Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAČOVÁ, Viera. Súčasné výzvy pre psychologické skúmanie dôchodku [The current challenges for psychological retirement research]. In Československá psychologie, 2019, roč. 63, č. 5, s. 526-542. (2018: 0.333 - IF, Q4 - JCR, 0.173 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0009-062X. Typ: ADCA
 • BAČOVÁ, Viera - HALAMA, Peter. Retirement lifestyle conceptualization and well-being in recent retirees. In Educational Gerontology, 2020, vol. 46, no. 11, p. 688-695. (2019: 0.621 - IF, Q4 - JCR, 0.326 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0360-1277. Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard. Energy and Emission Efficiency of the Slovak Regions. In Sustainability, 2020, vol. 12, no. 7, art. no. 2611. (2019: 2.576 - IF, Q2 - JCR, 0.581 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2071-1050.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ). Typ: ADCA
 • Prognostické práce = Forecasting Papers [serial]. Vedecký redaktor [2009] Vladimír Baláž, výkonný redaktor [2009-2010] Tomáš Jeck, [2011-2013] Jana Lietavová, [2014] Štefan Sabo, [2014-2017] Richard Heriban, [2018-] Martina Chrančoková. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2009-. Niekoľkokrát do roka. ISSN 1338-3590. Typ: FAI
 • BALÁŽ, Vladimír - BEDNÁRIK, Rastislav - NEMEČEK, Miloš - ŠPROCHA, Branislav. Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (analytická časť). Ed. Kvetoslava Repková. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2020. 30 s. Typ: GAI
 • BALÁŽ, Vladimír. Aká by bola cena za vyhlásenie škótskej nezávislosti. In Denník N, 10.01. 2020, roč. 6, č. 6, s. 18. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Zapnúť ekonomiku napriek pandémii? In SME, 2.4. 2020, roč. 28, č. 78, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Baláž: Vypnutie slovenskej ekonomiky vyjde minimálne na 5 miliárd € (Rozhovor). In Pravda, 1.4. 2020. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/547407-balaz-vypnutie-ekonomiky-vyjde-na-pat-miliard/>. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Utečenci pred bránami. In SME, 4.3. 2020, roč. 28, č. 53, s. 11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Príležitosť na reformy. In SME, 20.3. 2020, roč. 28, č. 67, s. 19. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Baláž: Chýba nám ekonomický program proti kríze (Rozhovor). In Pravda, 28.5. 2020. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/552798-balaz-chyba-nam-ekonomicky-program-proti-krize/>. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Padáme dole! (Rozhovor). In Život, 2020, roč. 70, č. 25, s. 8-11. ISSN 0139-6323. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ekonóm Baláž: Aj keby sme koronavírus u nás vyriešili za dva dni, naša ekonomika spadne na kolená tak či tak (Rozhovor). In Denník N, 21.3. 2020. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://e.dennikn.sk/1814128/ekonom-balaz-aj-keby-sme-koronavirus-u-nas-vyriesili-za-dva-dni-nasa-ekonomika-spadne-na-kolena-tak-ci-tak/>. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Koronavírus už nakazil globálnu ekonomiku. Nakazí aj slovenskú? In Denník N, 26.2 2020, roč. 6, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Kto zaplatí hory dlhov po korone? In Denník N, 30.6. 2020, roč. 6, č. 124, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Nemecký ústavný súd nás nechal s otvorenými ústami. In Denník N, 14.5. 2020, roč. 6, č. 91, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Bude inflácia alebo deflácia? In Denník N, 5.6. 2020, roč. 6, č. 107, s. 18. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Šokujúca doba prináša šokujúce riešenia. In Denník N, 25.3. 2020, roč. 6, č. 59, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Sever proti juhu. Európa zostáva rozdelenou. In Denník N, 4.5. 2020, roč. 6, č. 84, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. USA odmietli facebookové peniaze, Čína rýchlo ponúkne vlastné. In Denník N, 3.6. 2020, roč. 6, č. 105, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Aké budú dôsledky? Čo vieme a čo nie. In Denník N, 2.4. 2020, roč. 6, č. 65, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Kedy sa skončí recesia? O rozdieloch medzi Európou a USA. In Denník N, 23.4. 2020, roč. 6, č. 78, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ekonomika sa nedá vypnúť a zapnúť. In Denník N, 15.4. 2020, roč. 6, č. 72, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Kurzarbeit – osvedčený nemecký liek na nemecký trh práce. In Denník N, 19.5. 2020, roč. 6, č. 94, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Baláž: Ak nepríde druhá vlna, prepad väčší nebude (Rozhovor). In Pravda, 16.8. 2020. ISSN 1335-4051. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Svet v roku 2100: aj o nás nakoniec rozhodne migrácia. In Denník N, 22.7. 2020, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Libanon zbankrotoval. In Denník N, 6.8. 2020, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Kam pôjdu africkí migranti? In Denník N, 29.7. 2020, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Tlač peniaze, ožobračuj susedov a o dlhy sa nestaraj. In Denník N, 16.9. 2020, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Kritické myslenie u stredoškolákov a vysokoškolákov: úroveň a vzťah k rizikovému správaniu a viere v nepodložené presvedčenia = The Critical Thinking in High School and University Students: the Level and Relationship to Decision-Making Outcome and Unsuspected Beliefs. In Psychologica LI : Zborník. Medzinárodná konferencia: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácii 2019. Editorka: Sabová Lucia. - Bratislava : STIMUL, 2020, s. 6-14. ISBN 978-80-8127-278-3. Typ: AFD
 • BALOG, Miroslav - KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - HERČKO, Jozef. State of the Art and Challenges of Robotics in Slovak Republic. In Mobility Internet of Things 2018. 1. vyd. - Cham : Springer Nature, 2020, p. 55-72. ISBN 978-3-030-30910-7. ISSN 2522-8595.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ABC
 • BALOG, Miroslav - HERČKO, Jozef. Industry 4.0 - Technological Priorities in the Slovakia. In Prognostické práce: Foresight, Analysis and Recommendations PP-FAR [serial], 2020, vol. 12, no. 1, p. 5-20. ISSN 1338-3590. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2020-06/Balog%20Hercko%20Industry-4.0-technologies--ROZSIRENE_0.pdf>(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADFB
 • BALOG, Miroslav. Slovak R&D Strategic Infrastructures and Smart Specialization. In Economic and Social Development : 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Rabat, 26-27 March 2020: book of proceedings [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Vladimir Huzjan. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, University North, Koprivnica, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Cakovec, Croatia, 2020, p. 101-109. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: AFC
 • BALOG, Miroslav - KOTOROVA SLUSNA, Lubica. How to Identify Gross R&D Potential in Industry 4.0. In Economic and Social Development : Book of Proceedings. 56th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Aveiro, 02-03 July 2020. Editors: Humberto Nuno Rito Ribeiro, Marco Andre da Silva Costa, Ivan Cehok. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020, p. -116-125. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Development : International scientific Conference on Economic and Social Development). Typ: AFC
 • BALOG, Miroslav. Novoročné prianie rodnej hrude na prahu digitalizácie. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 8.01. 2020, roč. XXVII, č. 4, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Posledná nádej, že európske zdroje vstanú z popola. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 23.06. 2020, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Koronavírus oslabuje malé a stredné podniky. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 18.03. 2020, č. 54, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Eurofondy ako záplata. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 7.4. 2020, č. 68, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Sankcie - stredoveký prístup v modernej dobe. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 10.06. 2020, č. 110, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Čo ukázal koronavírus. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 24.3. 2020, č. 58, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Jasná správa o Slovensku. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 3.3. 2020, č. 43, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena. Prečo potrebujeme vedu? Bratislava : SAV, 2020. Typ: GII
 • BLEHA, Branislav - MÉSZÁROS, Ján - PILINSKÁ, Viera - ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. Analýza demografického vývoja oblastí a obcí podľa štatútu a veľkosti v Slovenskej republike. Recenzenti: Pavol Ďurček, Ludék Šídlo. 1. vyd. Bratislava : Infostat, 2020. 164 s. Dostupné na internete: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Analyza_oblasti_obce_Slovensko.pdf>. ISBN 978-80-89398-43-0. Typ: AAB
 • BLEHA, Branislav - ŠPROCHA, Branislav. Trends in Demography and Migration in Slovakia − From One of the Most Progressive to One of the Most Decreasing. In Demography and Migration in Central and Eastern Europe. - Budapest : Ludovika University Press Non-profit Ltd., 2020, s. 143-155. ISBN 978-963-531-167-5. Typ: BBA
 • BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - LORINCOVÁ, Tatiana - MAGDOVÁ, Monika - BERINŠTEROVÁ, Marianna. Comparison of Visegrad Four from the viewpoint of opinions on immigrants. In Psychological Applications and Trends 2020. Edited by Clara Pracana and Michael Wang. - Lisboa : inScience Press, 2020, 151-155. ISBN 978-989-54312-9-8. ISSN 2184-2205.(Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch. InPACT 2020 : International Psychological Applications Conference and Trends 2020). Typ: AFC
 • BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - LORINCOVÁ, Tatiana - MAGDOVÁ, Monika - BERINŠTEROVÁ, Marianna. Comparison of Visegrad Four from the viewpoint of opinions on immigrants. In Book of Abstracts : InPACT 2020 International Psychological Applications Conference and Trends 25 - 27 April. - Lisbon : W.I.A.R.S., 2020, p. 23. ISBN 978-989-54312-8-1.(Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch). Typ: AFG
 • BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - LORINCOVÁ, Tatiana. Komparácia názorov na sociálnu a pracovnú integráciu migrantov v rámci krajín V4 = Comparison of opinions on social and labor integration of migrants within V4 countries. In Psychológia práce a organizácie 2020 : zborník abstraktov z konferencie. - Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020, s. 23-24. ISBN 978-80-89524-50-1.(Psychológia práce a organizácie 2020 : medzinárodná konferencia). Typ: AFH
 • BRANDT, Mark J. - KUPPENS, Toon - SPEARS, Russell - ANDRIGHETTO, Luca - AUTIN, Frederique - HALAMA, Peter - ZIMMERMAN, Jennifer L. Subjective status and perceived legitimacy across countries. In European Journal of Social Psychology, 2020, vol. 50, no. 5, p. 921-942. (2019: 2.415 - IF, Q2 - JCR, 1.401 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0046-2772. Typ: ADCA
 • BURIČ, Roman - ŠROL, Jakub. Individual differences in logical intuitions on reasoning problems presented under two-response paradigm. In Journal of Cognitive Psychology, 2020, vol. 32, no. 4, p. 460-477. (2019: 0.993 - IF, Q4 - JCR, 0.784 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2044-5911. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] CAVOJOVA, V. - BREZINA, I. WHY DO WE BELIEVE WEIRD THINGS? RECENT TRENDS IN COGNITIVE FAILURES RESEARCH IN SLOVAKIA. In 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION (ICERI 2019). ISSN 2340-1095, 2019, p. 2267-2276., Registrované v: WOS

 • CLANCY, Sharon - STUDENÁ, Ivana - VATRELLA, Sandra. The Upskilling Pathway. In Europe`s Lifelong Learning Markets, Governance and Policy : Using an Instruments Approach. - Cham : Palgrave Macmillan, 2020, p. 145-163. ISBN 978-3-030-38068-7. Typ: ABC
 • DOBEŠ, Marek. Rozdiely v štruktúre školskej triedy a ich vzťahy s triednou atmosférou = Differences in the Classroom Structure and their Relationship with Classroom Climate. In Kvalita života 2019 : interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti. Monika Kačmárová (Ed.) ; rec. Peter Babinčák, Matúš Adamkovič, Marcel Martončik, Michaela Šavrnochová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 131-139. ISBN 978-80-555-2404-7.(Kvalita života 2019 : česko-slovenská vedecká konferencia). Typ: AFD
 • DOBEŠ, Marek. Pohľad na chudobu prostriedkami počítačového učenia = Poverty Through the Lens of Machine Learning. In Kvalita života 2019 : interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti. Monika Kačmárová (Ed.) ; rec. Peter Babinčák, Matúš Adamkovič, Marcel Martončik, Michaela Šavrnochová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 140-148. ISBN 978-80-555-2404-7.(Vega č. 2/0043/17 : Počítačový model integrácie chemosenzorických modulov a motorického modulu neurónovej siete C. Elegans. Kvalita života 2019 : česko-slovenská vedecká konferencia). Typ: AFD
 • DOKUPILOVÁ, Dušana - BALÁŽ, Vladimír - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - GOMBITOVÁ, Dagmar. Identifying major policy challenges and policy interventions via expert methods. Application of the Delphi and AHP methods in preparation of the Partnership Agreement for the Slovak Republic in period 2021-2027. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým, 2020, roč. 20, č. 3, s. 361-377. (2019: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1213-2446.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADMB
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Vedkyňa SAV: Nový príspevok pre energeticky chudobných je nekoncepčné riešenie (Rozhovor). Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://energoklub.sk/sk/clanky/vedkyna-sav-novy-prispevok-pre-energeticky-chudobnych-je-nekoncepcne-riesenie/>. Typ: GII
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - KENTOŠ, Michal. Perspectives of Slovak Ethnic Education in Hungary = Perspektívy slovenského národnostného školstva v Maďarsku. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 : udržitelnost ve vzdělávání: minulost, současnost a budoucnost. Petr Adamec, Michal Šimáně, Eliška Kovářová (Eds.) ; recenzenti: Kristýna Balátová, Hana Bartoňková. - Brno : Mendelova univerzita, 2020, s. 49-56. ISBN 978-80-7509-702-6.(Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Udržitelnost ve vzdělávání – minulost, současnost a budoucnost? : mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019). Typ: AFC

  Citácie:
  [1.1] JANOS, Toth Sandor. THE IMPACT OF HUNGARIAN ON SLOVAK LANGUAGE USE IN BILINGUAL MILIEU. In EZHEGODNIK FINNO-UGORSKIKH ISSLEDOVANII-YEARBOOK OF FINNO-UGRIC STUDIES. ISSN 2224-9443, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 227-235., Registrované v: WOS

 • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. Bilingualism of Slovak Teachers in Hungary. Mária Ďurkovská, Lucia Heldáková, Miroslava Bozogáňová. In IAI Academic Conference Proceedings : International Virtual Academic Conference. Editor: Milena Apostolovska-Stepanoska ; recenzenti: Jasna Bacovska Nedikj, Vasko Naumovski. - Skopje : International Academic Institute, 2020, s. 75-84. ISSN 2671-3179.(Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. IAI Academic Conference Proceedings : International Virtual Academic Conference: Education and Social Sciences, Business and Economics). Typ: AFC
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. Bilingualism of Slovak Teachers in Hungary. In IAI Book of Abstracts : International Virtual Academic Conference, 20 May 2020. - Skopje : International Academic Institute, 2020, p. 23. ISBN 978-608-4881-10-0. Typ: AFG
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - KENTOŠ, Michal. Vyučovacie prostriedky na slovenských školách v Maďarsku = Teaching Aids at Slovak Schools in Hungary. In Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020 : úloha odborného vzdělávání v 21. století. 12. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 43-45. ISBN 978-80-7509-725-5. Typ: AFG
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - KALISTOVÁ, Anna. Povolanie pedagóga očami slovenského učiteľa v Maďarsku = The profession of a teacher through the view of a Slovak teacher in Hungary. In Psychológia práce a organizácie 2020 : zborník abstraktov z konferencie. - Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020, s. 27-28. ISBN 978-80-89524-50-1.(Psychológia práce a organizácie 2020 : medzinárodná konferencia). Typ: AFH
 • ĎURKOVSKÁ, Mária. Editorial. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2020, roč. 23, č. 1, s. 1-2. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/1590998460editorial.pdf>. Typ: BDF
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia. Editorial : The value of responsibility and fairness (not only) in the scientific world. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2020, roč. 23, č. 2, s. 1. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/159497029100-editorial-en.pdf>. Typ: BDF
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - VODOVÁ, Nikoleta. Rodinné podnikanie: roly a vzťahy v ňom = Family business: roles and relationships in it. In Psychológia práce a organizácie 2020 : zborník abstraktov z konferencie. - Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020, s. 7. ISBN 978-80-89524-50-1.(Psychológia práce a organizácie 2020 : medzinárodná konferencia). Typ: AFH
 • FICERI, Ondrej. Potrianonské Košice : premeny etnických identít obyvateľov Košíc v medzivojnovom Československu. Recenzenti: Roman Holec, Attila Simon. Bratislava : Veda, 2019. 336 s. ISBN 978-80-224-1737-2. Typ: AAB

  Citácie:
  [3.1] BAJCSI, Ildikó. Szlovák történészek Trianon értelmezései – historiográfiai áttekintés (1989 – 2019) [online]. In Clio Műhelytanulmányok, 2020, č. 4, s. 53 [cit. 07.06.2020]. ISSN 2630-8967. Dostupné na internete: https://5dadfdda-fc5e-4925-a1cb-b256e5d8666b.filesusr.com/ugd/198ee4_053e21742f224ee29429d45acb15f913.pdf

  [4.1] HOLEC, Roman. Trianon: triumf a katastrofa. Bratislava : Marenčin PT, 2020, 350 s. ISBN 978-80-569-0588-3.

  [6] GALLOVÁ, Miroslava. Ficeri, Ondrej. Potrianonské Košice. Premeny etnických identít obyvateľov Košíc vmedzivojnovom Československu [online]. Bratislava : VEDA, 2019. 336 s. ISBN 978-80-224-1737-2. In Človek a spoločnosť, 2020, roč. 23, č. 2, s. 43-45 [cit. 2020-09-02]. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/159497070004-recenzia-gallova.pdf>

 • FICERI, Ondrej. Vállalni a felelősséget Trianonért = To take the responsibility for Trianon. In Történelmi szemle : A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi kutatóközpont történettudományi intézetének értesítője, 2019, roč. 61, č. 4, s. 763-776. ISSN 0040-9634. Typ: ADEB

  Citácie:
  [3.1] BAJCSI, Ildikó. Köztünk élő Trianon – Magyarország felbomlásának interpretációs problémái a szlovák történetírásban [online]. In Újkor.hu – A velünk élő történelem, Magyar Történelem [cit. 2020-05-06]. Dostupné na internete: http://ujkor.hu/content/koztunk-elo-trianon-magyarorszag-felbomlasanak-interpretacios-problemai-a-szlovak-tortenetirasban

  [3.1] BAJCSI, Ildikó. Szlovák történészek Trianon értelmezései – historiográfiai áttekintés (1989 – 2019) [online]. In Clio Műhelytanulmányok, 2020, č. 4, s. 53 [cit. 07.06.2020]. ISSN 2630-8967. Dostupné na internete: https://5dadfdda-fc5e-4925-a1cb-b256e5d8666b.filesusr.com/ugd/198ee4_053e21742f224ee29429d45acb15f913.pdf

  [3.1] ROMSICS, Gergely – ZAHORÁN, Csaba. Útkereső történészek: Megjegyzések egy lezáratlan eszmecsere naplójára. In Történelmi Szemle, 2019, roč. 61, č. 4, s. 778. ISSN 0040-9634.

  [3.1] ZAHORÁN, Csaba. Trianon párhuzamos emlékezetei – a történelmi Magyarország felbomlása a rendszerváltás utáni szlovák és román történetírásban = Parallel Memories of Trianon – The Breakdown of Historical Hungary in Slovak and Romanian Historiography after 1989. In Magyar Tudomány : A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata, 2020, roč. 181, č. 6, s. 778. ISSN 1588-1245. DOI: 10.1556/2065.181.2020.6.6

 • FICERI, Ondrej. Príchod Čechov vyvolal v Košiciach zdesenie. In SME Plus, 2020, roč. 28, 3.6., s. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://plus.sme.sk/c/22418416/mesto-madaronov-a-odpadlikov-prichod-cechov-vyvolal-v-kosiciach-zdesenie.html>. Typ: GII
 • FIDLEROVÁ, Helena - PORUBČINOVÁ, Martina - FERO, Martin - NOVOTNÁ, Ivana. Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia. Chapter 3. In Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution. 1. vyd. - Pennsylvania, USA : IGI Global, 2020, s. 44-72. ISBN 978-15-225981-0-7.(VEGA 2/0077/19 : Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0.). Typ: ABC
 • FILČÁK, Richard - JECK, Tomáš. The Potential and Challenges of Socially Sensitive, Low-Carbon Regional Transition : the Case of Small and Medium Enterprises in Upper Nitra. Reviewers: Ľubica Kotorová Slušná, Daniel Škobla. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, 2020. 110 p. Preložené pod názvom: Potenciál a výzvy pre sociálne senzitívnu, nízko-uhlíkovú regionálnu transformáciu: malé a stredné podnikanie na Hornej Nitre. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2020. ISBN 978-80-89524-44-0(APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve). Typ: AAB
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel - DOKUPILOVÁ, Dušana. Ensuring Access to Sanitation Infrastructure : Roma settlements and structural inequalities in Slovakia. Reviewers: Mario Rodriguez Polo, Rastislav Vrbenský. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, 2020. 145 p. Preložené pod názvom: Vybavenosť kanalizáciou v rómskych osadách. Ako sa na Slovensku prejavujú štrukturálne nerovnosti. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied, 2020. ISBN 978-80-89524-46-4. ISBN 978-80-89524-45-7(APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve). Typ: AAB
 • FILČÁK, Richard - VIESTOVÁ, Eva - KADLEČÍK, Ján - POVAŽAN, Radoslav - MEDERLY, Peter. Výzvy pre tvorbu strategických dokumentov a verejnú politiku. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 88-92. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Typ: AEDA
 • FILČÁK, Richard. Metodika tvorby scenárov pre prírodu Slovenska do roku 2050. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 14-18. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Typ: AEDA
 • GAJDOŠ, Marian - KONEČNÝ, Stanislav. Volodymyr Ščyheľskyj – Burlaka a jeho košická anabáza = Volodymyr Shchyhelsky – Burlaka and his Košice anabasis. In Ozbrojený protikomunistický odpor v krajinách strednej a východnej Európy (1944 -1953). Zostavovateľ: Michal Šmigeľ ; recenzenti: Marek Syrný, Rastislav Kazanský. - Banská Bystrica : Belianum - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019, s. 383-397. ISBN 978-80-557-1643-5.(Ozbrojený protikomunistický odpor v krajinách strednej a východnej Európy (1944 -1953) : medzinárodná konferencia). Typ: AFD
 • GALASOVÁ, Miroslava - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. Ako sa vnímame? Zdravotnícki profesionáli verzus pacienti. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 11. ISBN 978-80-223-4883-6. Typ: AFH
 • GALLOVÁ, Miroslava. Research resources on the position of women in Košice 1918 – 1938. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2020, roč. 23, č. 1, s. 58-86. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/158815121905-gallova.pdf>. Typ: ADFB
 • GALLOVÁ, Miroslava. Charitatívna činnosť žien v meste Košice v období prvej Československej republiky. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XIV. Monika Kabešová, Matěj Bekera, Pavlína Parchanská a kol. ; recenzenti: Miloslav Čaplovič, Stanislav Holubec. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2020, s. 47-57. ISBN 978-80-7435-792-3.(České, slovenské a československé dějiny 20. století XIV. : mezinárodní vědecká konference). Typ: AFC
 • GALLOVÁ, Miroslava. Ficeri, Ondrej. Potrianonské Košice. Premeny etnických identít obyvateľov Košíc vmedzivojnovom Československu. Bratislava : VEDA, 2019. 336 s. ISBN 978-80-224-1737-2. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2020, roč. 23, č. 2, s. 43-45. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Potrianonské Košice / Ondrej Ficeri. - Bratislava : Veda, 2019. - ISBN 978-80-224-1737-2. Dostupné na internete: <http://clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/159497070004-recenzia-gallova.pdf>. Typ: EDI
 • GREŽO, Matúš. Overconfidence and financial decision-making: a meta-analysis. In Review of Behavioral Finance, 2020, vol., no., p. (2019: 0.238 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1940-5979. Typ: ADMB
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka - MARCINECHOVÁ, Denisa. Poslovia zlých správ. Plusy, mínusy a zmysel metódy hodnotenia komunikačných zručností zdravotníckych profesionálov v simulovaných súťažných situáciách. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 13. ISBN 978-80-223-4883-6. Typ: AFH
 • HALAMA, Peter. Kvalitatívny výskum prechodu z práce na dôchodok (alebo psychometrik robí kvalitatívny výskum). In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 14. ISBN 978-80-223-4883-6. Typ: AFH
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320. Typ: FAI
 • HALAMOVÁ, Júlia - KORÓNIOVÁ, Jana - BARÁNKOVÁ, Martina. Differences in Guided Imagery between High and Low Self-Critical Participants: Consensual Qulitative Research Analysis. In The Qualitative report, 2019, vol. 24, no. 12, p. 2977-2996. (2018: 0.410 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2160-3715. Typ: ADMB
 • HANÁK, Róbert - ZELIENKOVÁ, Andrea - ADAMUS, Magdalena. Comparing the Quality of Business Proposals of Male and Female Entrepreneurs Asking for Angel Investment. In Youth and Women Entrepreneurship in Challenging International (Global) Business Environment : Proceedings of the Ninth International Conference. - Sofia : BADME, 2019, s. 144-154. ISBN 978-954-9827-19-4. Typ: ADMB
 • HELDÁKOVÁ, Lucia. Sustainability of the (Slovak) National Narrative of Slovaks from the Lower Land (Past, Present and Future) = Udržateľnosť (slovenského) národného naratívu u Slovákov z Dolnej zeme (minulosť, súčasnosť, budúcnosť). In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 : udržitelnost ve vzdělávání: minulost, současnost a budoucnost. Petr Adamec, Michal Šimáně, Eliška Kovářová (Eds.) ; recenzenti: Kristýna Balátová, Hana Bartoňková. - Brno : Mendelova univerzita, 2020, s. 65-74. ISBN 978-80-7509-702-6.(Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Udržitelnost ve vzdělávání – minulost, současnost a budoucnost? : mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019). Typ: AFC
 • HELDÁKOVÁ, Lucia. Postavenie slovenského školstva v Maďarsku (Vybrané externé a interné faktory ovplyvňujúce jeho efektívnosť) = The Position of the Slovak Education System in Hungary (Selected External and Internal Factors Influencing its Effectiveness). In Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020 : úloha odborného vzdělávání v 21. století. 12. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 53-55. ISBN 978-80-7509-725-5. Typ: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. The Return of the Russian Delegation from the Council of Florence : Through the Medieval Kingdom of Hungary. In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2019, no. 1-2, s. 79-92. ISSN 2421-6240. Typ: ADEB
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Traja mudrci v troch scénach akatistu (Dionisij vo Ferapontove) = The Magi in Three Akathist Scenes by Dionisy in Ferapontov. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy [seriál], 2020, roč. 16, č. 2. ISSN 1339-942X. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://ostium.sk/language/sk/traja-mudrci-v-troch-scenach-akatistu-dionisij-vo-ferapontove/>(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Typ: ADFB
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Hry Nó – hry vytrvalej nádeje. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2020, roč. 16, č. 1, nestr. ISSN 1339-942X. Recenzia na: Legenda Komači. Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó / Švarcová, Zdenka. - Praha : Amu – KANT, 2018. Dostupné na internete: <http://ostium.sk/language/sk/hry-no-hry-vytrvalej-nadeje/>. Typ: EDI
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Traja králi otvárajú priestor. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 6.1. 2020, nestr. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/50426/traja-krali-otvaraju-priestor>. Typ: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Jakub a Ján na ruských ikonách. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 3.1. 2020, nestr. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/50378/jakub-a-jan-na-ruskych-ikonach>. Typ: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. V múzeu Varlama Šalamova vo Vologde. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 28.2. 2020, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/52109/v-muzeu-varlama-salamova-vo-vologde>. Typ: GII
 • CHRANČOKOVÁ, Martina - WEIBL, Gabriel - DOKUPILOVÁ, Dušana. The Brain Drain of People from Slovakia. In Economic and Social Development : 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Rabat, 26-27 March 2020: book of proceedings [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Vladimir Huzjan. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, University North, Koprivnica, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Cakovec, Croatia, 2020, p. 313-322. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: AFC
 • JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír. Geographies of tacit knowledge transfer: Evidence from the European co-authorship network. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 2, p. 98-111. (2019: 2.479 - IF, Q2 - JCR, 0.693 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1210-8812.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ). Typ: ADCA
 • KANOVSKÝ, Martin - BARÁNKOVÁ, Martina - HALAMOVÁ, Júlia - STRNÁDELOVÁ, Bronislava - KORÓNIOVÁ, Jana. Analysis of Facial Expressions Made While Watching a Video Eliciting Compassion. In Perceptual and motor skills, 2020, vol. 127, 2, 317-346. (2019: 1.245 - IF, Q4 - JCR, 0.459 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0031-5125. Typ: ADCA
 • KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. SOCIAL SKILLS FOR PARAMEDICS IN SLOVAKIA. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2020, roč. 23, č. 2, s. 29-42. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Typ: ADFB
 • KOHOUTOVÁ, Klara - HELDÁKOVÁ, Lucia. Koncepcia vyučovania slovenského jazyka na základe postoja učiteľa. In Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy : zborník prác z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici 6. ̶ 7. septembra 2019. Editori: Pavel Hlásnik, Katarína Chovancová, Edita Pečeňová, Bianca Unc, Svetlana Zolňanová ; recenzenti: Jarmila Hodoličová, Peter Mičko. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2019, s. 216-223. ISBN 978-973-107-150-3.(Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania). Typ: AFC
 • KORYTÁROVÁ, Katarína. Potenciál úspor energie na vykurovanie vo verejných budovách – možnosti a riziká = Energy savings potential for space heating in public buildings– possibilities and risks. In Vykurovanie 2020 : zborník prednášok z 28. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní budov teplom, Podbanské, Vysoké Tatry, 10-14.2. 2020 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ, editor: Dušan Petráš, Zuzana Švecová ; recenzenti: Milan Dubnička, Belo Füri. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, 1 CD-ROM [s. 29-33]. ISBN 978-80-89878-58-1. Typ: AFD
 • KRONENBERG, Jakub - HAASE, Annegret - ŁASZKIEWICZA, Edyta - ANTAL, Attila - BARAVIKOVA, Aliaksandra - BIERNACKA, Magdalena - DUSHKOVA, Diana - FILČÁK, Richard - HAASE, Dagmar - IGNATIEVA, Maria - KHMARA, Yaryna - NIŢĂ, Mihai Razvan - ONOSE, Diana Andreea. Environmental justice in the context of urban green space availability, accessibility, and attractiveness in postsocialist cities. In Cities, 2020, vol. 106, no. 102862. (2019: 4.802 - IF, Q1 - JCR, 1.606 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0264-2751. Typ: ADCA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub - JURKOVIČ, Marek. Why should we try to think like scientists? Scientific reasoningand susceptibility to epistemically suspect beliefs and cognitivebiases. In Applied Cognitive Psychology, 2020, vol. 34, no. 1, p. 85-95. (2019: 1.591 - IF, Q3 - JCR, 0.824 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0888-4080. Typ: ADCA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ERSOY, Selin. The role of scientific reasoning and religious beliefs in use of complementary and alternative medicine. In Journal of Public Health, 2020, vol. 42, no. 3, p. e239-e248. (2019: 1.806 - IF, Q2 - JCR, 0.812 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1741-3842. Typ: ADCA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BREZINA, Ivan. Why do we believe weird things? Recent trends in cognitive failures research in Slovakia. In 12th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2019). - Seville, SPAIN : IATED, 2019, 2019, p. 2267-2276. ISBN 978-84-09-14755-7. Typ: ADMB
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Prečo podliehame nezmyslom. In Vesmír : časopis pro šíření vědy přírodní, země- a národopisné, 2020, roč. 99, č. 3, s. 150-151. ISSN 0042-4544. Typ: GII
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - STUDENÁ, Ivana. Ako testovať zručnosti. In SME, 16.1. 2020, roč. 28, č. 12, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • LOZIAK, Alexander - FEDÁKOVÁ, Denisa. Zdroje eustresu v práci učiteľov základných škôl = Eustress sources in job of primary school teachers. In Psychológia práce a organizácie 2020 : zborník abstraktov z konferencie. - Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020, s. 39. ISBN 978-80-89524-50-1.(Psychológia práce a organizácie 2020 : medzinárodná konferencia). Typ: AFH
 • MILANA, Marcella - KLEMPOVÁ, Miroslava - STUDENÁ, Ivana. PIAAC and the Slovakian press. In Report on the use of PIAAC in informing policy in selected countries. - Brussels : European Commission, 2019, p. 100-110. Dostupné na internete: <https://h2020enliven.files.wordpress.com/2019/12/enliven-d3.3-final.pdf>(Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989). Typ: GAI
 • MORAVČÍKOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír. Active Labour Market Policies, the Business Cycle and Labour Force Shortages. In Economic and Social Development : 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Rabat, 26-27 March 2020: book of proceedings [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Vladimir Huzjan. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, University North, Koprivnica, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Cakovec, Croatia, 2020, p. 14-27. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: AFC
 • MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Mzdové rozdiely na Slovensku = Wage disparities in Slovakia. In 100 rokov štatistiky v Československu: aktuálne otázky a odpovede : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 12. december 2019 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Erik Šoltés. - Bratislava : Letra Edu, 2019, s. 118-126. ISBN 978-80-89962-44-0.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. 100 rokov štatistiky v Československu. Aktuálne otázky a odpovede : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Regionálna analýza počtu poberateľov štátnych sociálnych dávok v Slovenskej republike = Regional analysis of the number of recipients of state social benefits in Slovakia. In 100 rokov štatistiky v Československu: aktuálne otázky a odpovede : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 12. december 2019 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Erik Šoltés. - Bratislava : Letra Edu, 2019, s. 127-135. ISBN 978-80-89962-44-0.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. 100 rokov štatistiky v Československu. Aktuálne otázky a odpovede : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • NEMCOVÁ, Edita - FIFEKOVÁ, Elena. Restarting the EU Car Industry - Long-Distance Race? In Prognostické práce: Foresight, Analysis and Recommendations PP - FAR [serial], 2020, vol. 12, no. 1, p. 21-38. ISSN 1338-3590. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2020-06/Nemcova.Fifekova.automobilovy.priemysel.2020.pdf>(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADFB
 • NEŽINSKÝ, Eduard - STUDENÁ, Ivana. PIAAC Assessment: Slovakia within the OECD. In Prognostické práce: Foresight, Analysis and Recommendations PP - FAR [serial], 2020, vol. 12, no. 1, p. 40-51. ISSN 1338-3590. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2020-07/Nezinsky_PIAAC%20Slovakia%20within%20OECD%20_PP2020_IS.pdf>. Typ: ADFB
 • PAPCUNOVÁ, Jana. Bajusová, Jana - Šlosár, Dušan. Uplatnenie systémovej teórie pri integrácii imigrantov. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2019. ISBN 978-80-8152-760-9 (e-publikácia). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2020, roč. 23, č. 2, s. 46-47. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Uplatnenie systémovej teórie pri integrácii imigrantov / Jana Bajusová, Dušan Šlosár. - Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2019. - ISBN 978-80-8152-760-9. Dostupné na internete: <http://clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/159497252405-recenzia-papcunova.pdf>. Typ: EDI
 • PAPCUNOVÁ, Jana. Conference report from XIX. Edition of the Czech and Slovak Conference Qualitative approach and methods in social sciences and humanities: "Know yourself", Bratislava, 27th – 28th January 2020. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2020, roč. 23, č. 1, s. 92-93. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/158763833508-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • PASTRNÁKOVÁ, Veronika. Diskriminácia a predsudky: tréningový program pre podporu tolerancie na pracovisku a v triede = Discrimination and prejudice: Training programme for promoting tolerance in the workplace and class. In Psychológia práce a organizácie 2020 : zborník abstraktov z konferencie. - Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020, s. 43-44. ISBN 978-80-89524-50-1.(Psychológia práce a organizácie 2020 : medzinárodná konferencia). Typ: AFH
 • PITEL, Lukáš - PŠENKOVÁ, Petra - JONES, C.C.G. - ZÁHUMENSKÝ, Jozef. Validation of the Slovak version of the Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ), version A. In Bratislava Medical Journal, 2020, roč. 121, č. 6, s. 415-421. (2019: 1.200 - IF, Q3 - JCR, 0.340 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-9248. Typ: ADNA
 • PITEROVÁ, Ivana. Zraniteľnosť starších dospelých voči podvodom: prehľadová štúdia = Older adults´ vulnerability to fraud: Narrative review study. In Psychológia práce a organizácie 2020 : zborník abstraktov z konferencie. - Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020, s. 45. ISBN 978-80-89524-50-1.(Psychológia práce a organizácie 2020 : medzinárodná konferencia). Typ: AFH
 • Psychológia práce a organizácie 2020 : zborník abstraktov z konferencie. Zostavovateľka: Ivana Piterová. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020. 48 s. ISBN 978-80-89524-50-1(Psychológia práce a organizácie 2020 : medzinárodná konferencia). Typ: FAI
 • PITEROVÁ, Ivana. Report of the 19th International Conference “Work and Organizational Psychology“, 20 –21 May 2020, online. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2020, roč. 23, č. 2, s. 48-49. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/159497320706-piterova-conference%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • POLAČKOVÁ, Zuzana. Social Enterprises and Their Ecosystems in Europe : Country report SLOVAKIA. Luxembourg : European Union, 2020. 80 p. ISBN 978-92-76-10208-3. Typ: AGI
 • PORUBČINOVÁ, Martina - FIDLEROVÁ, Helena. Determinants of industry 4.0 technology adaption and human - robot collaboration. In Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave, 2020, roč. 28, č. 46, s. 10-21. ISSN 1336-1589.(VEGA 2/0077/19 : Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0.). Typ: ADFB
 • PORUBČINOVÁ, Martina - NOVOTNÁ, Ivana. Work 4.0 competencies in the female optics. In Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave, 2020, roč. 28, č. 46, s. 65-73. ISSN 1336-1589.(VEGA 2/0077/19 : Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0.). Typ: ADFB
 • POVAŽAN, Radoslav - KADLEČÍK, Ján - FILČÁK, Richard - ŠŤASTNÝ, Pavel - ŠVAJDA, Juraj - ČERNECKÝ, Ján. Základný scenár. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 19-32. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Typ: ABD
 • Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky [Nature outlook until 2050. Nature and biodiversity of Slovakia until 2050: alternative scenarios and implications for public policies]. Radoslav Považan, Richard Filčák (Eds.), recenzenti: Branislav Olah, Daniel Škobla. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020. 114 s. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. ISBN 978-80-8213-012-9. Typ: FAI
 • POVAŽAN, Radoslav - FILČÁK, Richard - CHRENKO, Milan - MEDERLY, Peter - ŠPULEROVÁ, Jana - IVANEGOVÁ, Boglárka - KADLEČÍK, Ján - KAPUSTA, P. - GUSEJNOV, Simona - ŠVAJDA, Juraj - ŠŤASTNÝ, Pavel - VIESTOVÁ, Eva - ČERNECKÝ, Ján. Nature outlook 2050 : Scenarios for nature in Slovakia and implications for public policies [Scenáre pre prírodu na Slovensku a ich implikácia do verejnej politiky]. Radoslav Považan ... [et al.]. Bratislava : Ministry of the Environment of the Slovak Republic : Slovak Environment Agency, 2020. 41 p. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Slovak_Nature_Outlook_2050.pdf>. Typ: GHG
 • SEDLÁR, Martin. Cognitive skills of emergency medical services crew members: a literature review. In BMC emergency medicine, 2020, vol. 20, no. 1, p. 1-16. (2019: 1.480 - IF, Q3 - JCR, 0.647 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1471-227X. Typ: ADCA
 • SEDLÁR, Martin - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Emočná inteligencia, sebahodnotenie, sebaúčinnosť a štýly rozhodovania u zdravotníckych profesionálov = Emotional Intelligence, Self-Esteem, Self-Efficacy and Decision-Making Styles in Healthcare Professionals. In Psychologica LI : Zborník. Medzinárodná konferencia: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácii 2019. Editorka: Sabová Lucia. - Bratislava : STIMUL, 2020, 79-88. ISBN 978-80-8127-278-3. Typ: AFD
 • SLÁVIK, Štefan - BEDNÁR, Richard - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Cluster Typology of Business Models of Start-Ups, (Example of Slovakia). In Administrative Sciences, 2020, vol. 10, no. 3, p. ISSN 2076-3387. Typ: ADMA
 • STUDENÁ, Ivana - POLAČKOVÁ, Zuzana. The Slovakian Rejoinder to Youth Guarantee. In Europe`s Lifelong Learning Markets, Governance and Policy : Using an Instruments Approach. - Cham : Palgrave Macmillan, 2020, p. 145-163. ISBN 978-3-030-38068-7. Typ: ABC
 • STUDENÁ, Ivana. Case Study - Slovakia. In Comparative report on organisational case studies in recently founded, youth-led social movement organisations (SMO) in WP7 in three countries (ES, SK, AT). Including three country reports. - Brussels : European Commission, 2019, p. 40-54. Dostupné na internete: <https://h2020enliven.files.wordpress.com/2020/04/enliven-d7.2-final.pdf>(Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989). Typ: GAI
 • STUDENÁ, Ivana. Increasing changes of adults in Slovakia for upskilling: bariers, opportunities and individualised policy tools. Brussels : European Commission, 2020. 6 p.(Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989). Typ: GAI
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Mešťanostovia na rázcestí. Stratégie, rozhodnutia a adaptácie najvyšších predstaviteľov miest na nové politické pomery po roku 1918 [Mayors at the crossroads. Strategies, decisions, and adaptations of the highest town officials regarding the new political situation after 1918]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 334-360. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD

  Citácie:
  [3.1] BAJCSI, Ildikó. Szlovák történészek Trianon értelmezései – historiográfiai áttekintés (1989 – 2019) [online]. In Clio Műhelytanulmányok, 2020, č. 4, s. 58 [cit. 07.06.2020]. ISSN 2630-8967. Dostupné na internete: https://5dadfdda-fc5e-4925-a1cb-b256e5d8666b.filesusr.com/ugd/198ee4_053e21742f224ee29429d45acb15f913.pdf

  [4.1] HOLEC, Roman. Trianon: triumf a katastrofa. Bratislava : Marenčin PT, 2020, 350 s. ISBN 978-80-569-0588-3.

 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Eljött a csehszlovák "republika". In Múlt-kor : negyedéves történelmi magazin, 2020, č. 2, s. 50-57. ISSN 2061-3563. Typ: ADEB
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Trianon és a kassai postárok. In ArchivNet : XX. századi történeti források [seriál], 2020, roč. 20, č. 2. Dostupné na internete: <https://archivnet.hu/trianon-es-a-kassai-postasok>. Typ: ADEB
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Bývalí uhorskí verejní zamestnanci v Košiciach v roku 1924 (poštoví úradníci a učitelia). In Studia Cassoviensia Nova : Košice vo svetle nových poznatkov. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2020, s. 121-137. ISBN 978-80-971895-7-0. Typ: AEDA
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Španielska chrípka neušetrila ani Bratislavu a Košice. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 232-237. ISBN 978-80-8159-836-4. Typ: AEDA
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Rodina Propperovcov = The Propper Family. In Poklady Židovského múzea v Prešove II. - Bratislava : Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva, 2020, s. 73-97. ISBN 978-80-973652-0-2. Typ: AEDA
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Šnóderová krabica z prvej prešovskej synagógy = Shnoder Box from the first Synagogue in Prešov. In Poklady Židovského múzea v Prešove II. Maroš Borský, jana Švantnerová a kol. ; recenzenti: Egon Gál, Lucia Hidvéghyová. - Bratislava : Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva, 2020, s. 232. ISBN 978-80-973652-0-2. Typ: BEF
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Parte Lea Holländera = Obituary Notice of Leo Holländer. In Poklady Židovského múzea v Prešove II. Maroš Borský, jana Švantnerová a kol. ; recenzenti: Egon Gál, Lucia Hidvéghyová. - Bratislava : Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva, 2020, s. 234. ISBN 978-80-973652-0-2. Typ: BEF
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Cestovný pas z roku 1811 = A Passport Issued in 1811. In Poklady Židovského múzea v Prešove II. Maroš Borský, jana Švantnerová a kol. ; recenzenti: Egon Gál, Lucia Hidvéghyová. - Bratislava : Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva, 2020, s. 242. ISBN 978-80-973652-0-2. Typ: BEF
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Vojenský prepúšťací list z roku 1800 = Military Discharge Certificate from 1800. In Poklady Židovského múzea v Prešove II. Maroš Borský, jana Švantnerová a kol. ; recenzenti: Egon Gál, Lucia Hidvéghyová. - Bratislava : Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva, 2020, s. 240. ISBN 978-80-973652-0-2. Typ: BEF
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Pred sto rokmi zabíjal zákerný vírus aj v Košiciach. In Košice:Dnes, 21. apríl 2020, roč. 7, č. 76, s. 2-4. ISSN 1339-7605. Typ: GII
 • ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav - ĎURČEK, Pavol. A retrospective and prospective view of current and future population ageing in the Euroepan Union 28 coutries. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 3, p. 187-207. (2019: 2.479 - IF, Q2 - JCR, 0.693 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1210-8812. Typ: ADCA
 • ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav - ĎURČEK, Pavol. Prospective Dimension of Population Ageing and Potential Use in Pension Security in the V4 Countries. In Ekonomický časopis, 2020, roč. 68, č. 6, s. 601-621. (2019: 0.560 - IF, Q4 - JCR, 0.271 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0013-3035. Typ: ADDA
 • ŠPROCHA, Branislav - DŽAMBAZOVIČ, Roman. Kto s kým vstupuje do manželstva na Slovensku? K niektorým aspektom výberu manželského partnera v rokoch 1992 - 2018 = Who is Entering into Marriage in Slovakia? On Some Aspects of the Choice of Spouse in 1992 - 2018. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2020, roč. 52, č. 4, s. 374-402. (2019: 0.796 - IF, Q4 - JCR, 0.413 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0049-1225. Typ: ADDA
 • ŠPROCHA, Branislav. Skoré a neskoré materstvo na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte = Early and Late Maternity in Slovakia in Time-Space Perspective. In Slovenská štatistika a demografia, 2020, roč. 30, č. 2, s. 17-34. ISSN 1210-1095. Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav - BAČÍK, Vladimír. Odkladanie rodenia detí a neskorá plodnosť v európskom priestore = Postponement of the Childbirth and the Late Fertility in the European Area. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2020, roč. 62, č. 3, s. 123-141. (2019: 0.325 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0011-8265. Typ: ADMB
 • ŠROL, Jakub. The role of scientific knowledge and trust in science in formation of people’s pro-environmental beliefs and behavior = Úloha vedeckých vedomostí a dôvery vo vedu vo formovaní pro-environmentálnych presvedčení a správania ľudí. In Psychologica L : Zborník. Medzinárodná konferencia: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácii 2019. Editorka: Sabová Lucia. - Bratislava : STIMUL, 2020, s. 97-102. ISBN 978-80-8127-278-3. Typ: AFD
 • ŠŤASTNÁ, Anna - KOCOURKOVÁ, Jiřina - ŠPROCHA, Branislav. Parental Leave Policies and Second Births: A Comparison of Czechia and Slovakia. In Population Research Policy Review, 2020, vol. 39, no. 3, p. 415-437. (2019: 1.215 - IF, Q3 - JCR, 0.752 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-5923. Typ: ADCA
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav - KARASOVÁ, Katarína - STUDENÁ, Ivana. Can supporting workplace insertions of unemployed recent graduates improve their long-term employability? : Evidence on the treatment effects of the Contribution for the graduate practice in Slovakia. In Empirica, 2020, vol. 47, iss. 2, pp. 245-265. (2019: 0.890 - IF, Q3 - JCR, 0.357 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0340-8744.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] TOMIĆ, Iva - ZILIC, Ivan. Working for 200 Euro? The Unintended Effects of Traineeship Reform on Youth Labor Market Outcomes. In Labour. ISSN 11217081, 2020-01-01, pp., Registrované v: SCOPUS

 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied = Individual and Society. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj, editorka [2020-] Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas>. ISSN 1335-3608. Typ: FAI
 • TELIČÁK, Peter - HALAMA, Peter. Temná triáda osobnosti ako prediktor epistemicko nepodložených presvedčení = Dark Triad as a Predictor of Epistemically Unfounded Beliefs. In Psychologica L : Zborník. Medzinárodná konferencia: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácii 2019. Editorka: Sabová Lucia. - Bratislava : STIMUL, 2020, s. 109-115. ISBN 978-80-8127-278-3. Typ: AFD
 • TUŠKOVÁ, Tünde - ĎURKOVSKÁ, Mária. Vybrané aspekty vyučovania slovenského jazyka v Maďarsku. In Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy : zborník prác z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici 6. ̶ 7. septembra 2019. Editori: Pavel Hlásnik, Katarína Chovancová, Edita Pečeňová, Bianca Unc, Svetlana Zolňanová ; recenzenti: Jarmila Hodoličová, Peter Mičko. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2019, s. 104-112. ISBN 978-973-107-150-3.(Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania). Typ: AFC
 • UHRECKÝ, Branislav - GURŇÁKOVÁ, Jitka - BARÁNKOVÁ, Martina. Emotion Regulation Strategies in Paramedic Crew Leaders during a Simulated Stressful Task: A Qualitative Inquiry. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2020, vol. 62, no. 2, p. 89-108. (2019: 0.537 - IF, Q4 - JCR, 0.190 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • UHRECKÝ, Branislav - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Kvalitatívna analýza motivácie veliteľov posádok záchrannej zdravotnej služby v simulovanej úlohe = Qualitative Analysis of Motivation of Paramedic Crew Leaders in A a Simulated Task. In Psychologica LI : Zborník. Medzinárodná konferencia: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácii 2019. Editorka: Sabová Lucia. - Bratislava : STIMUL, 2020, s. 101-107. ISBN 978-80-8127-278-3. Typ: AFD
 • UHRECKÝ, Branislav. Vieme skúmať emočnú reguláciu kvalitatívne? Stav poznania a prospekt do budúcnosti. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 41. ISBN 978-80-223-4883-6. Typ: AFH
 • VARŠO, Miroslav. Abdiáš, Jonáš, Micheáš. Recenzenti: Blažej Štrba, Benedikt Róbert Hajas. 2. vyd. Trnava : Dobrá kniha ; Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2020. 320 s. Komentáre k Starému zákonu, 2. ISBN 978-80-8191-249-8. Typ: AAB
 • VEDEJOVÁ, Daša - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Ako skúmať sklon k sebapotvrdzovaniu? [How to examine confirmation bias?]. In Československá psychologie, 2020, roč. LXIV, č. 2, s. 184-196. (2019: 0.478 - IF, Q4 - JCR, 0.197 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0009-062X. Typ: ADCA
 • VÝROST, Jozef. Existuje rozširujúca sa medzera (gap) medzi teóriou/výskumom a praxou v psychológii práce a organizácie? = Is there a gap between research and practice in work and organizational psychology? In Psychológia práce a organizácie 2020 : zborník abstraktov z konferencie. - Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020, s. 48. ISBN 978-80-89524-50-1.(Psychológia práce a organizácie 2020 : medzinárodná konferencia). Typ: AFH
 • WALTER, Kathryn, V. - CONROY-BEAM, Daniel - BUSS, David M. - ASAO, Kelly - SOROKOWSKA, Agnieszka - SOROKOWSKI, Piotr - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - SCHMEHL, Susane - SHARAD, Shivantika. Sex Differences in Mate Preferences Across 45 Countries: A Large-Scale Replication. In Psychological Science, 2020, vol. 31, no. 4, p. 408-423. (2019: 5.389 - IF, Q1 - JCR, 3.303 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0956-7976. Typ: ADCA
 • ZÁHORCOVÁ, Lucia - ROBERT D., Enright. The effects of self-forgiveness and shame-proneness on procrastination:exploring the mediating role of affect. In Current Psychology, 2020, vol. 39, no. 2, p. 428–437. (2019: 2.051 - IF, Q2 - JCR, 0.506 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1046-1310. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] AMANZE, Reginald U. - CARSON, Jerome. Measuring forgiveness: psychometric properties of a new culturally sensitive questionnaire: the Bolton Forgiveness Scale (BFS). In MENTAL HEALTH RELIGION & CULTURE. ISSN 1367-4676, 2019, vol. 22, no. 10, pp. 994-1010., Registrované v: WOS

  [1.1] GIL FLORES, Javier - DE BESA GUTIERREZ, Manuel Rafael - GARZON UMERENKOVA, Angelica. Why do university students procrastinate? An analysis of the reasons and characterization of students with different reasons for procrastination. In RIE-REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA. ISSN 0212-4068, 2020, vol. 38, no. 1, pp. 183-200., Registrované v: WOS

  [1.2] GUO, Min - YIN, Xiumin - WANG, Cui - NIE, Liting - WANG, Gongchao. Emotional intelligence a academic procrastination among junior college nursing students. In Journal of Advanced Nursing. ISSN 03092402, 2019-11-01, 75, 11, pp. 2710-2718., Registrované v: SCOPUS

  [3.1] DIN, Y.K., Z.E., BADDAR, F.M. Nurses’ Cyberloafing and Its Relationship to Procrastination and Conscientiousness in Damanhour National Medical Institute. American Journal of Nursing Science, 8(2), 48-58. http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/cyberloafing_paper_published.pdf

 • ZÁHORCOVÁ, Lucia - JIANG, Matthew J. - ADAMS, Jamal D. - MENENDEZ, David - HERNANDEZ, Iseli G. - BARBER, Gregory - ROSENGREN, Karl S. Do you remember being told what happened to grandma? The role of early socialization on later coping with death. In Death Studies, 2020, vol. 44, no. 2, p. 78-88. (2019: 1.361 - IF, Q3 - JCR, 0.492 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0748-1187. Typ: ADCA
 • ZÁHORCOVÁ, Lucia. Pamätáte si, ako sa s vami rodičia rozprávali o smrti? Kvalitatívna analýza socializácie o smrti a zvládania smrti počas detstva. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 47. ISBN 978-80-223-4883-6. Typ: AFH
 • ZELIENKOVÁ, Andrea. Stratégie redukcie nerealistického optimizmu v podnikateľskom prostredí. In E-mental : elektronický časopis pre mentálne zdravie, 2019, roč. 7, č. 1, s. 14-21. ISSN 1339-4614. Typ: ADFB
 • ZHYHAL, Ivan, stážista. Living under Coronavirus Conditions: Between “Bare life” and Everyday Practices. In Revista de Filosofie Aplicată, 2020, vol. 3, suppl. iss., p. 3-33. (2020 - PhilPapers, Google Scholar). ISSN 2668-0009. Dostupné na internete: <http://filosofieaplicata.ro/index.php/filap/article/view/66>. Typ: ADEB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus