Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV

Názov témy
Klimatická rajonizácia časovo-priestorového výskytu invázneho drvinárika čierneho v lesoch Slovenska
Program DŠ
Ekológia a ochrana biodiverzity
Meno školiteľa
Ing. Peter Zach, CSc. ()
Prijímajúca škola
Technická univerzita vo Zvolene
Stručná anotácia
Drvinárik čierny (Xylosandrus germanus) je invázny ambróziový chrobák, ktorý nedávno hromadne prenikol do lesov Západných Karpát na Slovensku. Vyskytuje sa v rôznych typoch lesov v nížinách, pahorkatinách a podhorí. Napriek odhadu optima výskytu drvinárika v zóne bukových lesov stále existuje veľa nejasností o jeho časovo-priestorovom výskyte v lesoch v rôznych klimatických oblastiach Slovenska. Cieľom dizertačnej práce bude zistiť časovo-priestorový výskyt drvinárika v lesoch rôznych klimatických oblastí ako komplexného zhodnotenia pôsobenia klimatických prvkov, konkrétne v teplej, mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti. Pôjde hlavne o reprezentatívne dubové, bukové a smrekové lesy, prípadne iné typy lesov, charakteristické pre určitú klimatickú oblasť. Údaje o časovom a priestorovom výskyte drvinárika v lesoch a klimatických oblastiach sa budú kontinuálne získavať pomocou lapačov s návnadami na báze etanolu.