Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • Trianon enciklopédia. Editori: Ablonczy Balázs, Hatos Pál, Nagy Szabolcs, Szeghy-Gayer Veronika, Zahorán Csaba. Budapešť : Ludovika Egyetemi Kiadó : Habsburg Ottó Alapítvány, 2023. 324 s. ISBN 978-963-653-000-6 Typ: FAI
 • ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Gender discrimination and the backlash effect in recruitment and dismissal processes: experimental evidence from Slovakia. In Gender in Management, 2024, vol. 39, no. 1, p. 107-129. ISSN 1754-2413. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/GM-01-2022-0002 Typ: ADCA
 • ANDERSSON, Per A. - VARTANOVA, Irina - VÄSTFJÄLL, Daniel - TINGHÖG, Gustav - STRIMLING, Pontus - HALAMA, Peter. Anger and disgust shape judgments of social sanctions across cultures, especially in high individual autonomy societies. In Scientific Reports, 2024, vol. 14, no. 1, art. no. 5591. ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-024-55815-x Typ: ADCA
 • ASTARITA, Caterina - BOYADJIEVA, Pepca - COLOMBO, Matteo - ENGDAL VORTING, Katrine - HABRAKEN, Milou - KIROV, Vassil - KOVÁČOVÁ, Lucia - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - LENAERTS, Karolien - STEPMAN, Mattias - STUDENÁ, Ivana - TIRABOSCHI, Tomaso - TOFTILD, Lone Fajstrup - YORDANOVA, Gabriela. Comparative Report, I SKILL Project - Industrial Relations and Social Dialogue to Kick-in Inclusive Adult Learning - Deliverable 4.1. Brussels : Centre for European Policy Studies, 2024. 38 p. Dostupné na internete: https://cdn.ceps.eu/wp-content/uploads/2024/01/D4.1-I-SKILL-_-Comparative-Report.pdf (VS/2021/0208 : I SKILL: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých) Typ: GAI
 • BAČOVÁ, Viera - ČERMÁK, Ivo. Odchádzanie do dôchodku je kosenie trávy: duoetnografický exkurz. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Magda Petrjánošová, Radomír Masaryk, Barbara Lášticová (Eds.). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 18. ISBN 978-80-974522-5-4. Typ: AFF
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - POLAČKOVÁ, Zuzana. Kľúčové sociálne a ekonomické efekty registrovaných sociálnych podnikov. In Spájanie odlišného: Trendy v rozvoji sociálneho podnikania na Slovensku. - Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2023, s. 93-138. ISBN 978-80-89837-93-9. Typ: ABD
 • BALÁŽ, Vladimír** - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Knowledge Transfers and Business Performance in Creative Networks : The Case Study of the Slovak Creative Voucher Scheme. In Journal of the Knowledge Economy, 202, vol., iss., pp. ISSN 1868-7873. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13132-023-01246-4 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] KLIMOVA, Viktorie, GLITTOVA, Klaudia, ZITEK, Vladimir. Innovation vouchers and cooperation: a different approach in two countries with a shared history. In Eastern Journal of European Studies, SSN 2068-651X. 2023, vol. 14, no. 2, pp. 22-44. IDostupné na: https://doi.org/10.47743/ejes-2023-0202, Registrované v: WOS
 • BALÁŽ, Vladimír - LI CHEN, Jason - WILLIAMS, Allan M. - LI, Gang. Stability of risk and uncertainty preferences in tourism. In Annals of Tourism Research, 2024, vol. 105, art. no. 103726. ISSN 0160-7383. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.annals.2024.103726 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Motivation, self-selection and effects of the business advice program in Slovakia. In International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 2024, vol. 52, no. 3, pp. 283-311. (2023: 0.272 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1476-1297. Typ: ADMB
 • BALOG, Miroslav. Ako nám vojny a nestabilita priniesli zlatú éru inovácií. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 10.4. 2024, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Dve percentá HDP na obranu nebudú stačiť. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 28.02. 2024, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. V Litve vyštartoval biotech sektor z nuly na plný plyn. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 29.1. 2024, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - PETHÖ, Tatiana. The intention to study IT in the context of psychological and performance characteristics of secondary school students - preliminary findings. In Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : sborník abstraků z mezinárodní konference Zlín, 24.-25.4.2024. 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2024, s. 51. ISBN 978-80-7678-247-1. (Vega č. 2/0146/22 : Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT). Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : mezinárodní konference) Typ: AFK
 • ĎURKOVSKÁ, Mária. Používanie IKT pomôcok pri výučbe u učiteľov v slovenských národnostných školách v Maďarsku = The Use of ICT Aids in Teaching by Teachers in Slovak Ethnic Schools in Hungary. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok, 2024, roč. 23, č. 1, s. 213-226. ISSN 1336-2232. Dostupné na: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.213-226 Typ: ADFB
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - LOZIAK, Alexander - KENTOŠ, Michal - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - ISSMAILOVÁ, Samar - HELDÁKOVÁ, Lucia - KALISTOVÁ, Anna - MARTONČIK, Marcel. Well-being a stres učiteľov v marginalizovaných komunitách: systematická prehľadová štúdia. In Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : sborník abstraků z mezinárodní konference Zlín, 24.-25.4.2024. 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2024, s. 48. ISBN 978-80-7678-247-1. (Vega č. 2/0067/23 : Wellbeing učiteľov marginalizovaných rómskych komunít. Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : mezinárodní konference) Typ: AFK
 • FABO, Brian - JANČOKOVÁ, Martina - KEMPF, Elisabeth** - PÁSTOR, Ľuboš. Fifty shades of QE: Robust evidence. In Journal of Banking & Finance, 2024, vol. 159, art. no. 7065. ISSN 0378-4266. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2023.107065 Typ: ADCA
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - ADAMKOVIČ, Matúš - LOZIAK, Alexander - KAČMÁR, P.**. Modeling the Effect of Psycho-Socio-Economic Consequences of COVID-19 on Life Satisfaction: The Role of Deviation from a Balanced Time Perspective. In Timing and Time Perception, 2023, vol. 12, iss. 1, pp. 83-99. (2022: 1.4 - IF, 0.315 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2213-4468. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/22134468-bja10076 Typ: ADMA
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - KAČMÁR, Pavol. Kvalita života súvisiaca s prácou v kontexte časovej perspektívy. In Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : sborník abstraků z mezinárodní konference Zlín, 24.-25.4.2024. 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2024, s. 30. ISBN 978-80-7678-247-1. (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky. Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : mezinárodní konference) Typ: AFG
 • GREŽO, Matúš - HANÁK, Róbert. Entrepreneurial experience and venture success: A comprehensive meta-analysis of performance determinants. In Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2024, vol. 20, iss. 1, pp. 5-29. (2023: 0.406 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2299-7075. Dostupné na: https://doi.org/10.7341/20242011 Typ: ADCA
 • GREŽO, Matúš** - ADAMUS, Magdalena - TENCEROVÁ, Jana. Palliative and hegemonic dimensions of conservatism: the mitigating role of institutional trust in shaping attitudes toward migrants and migration policy preferences. In Frontiers in Psychology, 2024, vol. 15, art. no. 1308990. ISSN 1664-1078. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1308990 Typ: ADCA
 • KARLÍKOVÁ, Bianka - UHRECKÝ, Branislav - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Objective and Subjective Cognitive Decline in Patients with Testicular Cancer after Treatment: A systematic review. In Men's health journal, 2023, vol. 7, no. 1, p. e13. ISSN 2588-5588. Dostupné na internete: https://doi.org/10.22037/mhj.v7i1.42397 Typ: ADEB
 • KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - KUNDRÁTOVÁ, Patrícia. Faktory a bariéry uplatnenia sa žien v IT sektore. In Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : sborník abstraků z mezinárodní konference Zlín, 24.-25.4.2024. 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2024, s. 36. ISBN 978-80-7678-247-1. (Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : mezinárodní konference) Typ: AFG
 • KOHOUTOVÁ, Klara. Čtyřprocentní zákon a Luník IX : Estetizace veřejného prostoru pod drobnohledem. In Dějiny a současnost : kulturně historická revue, 2023, roč. 45, č. 10, s. 38-41. ISSN 0418-5129. Typ: ADEB
 • KOHOUTOVÁ, Klara. Německá místa paměti jako memento transferu Němců z Brna. In Memo : časopis pro orální historii / oral history journal, 2023, vol. 13, no. 2, p. 7-34. ISSN 1804-753X. (Vega č. 2/0110/22 : Transfer Nemcov z Československa po druhej svetovej vojne v dobovej propagande) Typ: ADEB
 • KOHOUTOVÁ, Klara. Nesmlouvavá a nezlomná : Milada Horáková a její význam pro moderní generace. In Stříbrný vítr, 2024, roč. 16, č. 1, s. 6-7. ISSN 2644-464X. Dostupné na internete: https://ceskyspolek.sk/sv-1-2024-cesky-spolek-v-kosicich-ma-za-sebou-30-let-existence/ Typ: GII
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Scientific reasoning is associated with rejection of unfounded health beliefs and adherence to evidence-based regulations during the Covid-19 pandemic. In Current Psychology, 2024, vol. 43, no. 9, p. 8288–8302. ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-023-04284-y (APVV-20-0387 : Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19. VEGA č. 2/0053/21 : Skúmanie nepodložených presvedčení vo vzťahu ku kontroverzným spoločenským otázkam) Typ: ADCA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - LORKO, Matej - ŠROL, Jakub. Reasoning versus prior beliefs: The case of COVID-19 fake news. In Applied Cognitive Psychology, 2024, vol. 38, no. 2, e4194. ISSN 0888-4080. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/acp.4194 (APVV-20-0387 : Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19) Typ: ADCA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. You before me: How vertical collectivism and feelings of threat predicted more socially desirable behaviour during COVID-19 pandemic. In Current Psychology, 2024, vol. 43, no. 9, p. 8303–8314. ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-022-03003-3 (APVV-20-0387 : Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19) Typ: ADCA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana - ŠROL, Jakub - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Thinking magically or thinking scientifically: Cognitive and belief predictors of complementary and alternative medicine use in women with and without cancer diagnosis. In Current Psychology, 2024, vol. 43, no. 9, p. 7667–7678. ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-023-04911-8 (APVV-20-0335 : Redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] HŰBNER, J. - KEINKI, C. - BŰNTZEL, J. CAM procedures in pain therapy - evidence-based discourse necessary. In SCHMERZ. ISSN 0932-433X, OCT 2023, vol. 37, no. 5, SI, p. 378-388., Registrované v: WOS
 • LOZIAK, Alexander** - HAVRILLOVÁ, Dominika. Conspiracy Mentality: How it Relates to Populism, Relative Deprivation, Mistrust of Expertise and Voting Behaviour. In Europe's Journal of Psychology, 2024, vol. 20, iss. 1, p. 1-15. ISSN 1841-0413. Dostupné na: https://doi.org/10.5964/ejop.10049 (Vega č. 2/0065/21 : Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov) Typ: ADMA
 • MARCINECHOVÁ, Denisa - ZÁHORCOVÁ, Lucia - LOHAZEROVÁ, Katarína. Self-forgiveness, Guilt, Shame, and Parental Stress among Parents of Children with Autism Spectrum Disorder. In Current Psychology, 2024, vol. 43, 2277-2292. ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-023-04476-6 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] HALKI, E. - KAPIRI, M. - PLAKAS, S. - TSIOU, C. - GOVINA, O. - GALANIS, P. - ALIKARI, V. Fatigue among Greek Parents of Children with Autistic Spectrum Disorder: The Roles of Spirituality and Social Support. In HEALTHCARE. FEB 2024, vol. 12, no. 4., Registrované v: WOS
 • MORAN, Alexandra - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Access to Information on the Posting of Workers: Company Practices and Challenges in the Case of Slovakia. In Access to Information on the Posting of Workers : Construction Companies´Practices and Challenges. 1. vyd. - Ljubljana : Založba ZRC, 2024, p. 87-103. ISBN 978-961-05-0836-6. Dostupné na: https://doi.org/10.3986/9789610508366_06 (101059290 : INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní pracovníkov. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: ABC
 • MORAN, Alexandra - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Fragmentation of information on the posting of workers in Slovakia. Policy Brief 2024/1. Vienna : European Centre, 2024. 9 p. Dostupné na internete: https://www.euro.centre.org/publications/detail/4852 (101059290 : INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní pracovníkov) Typ: GAI
  Citácie:
  [3.1] DANAJ, Sonila. Conclusions and Recommendations. In Access to Information on the Posting of Workers. Construction Companies' Practices and Challenges. Edited by: Danaj, S., Toplak, K. & Vah Jevšnik, M. Ljubljana: Založba ZRC. 2024, pp. 120-128. ISBN 978-961-05-0836-6 (PDF). Dostupné na: https://doi.org/10.3986/9789610508366
 • PAPCUNOVÁ, Jana** - LIPTÁKOVÁ, Erika. Online nenávistné prejavy a hodnotová orientácia. Ovplyvňuje preferencia hodnôt to ako vnímame nenávisť voči migrantom na internete? = Online hate speech and value orientation. Does value preference affect how we perceive hate against migrants on the Internet? In Československá psychologie, 2024, roč. 68, č. 1, s. 1-14. ISSN 0009-062X. Dostupné na: https://doi.org/10.51561/cspsych.68.1.1 Typ: ADCA
 • PEKÁR, Martin - FOGELOVÁ, Patrícia, SAVSPOL. Analysis of Power Interventions into Public Space as a Tool for Research into Cities in Non-Democratic Regimes (Sociological-Historical Approach). In Mesto a dejiny, 2023, roč. 12, č. 2, s. 89-98. (2022: 0.1 - IF, 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1339-0163. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/CAH2023-2-05 Typ: ADNA
 • POLAČKOVÁ, Zuzana. Legitimacy of Activation Work in Active Labour Market Policy in Slovakia. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR), 2023, vol. 15, no. 2, pp. 17-37. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2023.15.006 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: ADFB
 • Spájanie odlišného : trendy v rozvoji sociálneho podnikania na Slovensku. Editorka: Zuzana Polačková, recenzenti: Eva Pongrácz, Alexander Mušinka. Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2023. 199 s. ISBN 978-80-89837-93-9 Typ: FAI
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica. A felső - bodrogközi magyarság számának alakulása, 1910-1950. In Kulturális és társadalmi innovációk, fenntarthatóság és kreatív : zborník štúdií. - Miškolc : Univerzita v Miškolci, 2023, s. 72-81. ISBN 978-963-358-325-8. Typ: AECA
 • SEDLÁR, Martin. Connectedness to humanity is more important for attitudes toward immigrants than holistic thinking, cognitive flexibility, and attributional complexity. In Personality and Individual Differences, 2024, vol. 217, art. no. 112451. ISSN 0191-8869. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.paid.2023.112451 Typ: ADCA
 • SCHAERER, Michael - DU PLESSIS, Christilene - BAO NGUYEN, My Hoang - VAN AERT, Robbie C.M. - TIOKHIN, Leo - LAKENS, Daniel - ADAMUS, Magdalena - UHLMANN, Eric Luis. On the trajectory of discrimination: A meta-analysis and forecasting survey capturing 44 years of field experiments on gender and hiring decisions. In Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2023, vol. 179, art. no. 104280. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 3.408 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0749-5978. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2023.104280 Typ: ADCA
 • STUDENÁ, Ivana - GALLOVÁ, Ľubica. Skills for life in Slovakia. Policy brief. Bratislava : State Institute of Vocational Training, 2023. Vyšlo aj v slovenskom jazyku: Zručnosti pre život na Slovensku. Dostupné na internete: <https://zakladnezrucnosti.sk/wp-content/uploads/2024/02/Skills-for-LIfe-policybrief-EN_compressed.pdf https://zakladnezrucnosti.sk/wp-content/uploads/2024/02/Zrucnosti-pre-zivot-policybrief-final_compressed.pdf> Typ: GAI
 • STUDENÁ, Ivana - GALLOVÁ, Ľubica - GREŽO, Matúš - ŠMÁLOVÁ, Katarína - ŠTEFÁNIKOVÁ, Alena. Skills for Life in Slovakia. Mapping Report. Bratislava : State Institute of Vocational Training, 2023. 41 p. Vyšlo aj v slovenskom jazyku: Zručnosti pre život na Slovensku. Mapovacia správa. Dostupné na internete: <https://zakladnezrucnosti.sk/wp-content/uploads/2023/11/Lifeskills_report-2023_EN-2.pdf https://zakladnezrucnosti.sk/wp-content/uploads/2023/11/Zrucnosti-pre-zivot-2023-SK.pdf> Typ: GAI
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Der Juden in Der Slowakei Zwischen dei Beiden Weltkriegen. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1. Auflage. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, p. 243-262. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. Typ: AECA
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. A Szlovák Tanácsköztársaság. In Trianon enciklopédia. - Budapešť : Ludovika Egyetemi Kiadó : Habsburg Ottó Alapítvány, 2023, s. 260-261. ISBN 978-963-653-000-6. Typ: BDA
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. A turócszentmártoni nyilatkozat. In Trianon enciklopédia. - Budapešť : Ludovika Egyetemi Kiadó : Habsburg Ottó Alapítvány, 2023, s. 290-292. ISBN 978-963-653-000-6. Typ: BDA
 • TELIČÁK, Peter - ŠROL, Jakub - HALAMA, Peter. Argument‐based intervention as a way to reduce covid‐19 unfounded beliefs and vaccination hesitancy. In Applied Cognitive Psychology, 2024, vol. 38, no. 2, art. no. e4187. ISSN 0888-4080. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/acp.4187 (VEGA č. 2/0053/21 : Skúmanie nepodložených presvedčení vo vzťahu ku kontroverzným spoločenským otázkam. APVV-20-0387 : Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19) Typ: ADCA
 • TENCEROVÁ, Jana - HALAMA, Peter - UHRECKÝ, Branislav. “I loved before, but now I love even more.” Qualitative study of posttraumatic growth as a consequence of severe COVID-19 experience in Slovak adults. In Frontiers in Psychology, 2024, vol. 15, art. no. 1335145. ISSN 1664-1078. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1335145 Typ: ADCA
 • TENCEROVÁ, Jana - UHRECKÝ, Branislav - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. What Do You Mean by Trust? The Free Associations of the Word “Trust”. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2024, vol. 34, no. 2, p. 204-223. ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2023-0110 (VEGA č. 2/0035/20 : Kognitívne a osobnostné prediktory budovania dôvery. VEGA č. 2/0030/24 : Nedôverčivá mentalita a nenormatívne správanie: Od vnímania sociálnej reality k porušovaniu sociálnych noriem) Typ: ADNB
 • UHRECKÝ, Branislav - RAJNOHOVÁ, Radomíra - BARÁNKOVÁ, Martina. "Sacred and Beautiful": The Lived Experience of Slovak Women who had a Planned Homebirth. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2024, vol. 34, no. 1, pp. 15-37. ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2023-0012 Typ: ADNB
 • UHRECKÝ, Branislav - GURŇÁKOVÁ, Jitka - BARÁNKOVÁ, Martina. Zdroje chybovosti posádok záchranných zdravotných služieb v oblasti motivácie a regulácie emócií. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 90. ISBN 978-80-974522-5-4. Typ: AFH
 • VEZZOLI, Simona - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - SCHEWEL, Kerilyn. Researching decisions to stay and migrate: A Temporal Multilevel Analysis framework. IMI Working Paper No. 178/PACES Project Working Paper No. 1. Haag : International Institute of Social Studies, 2024. 40 p. Dostupné na internete: https://www.iss.nl/en/media/2024-04-pacesd21working-paper1finalw-cover020424 (101094279 : PACES - Tvorba migračných rozhodnutí a migračných politík v čase transformačných spoločenských zmien) Typ: GAI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus