Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV

Názov témy
Vplyv semiochemikálií a fytohormónov v systéme smrek - podkôrny hmyz
Program DŠ
Ekológia a ochrana biodiverzity
Meno školiteľa
Ing. Rastislav Jakuš, PhD. ()
Prijímajúca škola
Technická univerzita vo Zvolene
Stručná anotácia
Semiochemikálie (feromóny, anti-atraktanty) a fytohormóny (najmä methyl jasmonat) výrazne ovplyvňujú vyhľadávanie hostiteľa podkôrnym hmyzom, vlastný mechanizmus náletu a obrany-schopnosť smreka. Cieľom navrhovanej práce je na základe laboratórnych a terénnych pokusov, vrátane chemických analýz prispieť k ďalšiemu pochopeniu uvedených mechanizmov. Terény výskum bude zameraný najmä na gradáciu podkôrneho hmyzu po vetrovej kalamite v roku 2014.