Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Imobilizované rekombinantné celobunkové biokatalyzátory pre produkciu chemických špecialít pomocou kaskádových reakcií
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa
Ing. Marek Bučko, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Štúdium imobilizovaných rekombinantných celobunkových biokatalyzátorov pre produkciu chemických špecialít pomocou kaskádových reakcií.