. Regional disparities as roots of energy poverty in Slovakia. In Perspectives on Energy Poverty in Post-Communist Europe. - London ; New York, N.Y. : Routledge, 2021, p. 206-221. ISBN 978-0-367-43052-8. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003000976-14 Typ: ABC
  Citácie:
  [1.2] GONCHARUK, Anatoliy, HROMOVENKO, Kostiantyn, PAHLEVANZADE, Alborz, HRINCHENKO, Yurii. Energy poverty leap during the pandemic: the case of Ukraine. In Polityka Energetyczna, ISSN 1429-6675. 2021, vol. 24, no. 2, pp. 5-18., Registrované v: SCOPUS
 • DOKUPILOVÁ, Dušana - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALÁŽ, Vladimír - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - GOMBITOVÁ, Dagmar. Smart advice for better governance: applying expert methods to high-stakes decisions. In Decision, 2021, vol. 48, no. 3, pp. 285-293. ISSN 0304-0941. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40622-021-00288-4 Typ: ADMB
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Affordability of energy for specific groups of people (Roma community) in Slovakia. EP-pedia, ENGAGER COST Action, 2021. Dostupné na internete: https://www.eppedia.eu/sites/default/files/2021-01/Dukopilova_2021_Affordability%20for%20specific%20groups%20of%20people_Roma_EP-pedia.pdf Typ: AGI
 • ĎURKOVSKÁ, Mária. Príklady budovania stredného školstva na východnom Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. Zost.: Mária Bôbová, Monika Danková ; rec.: Dušan Škvarna. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 81-90. ISBN 978-80-89388-81-3. (Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 - 1928 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - KALISTOVÁ, Anna. Rozsiahla analýza národnostnej politiky a vzťahov na Slovensku získala cenu SAV. In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj], 08. 07. 2021. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9757 Typ: GHG
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - KENTOŠ, Michal. Slováci v zahraničí alebo práca učiteľa očami slovenských pedagógov v Maďarsku. In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj], 07. 07. 2021. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9754 Typ: GHG
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia. Editorial. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2021, roč. 24, č. 1, s. 1-2. (2021 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. vyšlo aj v slovenčine: Editoriál. Dostupné na internete: http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/162080630300-editorial-en.pdf Typ: GII
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia. Editorial. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2021, roč. 24, č. 2. (2021 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. vyšlo aj v slovenčine: Editoriál. Dostupné na internete: http://clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/1632312542editorial-eng.pdf Typ: GII
 • ERIKSSON, Kimmo - STRIMLING, Pontus - GELFAND, Michele - WU, Junhui - ABERNATHY, Jered - HALAMA, Peter. Perceptions of the appropriate response to norm violation in 57 societies. In Nature Communications, 2021, vol. 12, no. 1, p. 1-11. (2020: 14.919 - IF, Q1 - JCR, 5.559 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2041-1723. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41467-021-21602-9 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] GERLACH, Philipp - ERIKSSON, Kimmo. Measuring Cultural Dimensions: External Validity and Internal Consistency of Hofstede's VSM 2013 Scales. In FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. ISSN 1664-1078, 2021, vol. 12, Article Number: 662604, Registrované v: WOS
  [1.1] MOLHO, Catherine - WU, Junhui. Direct punishment and indirect reputation-based tactics to intervene against offences. In PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES. ISSN 0962-8436, 2021, vol. 376, no. 1838, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] WANDERS, Florian - HOMAN, Astrid C. - VAN VIANEN, Annelies E. M. - RAHAL, Rima-Maria - VAN KLEEF, Gerben A. How norm violators rise and fall in the eyes of others: The role of sanctions. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, 2021, vol. 16, no. 7, pp., Registrované v: WOS
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - VODOVÁ, Nikoleta. Prelínanie sa práce a rodiny v prostredí rodinného podniku = Work-Family Spillover in Family Businesses. In Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků. Editori: Marek Blatný, Petr Květon, Martin Jelínek ; recenzenti: Jaroslava Dosedlová, Miroslav Filip. - Brno : Masarykova univerzita, 2021, s. 33-39. ISBN 978-80-210-9912-8. (Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků z mezinárodní online konference) Typ: AFC
 • FICERI, Ondrej. Mannová, Elena. Minulosť ako supermarket? : spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska [The Past as a supermarket? Forms of Representation and Updating the History of Slovakia]. Bratislava : VEDA Vydavateľstvo SAV, 2019, 463 p. In Slovenský národopis, 2021, roč. 69, č. 2, s. 324-326. ISSN 1335-1303. Recenzia na: Minulosť ako supermarket? / Elena Mannová. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. - ISBN 978-80-224-1706-8. Typ: EDI
 • FICERI, Ondrej. Rasizmus je aj problém Slovenska. In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj], 21.03.2021. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9473 Typ: GHG
 • FICERI, Ondrej. Udrží si britská kráľovská rodina trón? Závisí od toho ktorý. In SME Komentáre [elektronický zdroj], 9. marec 2021. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/22603926/udrzi-si-britska-kralovska-rodina-tron-zavisi-od-toho-ktory.html Typ: GII
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita - NEŽINSKÝ, Eduard - STUDENÁ, Ivana. Dilemmas of Economic Growth. The path from unlimited possibilities towards responsibility? Reviewers: Daneš Brzica, Karol Morvay. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 80 s. Dostupné na internete: http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2021-03/Dilemas_of_economic_growth.pdf. ISBN 978-80-7676-042-4 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie) Typ: AAA
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Sanitation Infrastructure at the Systemic Edge: Segregated Roma Settlements and Multiple Health Risks in Slovakia. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, vol. 18, art. no. 6079. (2020: 3.390 - IF, Q1 - JCR, 0.747 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph18116079 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Typ: ADCA
 • FILČÁK, Richard - FICERI, Ondrej. Making the Ghetto at Luník IX in Slovakia: People, Landfill, and the Myth of the Urban Green Space. In Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2021, roč. 57, č. 3, s. 293-313. (2020: 0.588 - IF, Q4 - JCR, 0.262 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, SCOPUS, WOS). ISSN 0038-0288. Dostupné na: https://doi.org/10.13060/csr.2021.020 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve. Vega č. 2/0084/19 : Luník IX - dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] SOSNA, Daniel. Magnetism of strangeness: Silenced histories of landscapes. In HISTORY AND ANTHROPOLOGY. ISSN 0275-7206, 2021, vol., no., pp., Registrované v: WOS
  [3.1] KAHANEC, Martin – KOVÁČOVÁ, Lucia – POLÁČKOVÁ, Zuzana – SEDLÁKOVÁ, Mária. The social and employment situation of Roma communities in Slovakia. Study for the Committee on Employment and Social Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament. Luxembourg 2020, 48 p. ISBN 978-92-846-6497-9.
 • FILČÁK, Richard - ROCHOVSKÁ, Alena - HORŇÁK, Marcel. Evaluation of Slovakia’s R1 expressway enhancement impacts on local socio-economic development: expert panel approach. In Geografie : sborník České geografické společnosti, 2021, roč. 126, č. 1, s. 29-53. (2020: 0.744 - IF, Q4 - JCR, 0.238 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1212-0014. Dostupné na: https://doi.org/10.37040/geografie2021126010029 Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.1] LECHOWSKI, Lukasz. The Socio-Economic Transformations of Municipalities in Lodz Metropolitan Area in the Context of the Construction of Motorways and Expressways. In Folia Geographica, ISSN 1336-6157. 2021, vol. 63, no. 1, pp. 40-63., Registrované v: WOS
 • FILČÁK, Richard. Moderate Political Climate Ambitions in Spite of the Increasingly Growing Public Support for Actions. In Climate ambition beyond emission numbers : taking stock of progress by looking inside countries and sectors. - Paris : Deep Decarbonization Pathways (DDP) Initiative-IDDRI, 2021, p. 135-138. Dostupné na internete: https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Rapport/DDP_beyond%20emissions%20report.pdf Typ: GAI
 • GABZDILOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Defensive Measures Adopted by Czechoslovak Authorities in Reaction to Danger Posed by Nazi Germany during Years 1935 - 1937. In Central European Papers, 2020, vol. VIII, no. 2, p. 29-44. ISSN 2336-3312. Dostupné na: https://doi.org/10.25142/cep.2020.005 Typ: ADEB
 • GALASOVÁ, Miroslava - GREŽO, Matúš. Does Action vs. State Orientation Really Matter in The Susceptibility to Sunk Cost Fallacy? A Conceptual Replication Study. In Studia Psychologica : Special Issue: Individual and social predictors of irrational behavior and beliefs, 2021, vol. 63, no. 2, p. 143-157. (2020: 0.850 - IF, Q4 - JCR, 0.248 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2021.02.823 Typ: ADDA
 • GALLOVÁ, Miroslava. Conference report „Non scholae, sed vitae discimus... (book culture – personalities – school life)“, June 7 – 8, 2021, online. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2021, roč. 24, č. 2, s. 70-71. (2021 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: http://clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/163231680406-conference-report%E2%80%A6.pdf Typ: GII
 • GOMBITOVÁ, Dagmar. Drivers and Barriers of Cross-Border Co-Operation: Case Study of the Slovak-Austrian Cross-Border Cooperation Programme. In Economic and Social Development : 66th International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings, Rabat, 26-27 March, 2021 [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Hrvoje Volarevic, Olga Kaurova. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, 2021, p. 14-23. ISSN 1849-7535. (Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Typ: AFC
 • GREŽO, Matúš. Overconfidence and financial decision-making: a meta-analysis. In Review of Behavioral Finance, 2021, vol. 13, no. 3, pp. 276-296. (2020: 0.232 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1940-5979. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/RBF-01-2020-0020 Typ: ADMB
  Citácie:
  [3.1] HIRDINIS M. Does Herding Behaviour and Overconfidence Drive the Investor’s Decision Making During the Covid-19 Pandemic. In Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 1, Iss. 8, 2021, p. 1-16. ISSN: 0976-7797
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka. Tiene hrdinov. Mapovanie správania znižujúceho kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti vpráci ZZS = Shadows of Heroes. Mapping the Behavior Reducing the Quality of Healthcare Provided by EMS. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s. 77-85. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Typ: AFD
 • HALAMA, Peter. Udržování smyslu života ve starší dospělosti: osobnost a sociální faktory. In Osobní pohoda a osobnost v celoživotní perspektivě. - Praha : Nakladatelství Academia, 2020, s. 187-205. ISBN 978-80-200-3064-1. Typ: ABC
 • HALAMA, Peter - KOHÚT, Michal. Osobnostné prediktory strachu a konšpirácií súvisiacich s pandémiou COVID-19 = Personality Predictors of Fear and Conspiracies Related to COVID-19 Pandemic. In Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků. Editori: Marek Blatný, Petr Květon, Martin Jelínek ; recenzenti: Jaroslava Dosedlová, Miroslav Filip. - Brno : Masarykova univerzita, 2021, s. 40-46. ISBN 978-80-210-9912-8. (Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků z mezinárodní online konference) Typ: AFC
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320 Typ: FAI
 • HALAMA, Peter. Prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc. In Československá psychologie, 2021, roč. LXV, č. 2, s. 215-216. (2020: 0.471 - IF, Q4 - JCR, 0.188 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0009-062X. Typ: GII
 • HANÁK, Róbert - PITEL, Lukáš - PIKÁLIOVÁ, Veronika. Psychometrické charakteristiky dotazníka RETIREMENT RESOURCES INVENTORY (RRI) na slovenskej populácii = Psychometric Characteristics of the RETIREMENT RESOURCES INVENTORY (RRI) in the Slovak Population. In Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků. Editori: Marek Blatný, Petr Květon, Martin Jelínek ; recenzenti: Jaroslava Dosedlová, Miroslav Filip. - Brno : Masarykova univerzita, 2021, s. 47-54. ISBN 978-80-210-9912-8. (Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků z mezinárodní online konference) Typ: AFC
 • HAVRILLOVÁ, Dominika. Psychická pracovná záťaž v rizikových profesiách = Psychological Work Demands in High-Risk Occupations. In Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků. Editori: Marek Blatný, Petr Květon, Martin Jelínek ; recenzenti: Jaroslava Dosedlová, Miroslav Filip. - Brno : Masarykova univerzita, 2021, s. 55-65. ISBN 978-80-210-9912-8. (Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků z mezinárodní online konference) Typ: AFC
 • HELDÁKOVÁ, Lucia - ĎURKOVSKÁ, Mária. Socio-Demographic Factors and the Level of Teachers’ Motivation in Slovak National Schools in Hungary. In Integration of Education : scholarly journal, 2021, vol. 25, no. 3, p. 387-400. (2020: 0.278 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1991-9468. Dostupné na: https://doi.org/10.15507/1991-9468.104.025.202103.387-400 (Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania) Typ: ADMB
 • HELDÁKOVÁ, Lucia - SZEGHY-GAYER, Veronika. Postavenie slovenského školstva v Maďarsku: (Vybrané externé a interné faktory ovplyvňujúce jeho efektívnosť) = The Position of Slovak Education in Hungary: (Selected External and Internal Factors Influencing its Effectiveness). In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2020 : úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století. Petr Adamec, Michal Šimáně, Eliška Kovářová (Eds.) ; recenzenti: Kristýna Balátová, Alena Bendová. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2021, s. 6-15. ISBN 978-80-7509-781-1. (Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století : mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2020) Typ: AFC
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Trojkráľový sprievod – mestská forma slávenia Troch kráľov = The Three Kings Cortege – an Urban Form of the Commemoration of the Magi. In Studia Capuccinorum Boziniensia V. - Pezinok : Minor - Kapucíni na Slovensku, 2021, roč. 6, č. 1, s. 115-136. ISSN 2585-8025. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: AEDA
  Citácie:
  [1.1] VARSO, Miroslav. Sages or Kings? The Influence of Confessional Affiliation on the Dramas of Baroque School Plays. In Studia Theologica-Czech Republic, ISSN 1212-8570. 2021, vol. 23, no. 1, pp. 93-109., Registrované v: WOS
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Laudácia na Štefana Lubyho: Presnejší ako encyklopedické heslo. In Literárny týždenník, 2021, roč. XXXIV., č. 23-24, s. 7. ISSN 0862-5999. Typ: GII
 • HUTTMANOVÁ, Emília - ADAMIŠIN, Peter - VALENTINY, Tomáš - NOVOTNÝ, Roman - KALISTOVÁ, Anna. Selected environmental policy instruments – assessment in the context of sustainable development. In SGEM 2020 : 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. 5.2.Ecology, economics, education and legislation : environmental economics : education and accreditation in geosiences. - Sofia : STEF 92 Technology, 2020, 2020, p. 439-446. (2019: 0.232 - SJR). ISBN 978-619-7603-11-8. ISSN 1314-2704. Dostupné na: https://doi.org/10.5593/sgem2020/5.2/s21.054 ("Surveying, Geology and Mining, Ecology, Management" : International Multidisciplinary Scientific GeoConferences) Typ: ADMB
 • JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard - DOKUPILOVÁ, Dušana - POLAČKOVÁ, Zuzana - ŠPROCHA, Branislav. Some Analytical Possibilities of Research of the Level of Mortality for Selected Cancer Diseases in Slovakia. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 1, p. 21-38. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.002 (NFP313010V446 : Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života) Typ: ADFB
 • KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária. Teaching Aids and the Use of ICT Assets in Slovak Schools in Hungary = Vyučovacie prostriedky a využitie IKT na slovenských školách v Maďarsku. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2020 : úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století. Petr Adamec, Michal Šimáně, Eliška Kovářová (Eds.) ; recenzenti: Kristýna Balátová, Alena Bendová. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2021, s. 52-59. ISBN 978-80-7509-781-1. (Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století : mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2020) Typ: AFC
 • KENTOŠ, Michal - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - PAPCUNOVÁ, Jana. Faktory politickej participácie v Českej republike a na Slovensku = Political Participation in the Czech Republic and Slovakia. In Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků. Editori: Marek Blatný, Petr Květon, Martin Jelínek ; recenzenti: Jaroslava Dosedlová, Miroslav Filip. - Brno : Masarykova univerzita, 2021, s. 89-97. ISBN 978-80-210-9912-8. (Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch. Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků z mezinárodní online konference) Typ: AFC
 • KOHOUTOVÁ, Klara. Paramisar – za historií českých a slovenských Romů = Paramisar – Through the History of Czech and Slovak Roma. In Memo : časopis pro orální historii / oral history journal, 2020, vol. 10, no. 2, p. 74-89. ISSN 1804-753X. (KULTMINOR č. 19-170-02166 : Etnicky kódovaná místa paměti ve veřejném projektu) Typ: ADEB
 • KOHOUTOVÁ, Klara - POLLÁK, Miroslav. Luník IX v čase pandémie = Luník IX in pandemic time. In Annales Scientia Politica [elektronický zdroj], 2021, vol. 10, no. 1, p. 18-28. ISSN 1339-0732. Dostupné na internete: https://www.unipo.sk/public/media/39250/02_ASP_2021_1_Kohoutova_Pollak.pdf (Vega č. 2/0084/19 : Luník IX - dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska) Typ: ADFB
 • KORDAČOVÁ, Jana - HALAMA, Peter. Iracionálne presvedčenia a rezistencia voči zmene ako faktory adaptácie na dôchodok = Irrational Beliefs and Ressitence to Change as Factors of Retirement Adaptation. In Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků. Editori: Marek Blatný, Petr Květon, Martin Jelínek ; recenzenti: Jaroslava Dosedlová, Miroslav Filip. - Brno : Masarykova univerzita, 2021, s. 98-103. ISBN 978-80-210-9912-8. (Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků z mezinárodní online konference) Typ: AFC
 • KORDAČOVÁ, Jana. Vybrané kognitívne charakteristiky prežívania spokojnosti na dôchodku = Selected Cognitive Characteristics of Experienced Life Satisfaction in Retirement. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s. 119-126. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Typ: AFD
 • KORYTÁROVÁ, Katarína. Renovation of Public Buildings in Bratislava Region. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 2, p. 5-15. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.004 (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti) Typ: ADFB
 • KORYTÁROVÁ, Katarína. Financing renovation of public buildings in Slovakia. In eceee 2021 Summer Study on energy efficiency: A New Reality? : eceee Summer Study Proceedings, eceee 2021, Stockholm, 7-11 June 2021 [elektronický zdroj]. - Stockholm : eceee secretariat, 2021, p. 905-914. ISBN 978-91-983878-9-3. ISSN 2001-7960. (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti. eceee 2021 Summer Study on energy efficiency: A New Reality?) Typ: AFC
 • KORYTÁROVÁ, Katarína. Financovanie obnovy verejných budov v Slovenskej republike. In Vykurovanie 2021 : zborník prednášok z 29. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému: Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 21.-25.6. 2021 [elektronický zdroj]. Editor: Dušan Petráš, Zuzana Švecová, recenzenti: Milan Dubnička, Belo Füri. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2021. ISBN 978-80-89878-72-7. (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti. Vykurovanie 2021 : medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie) Typ: AFD
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - NEMCOVÁ, Edita - POLAČKOVÁ, Zuzana - FILČÁK, Richard - DOKUPILOVÁ, Dušana - JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír - BALOG, Miroslav. Identification of Development Trends of Biobanking and Its Potential for Further Progress. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 1, p. 5-20. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.001 (ITMS: NFP313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADFB
 • KOVÁČOVÁ, Lucia - STUDENÁ, Ivana - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Bridging the gap between legislation and practice in the posting of workers: Slovakia Country Report : POW-BRIDGE. Reviewers: Sonila Danaj, Miloslav Bahna. [Vienna] : [European Centre for Social Welfare Policy and Research], 2021. 35 p. Dostupné na internete: http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2021-04/POWBRIDGE_Country%20Report%20SLOVAKIA_31032021.pdf (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku. VS/2019/0396 : POW-Bridge: Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov) Typ: AGI
 • KOVÁČOVÁ, Lucia - STUDENÁ, Ivana - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Challenges encountered by employers in the posting of workers in Slovakia : Posting of workers in the framework of the provision of services, Policy Brief 2021/14. Vienna : European Centre, 2021. 10 p. Dostupné na internete: https://www.euro.centre.org/publications/detail/4174 Typ: GAI
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BREZINA, Ivan. Everybody Bullshits Sometimes: Relationships of Bullshitting Frequency, Overconfidence and Myside Bias in the Topic of Migration. In Studia Psychologica : Special Issue: Individual and social predictors of irrational behavior and beliefs, 2021, vol. 63, no. 2, p. 158-174. (2020: 0.850 - IF, Q4 - JCR, 0.248 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2021.02.818 Typ: ADDA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BREZINA, Ivan. Viete, že hovoríte nezmysly? (Rola metakognície v bullshitovaní) = Do you know that you bullshit? (The role of metacognition in bullshitting). In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s.42-48. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Typ: AFD
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub. Editorial = Individual and social predictors of irrational behavior. In Studia Psychologica : Special Issue: Individual and social predictors of irrational behavior and beliefs, 2021, vol. 63, no. 2, p. 111-113. (2020: 0.850 - IF, Q4 - JCR, 0.248 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. Typ: GII
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Editorial = Obituary for Prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2021, vol. 63, no. 1, p. 3-4. (2020: 0.850 - IF, Q4 - JCR, 0.248 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. Typ: GII
 • LACO, Miroslav - POLATSEK, Patrik - DEKRÉT, Šimon - BENEŠOVÁ, Wanda - BARÁNKOVÁ, Martina - STRNÁDELOVÁ, Bronislava - TENCEROVÁ, Jana - GABLÍKOVÁ, Mária. Effects of individual's emotions on saliency and visual search. In Visual Computer, 2021, vol. 37, no. 6, p. 1581-1592. (2020: 2.601 - IF, Q2 - JCR, 0.316 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0178-2789. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00371-020-01912-7 Typ: ADCA
 • LIESKOVSKÝ, Jakub - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. The effect of scientific inquiry-based learning on the scientific reasoning ability and attitudes toward science. In INTED2021 Proceedings : 15th International Technology, Education and Development Conference. - IATED Academy, 2021, pages: 2320-2326. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079. Dostupné na internete: <doi: 10.21125/inted.2021.0497> Typ: AFC
 • LIESKOVSKÝ, Jakub - TELIČÁK, Peter - HÁJKOVÁ, Patrícia. Vzťah medzi pravicovým autoritárstvom a epistemologicky nepodloženými presvedčeniami = The Relationship Between Right-Wing Authoritarianism and Epistemically Suspect Beliefs. In Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků. Editori: Marek Blatný, Petr Květon, Martin Jelínek ; recenzenti: Jaroslava Dosedlová, Miroslav Filip. - Brno : Masarykova univerzita, 2021, s. 118-124. ISBN 978-80-210-9912-8. (Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků z mezinárodní online konference) Typ: AFC
 • LOZIAK, Alexander - ĎURKOVSKÁ, Mária. Correlation of Job Satisfaction and Values of Slovak Teachers in Hungary = Vzťahy medzi pracovnou spokojnosťou a hodnotami u slovenských učiteľov v Maďarsku. In Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků. Editori: Marek Blatný, Petr Květon, Martin Jelínek ; recenzenti: Jaroslava Dosedlová, Miroslav Filip. - Brno : Masarykova univerzita, 2021, s. 125-131. ISBN 978-80-210-9912-8. (Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků z mezinárodní online konference) Typ: AFC
 • LOZIAK, Alexander. Conference report „Work and Organizational Psychology“, May 13 – 14, 2021, online. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2021, roč. 24, č. 2, s. 72-73. (2021 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: http://clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/163231683907-conference-report%E2%80%A6.pdf Typ: GII
 • NOVOTNÝ, Roman - HUTTMANOVÁ, Emília - VALENTINY, Tomáš - KALISTOVÁ, Anna. Evaluation of environmental awareness of university students: the case of the University of Presov, Slovakia. In European Journal of Sustainable Development, 2021, vol. 10, no. 2, p. 59-72. ISSN 2239-5938. Dostupné na: https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n2p59 Typ: ADMB
 • PAPCUNOVÁ, Jana - KENTOŠ, Michal. Hate Speech: teoreticko-terminologické vymedzenie pojmu, komparácia s príbuznými termínmi a prehľad indikátorov, ktoré sa k hejtovaniu viažu = Hate Speech: Theoretical-Terminological Foundations, Related Terms and an Overview of Indicators Related to Hate Online. In Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků. Editori: Marek Blatný, Petr Květon, Martin Jelínek ; recenzenti: Jaroslava Dosedlová, Miroslav Filip. - Brno : Masarykova univerzita, 2021, s. 148-155. ISBN 978-80-210-9912-8. (Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch. Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků z mezinárodní online konference) Typ: AFC
 • PAPCUNOVÁ, Jana. Pejchal, Viera. Hate Speech and Human Rights in Eastern Europe: Legislating for Divergent Values. London: Routledge, 2020, 340 pp. ISBN 978-10-0300-574-2. doi:10.4324/9781003005742. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2021, roč. 24, č. 2, s. 67-69. (2021 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Hate Speech and Human Rights in Eastern Europe: Legislating for Divergent Values / Viera Pejchal. - London : Routledge, 2020. - ISBN 978-10-0300-574-2. Dostupné na internete: http://clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/163231676105-recenzia-papcunova.pdf Typ: EDI
 • PAPCUNOVÁ, Jana - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. Svetový deň utečencov si pripomíname aj v pandemickom roku 2021. In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj], 20.06.2021. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9719 Typ: GHG
 • POLAČKOVÁ, Zuzana. The Landscape of Social Enterprise in the Slovak Republic. In Social Enterprise in Central and Eastern Europe : Theory, Models and Practice. 1 edition. - Abingdon; New York : Routledge, 2021, p. 184-198. ISBN 9780367342197. Typ: ABC
 • POLAČKOVÁ, Zuzana - FILČÁK, Richard - JECK, Tomáš - DOKUPILOVÁ, Dušana - ŠPROCHA, Branislav. The Position of Slovakia in European Area in Terms of Mortality from Selected Cancer Diseases. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 1, p. 39-55. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.003 (NFP313010V446 : Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života) Typ: ADFB
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica. Magyarországi szlovák áttelepülők 1946-1948 : (kampány, ígéretek, sérelmek Magyarországon és az „óhazában”, Szlovákiában). In Szellem és tudomány : a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata, 2021, roč. 12, č. 2, s. 146-161. ISSN 2062-204X. Typ: ADEB
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. WOS, SCOPUS, CCC, CEJSH, EconLit. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035 Typ: FAI
 • SIROTA, Miroslav - DEWBERRY, Chris - JUANCHICH, Marie - VALUŠ, Lenka - MARSHALL, Amanda C. Measuring cognitive reflection without maths: Development and validation of the verbal cognitive reflection test. In Journal of Behavioral Decision Making, 2021, vol. 34, no. 3, p. 322-343. (2020: 2.438 - IF, Q3 - JCR, 1.136 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0894-3257. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/bdm.2213 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] OTERO, Inmaculada - SALGADO, Jesus F. - MOSCOSO, Silvia. Criterion Validity of Cognitive Reflection for Predicting Job Performance and Training Proficiency: A Meta-Analysis. In FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. ISSN 1664-1078, 2021, vol. 12, Article Number: 668592, Registrované v: WOS
  [1.1] SPEARS, Daniel - OKAN, Yasmina - HINOJOSA-AGUAYO, Irene - PERALES, Jose Cesar - RUZ, Maria - GONZALEZ, Felisa. Can induced reflection affect moral decision-making? In PHILOSOPHICAL PSYCHOLOGY. ISSN 0951-5089, 2021, vol. 34, no. 1, pp. 28-46., Registrované v: WOS
 • SOROKOWSKI, Piotr - SOROKOWSKA, Agnieszka - KARWOWSKI, Maciej - GROYECKA, Agata - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Universality of the Triangular Theory of Love: Adaptation and Psychometric Properties of the Triangular Love Scale in 25 Countries. In Journal of sex research, 2021, vol. 58, no. 1, p. 106-115. (2020: 5.141 - IF, Q1 - JCR, 1.572 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-4499. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1787318 Typ: ADCA
 • STRÍŽENEC, Michal. Recenzie : Smékal, Vladimír: Psychologie duchovního života. Brno: Cesta, 2017. In Viera a život, 2020, roč. XXX., č. 2, s. 95. Typ: EDI
 • STUDENÁ, Ivana - GÁLLOVÁ, Ľubica. Možnosti rozvoja základných zručností na Slovensku - východiská : POLICY BRIEF. Bratislava : [Štátny inštitút odborného vzdelávania], 2021. 5 s. Dostupné na internete: http://zakladnezrucnosti.sk/wp-content/uploads/2021/07/BLUESS_policybrief-final.pdf Typ: GAI
 • STUDENÁ, Ivana. There is no magic trick for reaching the most vulnerable learners. In Elm Magazine (European Lifelong Learning Magazine) [elektronický zdroj], 2021, no. ISSN 2489-5865. Dostupné na internete: https://elmmagazine.eu/news/there-is-no-magic-trick-for-reaching-the-most-vulnerable-learners/ Typ: GII
 • SUDZINA, František - DOBEŠ, Marek - PAVLÍČEK, Antonín. Towards the psychological profile of cryptocurrency early adopters: overconfidence and self-control as predictors of cryptocurrency use. In Current Psychology, 2021, vol., no., p. (2020: 4.297 - IF, Q1 - JCR, 0.498 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-021-02225-1 Typ: ADMA
 • SUNYÍK, Viktória - SOLLÁR, Tomáš. Rola epistemických motívov v procese získavania poznania = The Role of Epistemic Motives in Knowledge Acquisition. In Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků. Editori: Marek Blatný, Petr Květon, Martin Jelínek ; recenzenti: Jaroslava Dosedlová, Miroslav Filip. - Brno : Masarykova univerzita, 2021, s. 179-188. ISBN 978-80-210-9912-8. (Sociální procesy a osobnost 2020 : sborník příspěvků z mezinárodní online konference) Typ: AFC
 • SZABÓ, Laura - KISS, Igor - ŠPROCHA, Branislav - SPÉDER, Zsolt. Fertility of Roma Minorities in Central and Eastern Europe. In Comparative Population Studies, 2021, vol. 46, pp. 387-424. (2020: 0.149 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1869-8980. Typ: ADMB
 • ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Requesting labour activation without addressing inequalities: a move towards racialised workfare in Slovakia. In Austerity Across Europe: Lived Experiences of Economic Crises. - Abingdon ; New York, N.Y. : Routledge, 2021, p. 154-166. ISBN 978-0-367-19251-8. Typ: ABC
 • ŠPROCHA, Branislav. Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania mladých ľudí na Slovensku v kontexte zmien vzdelanostných dráh. In Zamerané na mladých ľudí. - Banská Bystrica : Belianum, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020, s. 49-73. (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ABD
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav. Mortality, Health Status and Self-Perception of Health in Slovak Roma Communities. In Social Indicators Research, 2021, vol. 153, no. 3, pp. 1065-1086. (2020: 2.614 - IF, Q2 - JCR, 0.815 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0303-8300. Dostupné na: https://doi.org/10.1007%2Fs11205-020-02533-2 Typ: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Niektoré aspekty nemanželskej plodnosti a detí narodených mimo manželstva na Slovensku = Some Aspects of Extramarital Fertility and Children Born out of Wedlock in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2021, roč. 53, č. 4, s. 339-376. (2020: 0.537 - IF, Q4 - JCR, 0.246 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2021.53.4.13 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADDA
 • ŠPROCHA, Branislav. Pokles konečnej plodnosti v okresoch Slovenska a úloha zmien pravdepodobnosti zväčšenia rodiny = Decrease in the Completed Cohort Fertility in Districts of Slovakia and the Role of Changes in the Parity Progression Ratios. In Slovenská štatistika a demografia, 2021, roč. 31, č. 1, s. 32-47. ISSN 1210-1095. (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Aká je skutočná intenzita plodnosti na Slovensku? = What is the Real Intensity of Fertility in Slovakia? In Slovenská štatistika a demografia, 2021, roč. 31, č. 3, s. 19-34. ISSN 1210-1095. (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. The Continuing Transformation of Nuptiality and Divorce in Czechia and Slovakia after 1989 in a Cohort Perspective. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2021, roč. 63, č. 2, s. 91-104. (2020: 0.303 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0011-8265. (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADMB
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav. Transformácia plodnosti v mestskom a vidieckom priestore na Slovensku po roku 1989 = Transformation of Fertility in Urban and Rural Areas in Slovakia after 1989. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2021, roč. 63, č. 3, s. 139-157. (2020: 0.303 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0011-8265. (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADMB
 • ŠPROCHA, Branislav - BAČÍK, Vladimír. Vzdelanie žien a časovanie rodenia detí na Slovensku v priestorovej perspektíve = Female education and the timing of childbirth in Slovakia in a spatial perspective. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 1, s. 43-61. (2020: 0.263 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.1.03 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADNB
 • ŠPROCHA, Branislav - BAČÍK, Vladimír. Transformácia plodnosti na Slovensku v čase a priestore = Transformation of fertility in Slovakia in time and space. In Geographia Cassoviensis, 2021, roč. XV, č. 1, s. 37-55. (2020: 0.158 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-6748. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/GC2021-1-03 Typ: ADNB
 • ŠROL, Jakub - DE NEYS, Wim. Predicting individual differences in conflict detection and bias susceptibility during reasoning. In Thinking and Reasoning, 2021, vol. 27, no. 1, p. 38-68. (2020: 3.537 - IF, Q1 - JCR, 1.407 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1354-6783. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/13546783.2019.1708793 Typ: ADCA
 • ŠROL, Jakub - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. When we are worried, what are we thinking? Anxiety, lack of control, and conspiracy beliefs amidst the COVID-19 pandemic. In Applied Cognitive Psychology, 2021, vol. 35, no. 3, p. 720-729. (2020: 2.005 - IF, Q3 - JCR, 0.719 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0888-4080. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/acp.3798 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] GLIGORIC, Vukasin - DA SILVA, Margarida Moreira - EKER, Selin - VAN HOEK, Nieke - NIEUWENHUIJZEN, Ella - POPOVA, Uljana - ZEIGHAMI, Golnar. The usual suspects: How psychological motives and thinking styles predict the endorsement of well-known and COVID-19 conspiracy beliefs. In APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY. ISSN 0888-4080, 2021, vol. 35, no. 5, pp. 1171-1181., Registrované v: WOS
  [1.1] KOHUT, Michal - KOHUTOVA, Veronika - HALAMA, Peter. Big Five predictors of pandemic-related behavior and emotions in the first and second COVID-19 pandemic wave in Slovakia. In PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES. ISSN 0191-8869, 2021, vol. 180:110934. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110934, Registrované v: WOS
  [1.1] TONKOVIC, Mirjana - DUMANCIC, Francesca - JELIC, Margareta - BIRUSKI, Dinka Corkalo. Who Believes in COVID-19 Conspiracy Theories in Croatia? Prevalence and Predictors of Conspiracy Beliefs. In FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. ISSN 1664-1078, 2021, vol. 12: 643568. doi: 10.3389/fpsyg.2021.643568, Registrované v: WOS
  [1.1] VALERO-MORA, Pedro M. - ZACARES, Juan Jose - SANCHEZ-GARCIA, Mar - TERESA TORMO-LANCERO, Maria - FAUS, Mireia. Conspiracy Beliefs Are Related to the Use of Smartphones behind the Wheel. In INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2021, vol. 18, no. 15, pp., Registrované v: WOS
  [1.2] BEEMSTER, Tijmen - BIJLEVELD, Nathalie - TREUR, Jan. On Becoming a Conspiracy Thinker: A Second-Order Adaptive Network Model. In Procedia Computer Science, 2021-07-01, 190, pp. 51-63., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] ESCOLÀ-GASCÓN, Álex - DAGNALL, Neil - GALLIFA, Josep. Critical thinking predicts reductions in Spanish physicians' stress levels and promotes fake news detection. In Thinking Skills and Creativity. ISSN 18711871, 2021-12-01, 42, pp., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] JUTZI, Chiara A. - WILLARDT, Robin - SCHMID, Petra C. - JONAS, Eva. Between Conspiracy Beliefs, Ingroup Bias, and System Justification: How People Use Defense Strategies to Cope With the Threat of COVID-19. In Frontiers in Psychology, 2020-09-30, 11, pp., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] VEZZONI, Cristiano - DOTTI SANI, Giulia M. - CHIESI, Antonio M. - LADINI, Riccardo - BIOLCATI, Ferruccio - GUGLIELMI, Simona - MAGGINI, Nicola - MARAFFI, Marco - MOLTENI, Francesco - PEDRAZZANI, Andrea - SEGATTI, Paolo. Where does the Coronavirus come from? On the mechanisms underlying the endorsement of conspiracy theories on the origin of SARS-CoV-2. In Rivista Italiana di Scienza Politica. ISSN 00488402, 2021-01-01, pp., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] A Kawde - Effects of Lockdown across Nation. Psychology and Education. An Interdisciplinary Journal. 2021, 58(2): 468-477. www.psychologyandeducation.net
  [3.1] DUPLAGA M, GRYSZTAR M. The Association between Future Anxiety, Health Literacy and the Perception of the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study. Healthcare (Basel). 2021 Jan 5;9(1):43. doi: 10.3390/healthcare9010043. PMID: 33466487; PMCID: PMC7824811.
  [3.1] LARUELLE, M - ALEXSEEV, M - BUCKLEY, C, et al. Pandemic Politics in Eurasia: Roadmap for a New Research Subfield, Problems of Post-Communism, Taylor & Francis, 2021, 68:1, 1-16, DOI: 10.1080/10758216.2020.1812404
  [3.1] LIFSHIN, U. MIKULINCER, M. Further evidence for motivated helplessness in the context of the COVID-19 outbreak: The case of Argentina before and during the pandemic. The Journal of Social Psychology, Taylor & Francis 2021, 161(4):452-465. https://doi.org/10.1080/00224545.2021.1918618
  [3.1] MOR DIRLIK, E. AKCAOĞLU, M. Ö. & KÜLEKÇI, E. Adaptation of the Coronavirus Anxiety Scale in Turkish for the Higher Education Context: A Validity and Reliability Study . Bartın University Journal of Faculty of Education , 2021, 10 (2) , 430-444 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/62268/895122
  [3.1] NESTIK, T.A. DEYNEKA, O.S. Socio-psychological predictors of belief in conspiracy theories of the origin of COVID-19 and involvement in social media. Social Psychology and Society, 2020. Vol. 11, no. 4, 87–104. doi:10.17759/sps.2020110407. ISSN: 2221-1527 / 2311-7052 (online)
  [3.1] NEUBERT, C. STILLER, A. BARTSCH, T. DREIßIGACKER, A. et al. Kriminalität in der Corona-Krise: Haben die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus möglicherweise einen Einfluss auf die Kriminalitätsentwicklung in Deutschland?. Kriminologie - Das Online-Journal | Criminology - The Online Journal, 2020, 2(2), 338-371. https://doi.org/10.18716/ojs/krimoj/2020.2.13
  [3.1] SALLAM M, DABABSEH D, YASEEN A, AL-HAIDAR A, et al. COVID-19 misinformation: Mere harmless delusions or much more? A knowledge and attitude cross-sectional study among the general public residing in Jordan. PLoS ONE 2020, 15(12): e0243264. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243264
  [3.1] SOROKOWSKI, P - GROYECKA, A - KOWAL, M - SOROKOWSKA, A - BIAŁEK, M - LEBUDA, I - DOBROWOLSKA, M - ZDYBEK, P - KARWOWSKI, M. Can Information about Pandemics Increase Negative Attitudes toward Foreign Groups? A Case of COVID-19 Outbreak. Sustainability 2020, 12(12), 4912; https://doi.org/10.3390/su12124912
  [3.1] YAMADA, Y. Micropublishing during and after the COVID-19 era. Collabra: Psychology, 2020, 6(1): 36. DOI: https://doi.org/10.1525/collabra.370
 • ŠROL, Jakub - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Prediktory a následky nepodložených presvedčení o COVID-19 na Slovensku = Predictors and consequences of epistemically suspect beliefs about COVID-19 in Slovakia. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 24. ISBN 978-80-89897-31-5. (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Typ: AFH
 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied = Individual and Society. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj, editorka [2020-] Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas. ISSN 1335-3608 Typ: FAI
 • TELIČÁK, Peter - HALAMA, Peter. Maladaptive Personality Traits, Religiosity and Spirituality as Predictors of Epistemically Unfounded Beliefs. In Studia Psychologica : Special Issue: Individual and social predictors of irrational behavior and beliefs, 2021, vol. 63, no. 2, p. 175-189. (2020: 0.850 - IF, Q4 - JCR, 0.248 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2021.02.820 Typ: ADDA
 • KORÓNIOVÁ, Jana - HALAMOVÁ, Júlia - DŽONGOVÁ, Zuzana. Differences in Electromyography during Self-Compassionate and Self-Critical Imageries According to the Level of Self-Criticism. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2020, vol. 62, no. 4, p. 364-375. (2019: 0.537 - IF, Q4 - JCR, 0.190 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2020.04.810 Typ: ADDA
 • TIERNEY, Warren - HARDY III, Jay - EBERSOLE, Charles R. - VIGANOLA, Domenico - CLEMENTE, Elena Giulia - ADAMKOVIČ, Matúš. A creative destruction approach to replication: Implicit work and sex morality across cultures. In Journal of Experimental Social Psychology, 2021, vol. 93, art. no. 104060, p. 1-18. (2020: 3.603 - IF, Q2 - JCR, 2.401 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-1031. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jesp.2020.104060 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.2] ELSHERIF, Mahmoud M. - WHEELDON, Linda R. - FRISSON, Steven. Do dyslexia and stuttering share a processing deficit? In Journal of Fluency Disorders. ISSN 0094730X, 2021-03-01, 67, pp., Registrované v: SCOPUS
 • TIŠLIAR, Pavol - ŠPROCHA, Branislav. Malé dejiny veľkých akcií: Sčítanie ľudu z roku 1919 = A small history of big events: the 1919 census. In Studia Historica Nitriensia, 2021, roč. 25, č. 1, s. 113-130. (2020: 0.193 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2021.25.1.113-130 (VEGA č. 1/0097/20 : Malé dejiny veľkých akcií: sčítania ľudu a súpisové akcie na Slovensku v rokoch 1919-1950) Typ: ADNB
 • UHRECKÝ, Branislav. Coworking with roma: Exploration of Slovak majority’s cooperation intention using content analyses and networks of free association. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2021, vol. 31, no. 2, p. 194-211. (2020: 0.187 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2021-0016 Typ: ADNB
 • VARŠO, Miroslav. Conference Report “Psalms”, March 19th 2021, online. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2021, roč. 24, č. 1, s. 63-64. (2021 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/162080676707-report-varso.pdf Typ: GII
 • WALTER, Kathryn, V. - CONROY-BEAM, Daniel - BUSS, David M. - ASAO, Kelly - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Sex differences in human mate preferences vary across sex ratios. In Proceedings of the Royal Society: B : Biological Sciences, 2021, vol. 288, no. 1955, :20211115. (2020: 5.349 - IF, Q1 - JCR, 2.342 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0962-8452. Dostupné na: https://doi.org/10.1098/rspb.2021.1115 Typ: ADCA
 • WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. Tourism and Trust: theoretical reflections. In Journal of Travel Research, 2021, vol. 60, no. 8, pp. 1619-1634. (2020: 10.982 - IF, Q1 - JCR, 3.403 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0047-2875. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/0047287520961177 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] POON, Wai Ching, KOAY, Kian Yeik. Hong Kong protests and tourism: Modelling tourist trust on revisit intention. In Journal of Vacation Marketing, ISSN 1356-7667. 2021, vol. 27, no. 2, pp. 217-234., Registrované v: WOS
 • ZÁHORCOVÁ, Lucia - HALAMA, Peter - ŠKROBÁKOVÁ, Žaneta - BINTLIFF, Amy Vatne - NAVAROVÁ, Simona. Qualitative analysis of transition from work to retirement among Slovak retirees. In Current Psychology, 2021, vol. 40, no. 4, p. 1531-1545. (2020: 4.297 - IF, Q1 - JCR, 0.498 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-019-00384-w Typ: ADCA
 • ZELIENKOVÁ, Andrea. Vplyv kognitívnych predispozícii na rozhodnutie podnikať = Impact of Cognitive Predispositions on Decision to Start a Business. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s. 184-190. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus