Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Vývoj nových pokročilých keramických materiálov so zlepšenými vysokoteplotnými vlastnosťami
Program DŠ
Anorganická chémia
Meno školiteľa
Ing. Peter Tatarko, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Práca sa bude zaoberať syntézou a charakterizáciou nových keramických pokročilých materiálov. Pozornosť bude venovaná tvorbe unikátnej mikroštruktúry a chemického zloženia materiálov na báze žiaruvzdorných zlúčenín prechodných kovov a ich kompozitov. Cieľom bude vyvinúť materiál, ktorý spĺňa náročné požiadavky vesmírneho priemyslu, akými sú odolnosť proti mnohonásobnej ablácií pri teplotách presahujúcich 2200°C.