Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV

Názov témy
Paralelizácia rýchleho algoritmu pre biharmonickú rovnicu a jeho aplikácia pri reštaurovaní obrazov
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa
prof. RNDr. Marian Vajteršic, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Paralelizácia rýchleho algoritmu pre biharmonickú rovnicu a jeho aplikácia pri reštaurovaní obrazov