Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Štúdium alternatívnej biosyntézy kardiolipínu
Program DŠ
Biochémia/Genetika
Meno školiteľa
Mgr. Mária Balážová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
V našom laboratóriu sme u mutantov s poškodenou syntézou kardiolipínu prekvapivo pozorovali jeho tvorbu. Syntéza kardiolipínu bola spojená s deléciou génu PGC1 kódujúceho enzým potrebný k udržiavaniu nízkej hladiny kardiolipínového prekurzora fosfatidylglycerolu. Objavenie alternatívnej dráhy syntézy kardiolipínu a fosfatidylglycerolu by mohli viesť k novým poznatkom a tým aj možnostiam liečby ochorení spojených s poškodenou homeostázou mitochondriálnych lipidov.