Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Vplyv bývalého poľnohospodárskeho využívania na vybrané pôdne a vegetačné vlastnosti
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa
Mgr. Jozef Kollár, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Rozsiahle plochy, ktoré sa v minulosti využívali ako poľnohospodárska pôda, sú v súčasnosti zalesnené. Téma sa zameriava na vývoj pôdnych vlastností a vegetácie v takto definovaných územiach. Výber územia a vlastností bude závisieť od dohody s doktorandom.