Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV

Názov témy
Odumieranie jaseňov v podmienkach Slovenska: pôvodcovia, ich biológia, rozšírenie a možnosti regulácie
Program DŠ
Ekológia a ochrana biodiverzity
Meno školiteľa
Ing. Marek Barta, PhD. ()
Prijímajúca škola
Technická univerzita vo Zvolene
Stručná anotácia
Odumieranie jaseňov je na Slovensku zaznamenané od roku 2004 a doteraz sa rozšírilo do rôznych častí krajiny, pričom je pozorované prevažne v mladých porastoch jaseňa. Výsledkom ochorenia je masívne odumieranie dreviny, ktoré ohrozuje existenciu druhov rodu Fraxinus v Európe. Príčinou ochorenia je huba Hymenoscyphus fraxineus (anamorfa Chalara fraxinea), ktorá je zahrnutá do zoznamu EPPO. Cieľom dizertačnej práce bude zrealizovať komplexnú štúdiu odumierania jaseňa v ekologických podmienkach Slovenska, ktorej súčasťou bude štúdium biológie pôvodcu ochorenia, stanoviť jeho rozšírenie, intenzitu a rozsah odumierania jaseňov v dôsledku napadnutia hubou H. fraxineus, prípadne inými druhmi z rodu Hymenoscyphus. Súčasťou práce bude tiež návrh opatrení manažmentu porastov jaseňa nielen pre lesnícku prax.