Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Soľné taveninové systémy pre solárne aplikácie
Program DŠ
Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Predmetom práce bude analyzovať vhodné kombinácie soľnej náplne a konštrukčného materiálu tepelného zásobníka pre uskladnenia tepelnej energie zo solárnych systémov.