Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Fyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidov
Program DŠ
Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa
Ing. Blanka Kubíková, PhD. ()
Prijímajúca škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Analýza vybraných fluoridových taveninových systémov lantanoidov z hľadiska fázových rovnováh, termochemických charakteristík, objemových, povrchových a transportných vlastností.