Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMUS, Magdalena - DUDEKOVÁ, Katarína. Gender stereotypes and risk taking: a replication study on stereotype threat and financial decision making. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 1-2. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • BAČOVÁ, Viera - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Too Far Away to Care about? Predicting Psychological Preparedness for Retirement Financial Planning among Young Employed Adults. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 1, s. 43-63. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035. Typ: ADDA
 • BAČOVÁ, Viera - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Thinking about future consequences of the present behaviour. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 5-6. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. Migration decisions in the face of upheaval: An experimental approach. In Population, Space and Place, 2018, vol. 24, no. 1, special Issue, Article Number: e2115. (2.439 - IF2017). ISSN 1544-8444.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. - CHRANČOKOVÁ, Martina. Connectivity as the facilitator of intra-European student migration. In Population, Space and Place, 2018, vol. 24, no. 3, p. E2101-E2101. (2.439 - IF2017). ISSN 1544-8444.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0010/14 : Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - DOKUPILOVÁ, Dušana - NEŽINSKÝ, Eduard. Do Motorways Induce Wider Economic Benefits? : evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 431-464. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADDA
 • BALÁŽ, Vladimír - FRANK, Karol - OJALA, Tauno. RIO Country Report 2017: Slovak Republic : Research and Innovation Observatory country report series. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 29 p. JRC Science for Policy Report. Dostupné na internete: <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC111379/jrc111379_rio_cr_sk_2017_pubsy_idf.pdf>. ISBN 978-92-79-81482-2. ISSN 1831-9424. Typ: AGI
 • Prognostické práce = Forecasting Papers [serial]. Vedecký redaktor [2009] Vladimír Baláž, výkonný redaktor [2009-2010] Tomáš Jeck, [2011-2013] Jana Lietavová, [2014] Štefan Sabo, [2014] Richard Heriban. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2009-. Niekoľkokrát do roka. ISSN 1338-3590. Typ: FAI
 • BALÁŽ, Vladimír. Ústavný strop na vek odchodu do dôchodku. In Denník N, 25.5. 2018, roč. 4, č. 100, s. 18. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Sivá sila pre Slovensko - pracujúci seniori. In Denník N, 25.1. 2018, roč. 4, č. 18, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Mzdy rastú, ceny tiež. Sme v pohode. In SME, 17.1. 2018, roč. 26, č. 13, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ako slovenská pravica a ľavica „vylepšujú“ dôchodkový systém. In Denník N, 14.2. 2018, roč. 4, č. 32, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Internet a ekonomický rast. Koľko stojí nič? In Denník N, 1.2. 2018, roč. 4, č. 23, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Talianska čižma omína Európu. In Denník N, 5.6. 2018, roč. 4, č. 107, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Trump zatrúbil na obchodnú vojnu. In Denník N, 19.6. 2018, roč. 4, č. 117, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Svetový obchod čelí novej realite. In Denník N, 19.7. 2018, roč. 4, č. 138, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Obchodná vojna s nepriateľmi Ameriky pokračuje. In Denník N, 16.8. 2018, roč. 4, č. 158, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Argentína: dvesto rokov zlyhania. In Denník N, 2018, roč. 4, č. 190, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Pre koho je Trumpova dohoda s Mexikom dobrou správou? In Denník N, 31.8. 2018, roč. 4, č. 168, s. 18. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Desať rokov od krízy: čo sme sa naučili? In Denník N, 11.9. 2018, roč. 4, č. 175, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Zákon o zodpovednom kapitalizme. In Denník N, 6.9. 2018, roč. 4, č. 170, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Talianski populisti: spaghetti western alebo telenovela? In Denník N, 9.10. 2018, roč. 4, č. 195, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ekonomické plány labouristov: červený úsvit sa (asi) nekoná. In Denník N, 16.10. 2018, roč. 4, č. 200, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Musím si na dôchodok sporiť? In FinPro, 2018, č. 2, s. 16-17. ISSN 2585-8335. Typ: GII
 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Conspiracy Beliefs of Future Teachers. In Current Psychology, 2018, vol.37, no. 3, p. 692-701. (1.280 - IF2017). ISSN 1046-1310. Typ: ADCA

  Citácie:
  [3.1] VAJDOVÁ, Dominika - MASARYK, Radomír - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Intervencia zameraná na odlišovanie dôveryhodných a nedôveryhodných správ u stredoškolských študentov. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 87-96. ISBN 978-80-244-5339-2.

 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Intuition in managers' decision-making: qualitative study. In Journal for East European Management Studies, 2017, vol. 22, no. 3, p. 318-333. (0.750 - IF2016). ISSN 0949-6181. Typ: ADMA
 • BALOG, Miroslav. Slovenské vedecké parky a výskumné centrá vybudované zo zdrojov EŠIF. In Inovační podnikání a transfer technologií, 2018, roč. XXVI., č. 3, s. 2-3. ISSN 1210 4612. Typ: BDE
 • BALOG, Miroslav. Prečo na východ neprišla automobilka BMW? In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 7.- 9.9. 2018, roč. XXV, č. 173, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Cognitive predictors of climate change related risk assessment. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 7-8. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • BOBKOVÁ, Marianna. Hutný kombinát (HUKO) - neúspešný projekt socialistickej industrializácie. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 225-235. ISBN 978-80-7435-706-0.(České, slovenské a československé dějiny 20. století : mezinárodní vědecká konference). Typ: AECA
 • TKÁČOVÁ, Marianna. Conference Report “Young Historians Meeting VII: Revised History: Historical Memory – Its Place and Importance in Society“ Košice, 25th October 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 1, s. 67-68. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/1/>. Typ: GII
 • BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - IVAN, Ondrej. Personality traits in relation to the turnover intentions of the qualified employees in the manufacturing industry. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 56-67. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173830205-bozoganova-ivan%E2%80%A6.pdf>(Vega č. 2/0172/15 : Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce). Typ: ADFB
 • BREZINA, Ivan - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Skúmanie dvoch komponentov bullshitu: (ne)pravdivosť a obskúrnosť [Examing two components of bullshit: (un)truthfulness and obscureness]. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 38-42. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - STUDENÁ, Ivana - KOŽÁROVÁ, Zuzana. Entrepreneurial risk perception and entrepreneurial intention of employed and unemployed in the context of entrepreneurial individual resources. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 31-46. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173817203-fedakova-studena….pdf>. Typ: ADFB
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - STUDENÁ, Ivana. Entrepreneurial Intentions of University Students. And What Does the Family Say? In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků. Marek Blatný Martin Jelínek Petr Květon Dalibor Vobořil (Eds.). - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2018, s. 60-67. ISBN 978-80-86174-22-8.(Vega č. 2/0118/17 : Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných a firemných/podnikateľských financiách a podnikateľských príležitostiach). Typ: AFC
 • FICERI, Ondrej. Czechoslovakism in Mentalities of Košice’s Inhabitants and Its Implementation in the Public Space of the City in the Interwar Era. In Mesto a dejiny, 2017, roč. 6, č. 2, s. 22-47. (2017 - Web of Science (ESCI), ERIH PLUS, Index Copernicus, EBSCO, CEJSH, CEEOL, MIAR). ISSN 1339-0163.(Vega č. 1/0212/15 : Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny)). Typ: ADNB
 • FICERI, Ondrej. Conference Report “The East is not Exit”, Košice, 28th November 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 1, s. 65-66. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/1/>. Typ: GII
 • FICERI, Ondrej. Volt-e Kassának magyar nemzeti jellege? In Kassai Figyelő, 2018, roč. XVI, č. 5, s. 9. Typ: GII
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita - NEŽINSKÝ, Eduard. Economic Development Needs Economic Freedom. In Proceedings of the International Scientific Conference : Economic Policy in Global Environment: September 5-7, 2017, Ostravice, Czech Republic. Editors: Veronika Nálepková, Jana Šťastná. - Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017, s. 75-83. ISBN 978-80-87291-20-7.(VEGA č. 2/0010/14 : Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev. Economic Policy in Global Environment : International Scientific Conference). Typ: AFC
 • FILČÁK, Richard - SZILVASI, Marek - ŠKOBLA, Daniel. No water for the poor: the Roma ethnic minority and local governance in Slovakia. In Ethnic and Racial Studies [serial], 2018, vol. 41, no. 7, p. 1390-1407. (1.176 - IF2017). ISSN 0141-9870. Dostupné na internete: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01419870.2017.1291984?scroll=top&needAccess=true>. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] KENDE, Anna - HADARICS, Marton - LASTICOVA, Barbara. Anti-Roma attitudes as expressions of dominant social norms in Eastern Europe. In INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS. ISSN 0147-1767, 2017, vol. 60, no., pp. 12-27., Registrované v: WOS

  [4.1] Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku So zameraním sa na štrukturálne a horizontálne predpoklady jej úspešnej implementácie. Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Rómske advokačné a výskumné stredisko, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Košice: Roma Media – ROMED, Veľký Krtíš: Komunitné centrum menšín, Bratislava: Človek v ohrození, Rómska platforma, 2018, 82 s.

 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Infrastructure in Roma Settlements in Slovakia: Towards a Typology of Unequal Outcomes of EU Funded Projects. In (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities : 13th Conference of the European Sociological Association [elektronický zdroj]. - Athens : European Sociological Association, 2017, s. 772. Dostupné na internete: <https://www.europeansociology.org/sites/default/files/ESA-2017-Athens_Abstract-Book_final.pdf>((Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities : 13th Conference of the European Sociological Association). Typ: AFG
 • GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav - LUKÁČ, Marián. Rusyns’ka ta ukrajins’ka menšyna u Slovaččyni v 1945 - 1948 rokach = Rusínska a ukrajinská menšina na Slovensku v rokoch 1945 - 1948. Recenzenti: Svitlana Pjasecka-Ustyč, Volodymyr Prychoďko. Užgorod : Institutut transkordonnoji spyvpracy Uzhgorod u Vydavnyctvy FOP Jaščenko Jevhen Valerijovič, 2017. 183 s. ISBN 978-617-7404-76-6(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu). Typ: AAA
 • GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Transkordonne spivrobitnyctvo schidnoji Slovaččyny ta Zakarpattja : vynyknennja, rozvytok i perspektyvy = Transborder Cooperation of Eastern Slovakia and Transcarpathia: emergence, development and prospects. In USTYČ, Serhiy. Istorija, ščo obʼjednuje : narysy novitňogo transkordonnogo spivrobitnyctva u Karpatsʼkomu regioni. - Užhorod : Vydavnyctvo UžNU „Hoverla”, 2017, s. 136-167. ISBN 978-617-7333-48-6. Typ: ABC
 • GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Postavenie rusínskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku v podmienkach Československa (1918–1992) = The legal and social status of the ethnic minority of Ruthenians and Ukrainians in Slovakia during the existence of the Czechoslovak state (1918–1992). In Mižnarodni zv´jazky Ukrajiny : naukovi pošuky i znachidky, 2018, roč., č. 27, s. 28-54. ISSN 2411-345X. Dostupné na internete: <http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=mo/2018/27>. Typ: ADEB
 • GALASOVÁ, Miroslava - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Save Innocent Kitties with Counterfactual Priming. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 17-18. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • GALLOVÁ, Miroslava. Conference Report “Czech, Slovak and Czechoslovak 20th Century History XIII: Century of the Republic“, Hradec Králové, Czech Republic, 4th – 5th of April 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 72-73. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173854508-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • GREŽO, Matúš - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Faktorová analýza skrátenej verzie inventára na sebaposudzovanie schopnosti riešiť problémy. In Agresia vo verejnom priestore : 35. Psychologické dni. Zborník príspevkov. Ivan Sarmány Schuller (Ed.) ; recenzenti: Imrich Ruisel, Ľubor Pilárik. - Bratislava : SPS pri SAV, 2018, s. 63-79. ISBN 978-80-88910-58-9. Typ: AFD
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka. Mýliť sa je nebezpečné alebo potrebuje medicína psychológiu? In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 80-85. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • HALAMA, Peter. TAXONOMY OF SITUATIONAL CHARACTERISTICS IN THE DIAMONDS MODEL. THE FIRST EXPERIENCES WITH THE SLOVAK VERSION OF S8-I SCALE FOR MEASURING SITUATIONAL CHARACTERISTICS. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 86-92. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • HALAMA, Peter. Big five personality traits and information control conspiracy beliefs. Moderating effect of gender and age. In ABSTRACTS EAPP AWARDS WINNERS TALKS. - Zadar : University of Zadar, 2018, s. 300. ISBN 978-953-331-210-1. Dostupné na internete: <http://conference.unizd.hr/ecp19/wp-content/uploads/sites/11/2018/07/Book-of-abstracts-version-16th-July.pdf>. Typ: AFG
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320. Typ: FAI
 • HANÁK, Róbert. Could we develop a decision support tool for evaluating innovative and technological business proposals which will outperform existing practices? Limits and crucial questions. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 21-22. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • HANÁK, Róbert. Effect of experience on entrepreneurial performance: Meta-analytical review. In Conference proceedings (Book of abstracts). - Lüneburg : Leuphana Universität, 2018, s. 16. Typ: AFG
 • HATOKOVÁ, Mária - MASARYK, Radomír - KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. How Slovak mothers view child vaccination: Focus group analysis. In Československá psychologie, 2018, roč. 62, č. 2, s. 101-118. (0.193 - IF2017). ISSN 0009-062X. Typ: ADCA
 • HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klára. Conference Report “IOHA 2018 Memory and Narration. The XX. International Oral History Association conference", Jyväskylä, Finland, 18th – 21st June 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 74-75. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173859809-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • HERETIK, JR., Anton - FRONC, Adam - ŠROL, Jakub. Vzťah temperamentu, charakteru a temnej triády osobnosti. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 106-111. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Premýšľanie o poctivej neviere. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy [seriál], 2018, roč. 14, č. 3, s. 1-10. ISSN 1339-942X. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.ostium.sk/language/sk/premyslanie-o-poctivej-neviere/>. Typ: ADFB
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Anchoring the verbal image in Noh and Shakespearean Theatre. In Shakespeare in Between. Edited by Jana B. Wild; reviewers: Agnieszka Romanowska Kowalska, Gabriella Reuss. - Bratislava : Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta, 2018, s. 194-201. ISBN 978-80-8195-014-8.(VEGA č. 2/0047/13 : Divadlo Nó - modely a perspektívy). Typ: AFD
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Levočské Klaňanie kráľov. In Postoj, 12.1. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/29788/levocske-klananie-kralov>(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Typ: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Ruské knieža Ivan Veľký, byzantská kňažná a ich talianski majstri. In Postoj [seriál], 13.4. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/32326/ruske-knieza-ivan-velky-byzantska-knazna-a-ich-talianski-majstri> Typ: BDF
 • <http://www.rusyn.sk/ruske-knieza-ivan-velky-byzantska-knazna-a-ich-talianski-majstri/>. Typ: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Ruská chrámová architektúra po tatárskom vpáde. In Postoj [seriál], 5.1. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/29605/ruska-chramova-architektura-po-tatarskom-vpade> Typ: BDF
 • <http://www.rusyn.sk/ruska-chramova-architektura-po-tatarskom-vpade/>. Typ: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Keď Európa upínala oči k Albánsku. In Postoj [serial], 7.9. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/36194/ked-europa-upinala-oci-k-albansku>. Typ: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Šekely. In Postoj [seriál], 25.2. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/30975/sekely>. Typ: GII
 • CHRANČOKOVÁ, Martina - FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita. Migration of Slovaks. In Proceedings of the International Scientific Conference : Economic Policy in Global Environment: September 5-7, 2017, Ostravice, Czech Republic. Editors: Veronika Nálepková, Jana Šťastná. - Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017, s. 119-129. ISBN 978-80-87291-20-7.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0010/14 : Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev. VEGA č. 2/0117/15 : Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe. Economic Policy in Global Environment : International Scientific Conference). Typ: AFC
 • CHRANČOKOVÁ, Martina. Tacitné (tiché) poznatky Slovákov získané v zahraničí. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2018, abstrakt č. 1741. ISBN 978-80-972360-2-1. Dostupné na internete: <https://abstracts.preveda.sk/?abstract=1741>(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018). Typ: AFH
 • JURKOVIČ, Marek - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BREZINA, Ivan. Looking for the most de ning feature of bullshit: obscureness vs. untruthfulness. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 33-34. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - CHRANČOKOVÁ, Martina. Building and Transferring Human Capital Via Migration. In Review of Socio-Economic Perspectives, 2018, vol. 3, no. 1, p. 1-11. ISSN 2149-9276.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: ADEB
 • KENTOŠ, Michal. Fear of crime, security perception and preventive behavior. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 47-55. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173823204-kentos-fear-of-crime%E2%80%A6.pdf>(Vega č. 2/0172/15 : Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce). Typ: ADFB
 • KOHOUTOVÁ, Klára. Osudy, které napsalo 20. století. Rusíni a Ukrajinci v Československu. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 327-337. ISBN 978-80-7435-706-0.(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu. České, slovenské a československé dějiny 20. století : mezinárodní vědecká konference). Typ: AECA
 • KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Anchoring and time frame effects in assessment of health risks. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 175-180. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • KOŽÁROVÁ, Zuzana. Černý, Michal. Jak učit sám sebe. Brno : BizBooks, 2016. 200 s. ISBN 978-80-265-0519-8. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2018, roč. 21, č. 2, s. 68-69. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Jak učit sám sebe / Michal Černý. - Brno : BizBooks, 2016. - ISBN 978-80-265-0519-8. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/2/recenzie-a-anotacie/cerny-michal-jak-ucit-sam-sebe-brno-bizbooks-2016-200-s-isbn-978-80-265-0519-8/>. Typ: EDI
 • KOŽÁROVÁ, Zuzana. Conference Report “Work and Organizational Psychology”, Košice, Slovakia, 23rd – 24th May 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 76-77. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173867310-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • KRAUSE, Robert - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Vzťah efektu nadmernej sebadôvery a osobnostných premenných. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 40-41. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • KRAUSE, Robert - SLIVKANIČOVÁ, Simona. Vplyv spätnej väzby na efekt nadmernej sebadôvery. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 269-276. ISBN 978-80-244-5339-2. Typ: AFC
 • KRAUSE, Robert. Efekt nadmernej sebadôvery vo vzťahu k preferencii kognitívneho štýlu v rozhodovacom procese manažérov. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 188-193. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. When Beliefs and Logic Contradict: Issues of Values, Religion and Culture. In Advances in Culturally-Aware Intelligent Systems and in Cross-Cultural Psychological Studies. Intelligent Systems Reference Library 134. - Francúzsko : Springer International Publishing, 2018, p. 367-390. ISBN 978-3-319-67022-5. Typ: ABC
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub - ADAMUS, Magdalena. My point is valid, yours is not: myside bias in reasoning about abortion. In Journal of Cognitive Psychology, 2018, vol. 30, iss. 7, p. 656-669. (1.378 - IF2017). ISSN 2044-5911. Typ: ADCA
 • Bulletin Prognostického ústavu SAV. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2012-. Štvrťročne. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/index.php?id=19>. ISSN 1339-0120. Typ: FAI
 • MARCINECHOVÁ, Denisa - MARTINČEKOVÁ, Lucia. Odpustenie sebe a jeho súvislosti s tendenciou k vine, tendenciou k hanbe a empatiou u mladých dospelých [Self-forgiveness and its relationship to guilt-proneness, shame-proneness and empathy in young adults]. In E-psychologie, 2018, roč. 12, č. 2, s. 1-20. Dostupné na internete: <https://doi.org./10.29364/epsy.316>. Typ: ADEB
 • MARTONYIK, Juraj. Etnické komunity: Romové = Ethnic communities: Roma. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2018, roč. 21, č. 1, s. 62-64. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Etnické komunity: Romové / Dana Bittnerová (ed.). - Praha : Fakulta humanitních studií UK, 2013. - ISBN 978-80-87398-45-6. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/1/>. Typ: EDI
 • OREG, Shaul - BAYAZIT, Mahmut - VAKOLA, Maria - ARCINIEGA, Luis - ARMENAKIS, Achilles - KORDAČOVÁ, Jana - HITOSHI, Mitsuhashi. Measurement Equivalence of the Dispositional Resistance to Change Scale. Shaul Oreg - Mahmut Bayazit - Maria Vakola - Luis Arciniega - Achilles Armenakis - Rasa Barkauskiene - Nikos Bozionelos - Yuka Fujimoto - Luis González - Jian Han - Martina Hřebíčková - Nerina Jimmieson - Jana Kordáčová - Hitoshi Mitsuhashi - Boris Mlačič - Ivana Ferič - Marina Kotrla Topič - Sandra Ohly - Per Qystein Saksvik - Hilde Hetland - Ingvild Berg Saksvik - Karen van Dam. In Cross-Cultural Analysis: Methods and Applications, Second Edition. - New York : Routledge, 2018, s. 215-244. ISBN 978-1-138-69027-1. Typ: ABC
 • PASTRNÁKOVÁ, Veronika. Conference Report "Negative consequences of the practising helping professions (Psychological and social aspects of helping people)", Košice, 19th – 20th October 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 1, s. 69-70. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/1/>. Typ: GII
 • PETRÍK, Juraj - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Inside the mind of egalitarians: Cognitive predictors of behavioral intentions and attitudes toward minorities. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 55-56. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • PITEL, Lukáš - GURŇÁKOVÁ, Jitka. The association of selected personality and situational factors with alcohol consumption as a means of mood regulation in Slovak healthcare professionals. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 296-301. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • PITEROVÁ, Ivana. Conference Report „European Social Survey: 2nd ESS Visegrad Regional Network Conference“, Budapest, Hungary, 7th – 8th June 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 70-71. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173847207-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • PORUBČINOVÁ, Martina. Generational Differences in Digital Information Literacy. In Marketing Indentity: Online rules - part II. : conference proceedings from international scientific conference, 7th-8th of November 2017, Smolenice, Slovak Republic. part II. [elektronický zdroj]. Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková (Eds.). - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017, s. 212-221. ISBN 978-80-8105-918-6. ISSN 1339-5726. Názov z obrazovky(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. Marketing Identity: Online rules - part II. : international scientific conference). Typ: AFD
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. január 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [serial], 2018, č. 1, 1-10 s. ISSN 1339-0120. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/bulletin/Bulletin_PU_CSPV_SAV_cislo_1-2018_jan_18.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. apríl 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [serial], 2018, č. 2, 1-10 s. ISSN 1339-0120. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://prog.sav.sk/sites/default/files/2018-06/Bulletin_PU_CSPV_SAV_cislo_2-2018_apr_18.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - KARASOVÁ, Katarína. Is the precision of the ex post forecast errors helpful to choose a good forecasting model? In Prognostické práce [serial], 2018, vol. 10, no. 1, p. 65-81. ISSN 1338-3590. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2018-08/PP_%20Rublikova_%20Karasova_clanok.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. júl 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [serial], 2018, č. 3, 1-10 s. ISSN 1339-0120. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2018-08/Bulletin_PU_CSPV_SAV_cislo_3-2018_jul_18.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: ADFB
 • SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Success of complex problem solving (CPS) in regard to cognitive styles. In Singapore Conference on Applied Psychology 2018. Programme & Abstract book. - Singapur : University of Derby&Stud, 2018, s. 47. ISBN 978-981-11-6604-4. Typ: AFG
 • SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - ŠVECOVÁ, Valéria - RYBANSKÝ, Ľubomír. Is there connection among personal need for cognitive structure and math and state and trait anxiety? In Abstract Book. 39th STAR Conference stress anxiety and resilience. - Lublin : University of Lublin, 2018, s. 175-176. Typ: AFK
 • Agresia vo verejnom priestore : 35. Psychologické dni. Zborník príspevkov. Ivan Sarmány Schuller (Ed.) ; recenzenti: Imrich Ruisel, Ľubor Pilárik. Bratislava : SPS pri SAV, 2018. 258 s. ISBN 978-80-88910-58-9. Typ: FAI
 • SEDLÁR, Martin. Plánovanie lekárov záchrannej zdravotnej služby pred príchodom k pacientovi. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 332-337. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • STEGER, Tamara - FILČÁK, Richard - HARPER, Krista. Environmental Justice in Central and Eastern Europe : mobilization, stagnation and detraction. In The Routledge Handbook of Environmental Justice. - Abingdon, Oxon : Routledge, 2018, s. 641-652. ISBN 978-1-138-93282-1. Typ: ABC
 • STRACHANOVÁ, Daša - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. Úskalia kariérového poradenstva pre nadaných. In Voľba štúdia a povolania intelektovo nadaných osôb. - Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2017, s. 125-138. ISBN 978-80-223-4457-9. Typ: AEDA
 • STRACHANOVÁ, Daša - GREŽO, Matúš. Keby som sa rozhodol inak: kontrafaktové myslenie a efekt utopených nákladov v rozhodovaní. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 97-103. ISBN 978-80-244-5339-2. Typ: AFC
 • ŠPROCHA, Branislav - ĎURČEK, Pavol. Rómovia na Slovensku v sčítaniach obyvateľov 1980 - 2011 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Pavol Tišliar, Boris Vaňo. Bratislava : INFOSTAT-Výskumné demografické centrum, Univerzita Komnenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. 1 CD-ROM [121 s.]. Dostupné na internete: <http://www.humannageografia.sk/stiahnutie/romovia_sprocha_durcek.pdf>. ISBN 978-80-89398-35-5(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav - VAŇO, Boris - BUČEK, Ján. Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska [elektronický zdroj]. Recenzenti: Pavol Korec, Jitka Langhamrová. Bratislava : INFOSTAT-Výskumné demografické centrum, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. 1 CD-ROM [256 s.]. Dostupné na internete: <http://www.humannageografia.sk/stiahnutie/demo_mesta_sprocha_kol.pdf>. ISBN 978-80-89398-36-2(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol - ŠÍDLO, Luděk. A cohort perspective on the fertinity postponement transition and low fertility in Central Europe. In Moravian Geographical Reports, 2018, vol. 26, no. 2, p. 109-120. (1.435 - IF2017). ISSN 1210-8812.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav. Does Socio-Spatial Segregation Matter? ‘Islands’ of High Romany Fertility in Slovakia. In Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, 2018, vol. 109, no. 2, p. 239-255. (0.653 - IF2017). ISSN 0040-747X. Typ: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - ĎURČEK, Pavol. Odkladanie materstva na Slovensku v generačnej perspektíve = Postponement of Motherhood in Slovakia on Cohort Perspective. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 5, s. 550-578. (0.500 - IF2017). ISSN 0049-1225.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADDA
 • ŠPROCHA, Branislav. Kto sú zahraniční migranti Slovenska? Štrukturálna analýza migrantov a emigrantov = Who are International Migrants of Slovakia? Structural Analysis of Immigrants and Emigrants. In Slovenská štatistika a demografia, 2018, roč. 28, č. 1, s. 29-44. ISSN 1210-1095. Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Outline of population development in Slovakia in the nineteenth century. In Historická demografie, 2018, roč. 42, č. 1, s. 79-98. (2018 - SCOPUS, ERIH PLUS). ISSN 0323-0937.(VEGA č. 1/0113/17 : Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. a 21. storočí). Typ: ADMB
 • ŠPROCHA, Branislav. Prechody do dospelosti na Slovensku v priestorovej perspektíve podľa sčítania obyvateľov 1991 a 2011 = Transitions to Adulthood in the Spatial Perspective in Slovakia According to the Population Censuses 1991 and 2011. In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 2, s. 117-140. ISSN 0016-7193.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADNB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol - ĎURČEK, Pavol. Socialistický model populačnej politiky a reprodukčné správanie na Slovensku = Socialist model of population policy and reproductive behaviour in Slovakia. In Studia Historica Nitriensia, 2018, roč. 22, č. 1, s. 104-131. ISSN 1338-7219. Typ: ADNB
 • ŠROL, Jakub. Dissecting the expanded cognitive reflection test: an item response theory analysis. In Journal of Cognitive Psychology, 2018, vol. 30, iss. 7, p. 643-655. (1.378 - IF2017). ISSN 2044-5911. Typ: ADCA
 • ŠROL, Jakub. Individuálne rozdiely v inhibícii presvedčení pri sylogistickom usudzovaní [Individual differences in belief inhibition during syllogistic reasoning]. In Československá psychologie, 2018, roč. LXII, č. 1, s. 1-15. (0.193 - IF2017). ISSN 0009-062X. Typ: ADCA
 • ŠROL, Jakub. Individual differences in conflict detection during syllogistic reasoning. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 69-70. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial]. Editor [1998-2018] Štefan Šutaj. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas>. ISSN 1335-3608. Typ: FAI
 • UHRECKÝ, Branislav - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Úloha emócií a emočnej regulácie zdravotníckych záchranárov v rôznych typoch situácií. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 248-254. ISBN 978-80-244-5339-2. Typ: AFC
 • VAJDOVÁ, Dominika - MASARYK, Radomír - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Intervencia zameraná na odlišovanie dôveryhodných a nedôveryhodných správ u stredoškolských študentov. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 87-96. ISBN 978-80-244-5339-2. Typ: AFC
 • VARŠO, Miroslav. Žalm 79 : a našim susedom vráť sedemnásobne... In Žalmy 76 - 100 : komentáre k Starému zákonu. 6. zväzok. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018, s. 147-167. ISBN 978-80-8191-135-4. Typ: ABD
 • VARŠO, Miroslav. Žalm 81 : sviatočná Božia reč. In Žalmy 76 - 100 : komentáre k Starému zákonu. 6. zväzok. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018, s. 201-222. ISBN 978-80-8191-135-4. Typ: ABD
 • VARŠO, Miroslav. Žalm 82 : Bohovia ste. In Žalmy 76 - 100 : komentáre k Starému zákonu. 6. zväzok. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018, s. 223-237. ISBN 978-80-8191-135-4. Typ: AEDA
 • ZELIENKOVÁ, Andrea. Zmysel života a zvládanie záťaže. In E-mental : elektronický časopis pre mentálne zdravie, 2017, roč. 5, č. 1, s. 16-23. ISSN 1339-4614. Dostupné na internete: <http://emental.sasap.sk/download/e-mental_2017_1.pdf>. Typ: ADFB
 • ZELIENKOVÁ, Andrea. Do gender differences impact relationships at work? In Current trends in public sector research. Editors: Petra Dvořáková, Barbora Baisa. - Brno : Masaryková univerzita, 2018, s. 368-375. ISBN 978-80-210-8923-5. Typ: AFC

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus