Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Automatická detekcia Parkinsonovej nemoci analýzou reči pacienta
Program DŠ
Informatika
Meno školiteľa
Ing. Milan Rusko, PhD. ()
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Predmetom práce je navrhnúť a realizovať systém na automatickú detekciu príznakov Parkinsonovej nemoci prostredníctvom automatickej analýzy reči pacienta. Študent vypracuje prehľad súčasného stavu tejto neinvazívnej skríningovej a pomocnej diagnostickej metóde vo svete. Analyzuje najčastejšie používané metódy využívajúce akustické a lingvistické príznaky, ako aj strojové učenie. Navrhne, zrealizuje a vyhodnotí program na automatickú detekciu Parkinsonovej nemoci analýzou reči pacienta.
viac info