Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Nové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálov
Program DŠ
Anorganická chémia
Meno školiteľa
Ing. Peter Tatarko, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Vývoj spoľahlivých, cenovo nenáročných a ľahko realizovateľných metód spájania je kľúčovým faktorom pre tvorbu novej generácie jadrových reaktorov a vesmírnych telies. Hlavným cieľom práce bude vyvinúť nové spôsoby spájania keramických materiálov na báze karbidu kremičitého k rovnakým, ale aj výrazne odlišným (napr. kovovým) materiálom. Dôležitou úlohou bude štúdium mechanizmu spájania, fyzikálno-chemických dejov prebiehajúcich na rozhraní, ako aj mechanických a funkčných vlastností spojov.