Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Názov témy
Potenciálne preventabilné agresívne prejavy správania v práci záchrannej zdravotnej služby (ZZS)
Program DŠ
Sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa
Mgr. Jitka Gurňáková, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Jedno z rizík práce v ZZS predstavuje nutnosť vstupovať do náročných, často aj emočne vypätých situácií, pričom zvolený spôsob či výsledok ich riešenia nie vždy zodpovedá očakávaniam a potrebám osôb, ktoré ZZS privolali. Cieľom tejto štúdie by mali byť zistenia, ktoré poukážu na to, ktoré faktory na strane posádky ZZS ako aj na strane riešenej situácie prispievajú ku vzniku konfliktov medzi pacientmi či svedkami zásahu a posádkou ZZS, ktoré eskalujú až do fázy verbálnej či fyzickej agresie.