Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Vývoj metód na syntézu ternárnych fluoridov pre moderné aplikácie
Program DŠ
Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Predmetom práce bude vývoj nových metód pre syntézu čistých anorganických fluoridových zlúčenín, vhodná modifikácia existujúcich metód, prípadne vývoj metód na separáciu čistých látok zo zmesí.