Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Využitie fotodynamického prístupu pri diagnostike a terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
RNDr. Boris Bilčík, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Vtáčia chorioalantoická membrána (CAM) je experimentálny model, požívaný pri výskume angiogenézy, testovaní nových liečiv alebo toxicity látok. Na našom pracovisku používame prepeličiu a v poslednom čase aj morčaciu CAM pri testovaní fotodynamickej terapie a diagnostiky. Fotodynamická terapia (PDT) sa pomerne rýchlo stáva alternatívnou a miestami už aj metódou prvej voľby pri liečbe niektorých nádorových, zápalových, autoimunitných ale aj mikrobiálnych ochorení. Cieľom dizertačnej práce bude vytvorenie a validácia vhodného modelu pre štúdium povrchových mikrobiálnych infekcií na CAM s následnou diagnostikou a terapiou pomocou PDT. Tiež nás bude zaujímať vplyv infekcie a liečby na vaskulatúru membrány. Zameriame sa aj na molekulárne a štrukturálne zmeny tkaniva po infekcii a po PDT.