Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Názov témy
Frustrované kovové magnetické systémy
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Meno školiteľa
doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD. ()
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Oboznámenie sa s teóriou frustrovaných magnetických systémov a ich doterajším experimentálnym štúdiom v triede boridov vzácnych zemín. Vykonanie experimentálneho štúdia transportných, magnetických a tepelných vlastností vybraných tetraboridov a dodekaboridov vzácnych zemín pri nízkych teplotách, vysokých tlakoch a magnetických poliach. Základným cieľom práce je prispieť k celkovému pochopeniu problematiky, ktorá sa rieši v rámci niekoľkých domácich aj zahraničných projektov.