Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Názov témy
Psychologické súvislosti prechodu z práce na dôchodok
Program DŠ
Sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa
Prof. Mgr. Peter Halama, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Prechod do dôchodku je tranzitná životná situácia, ktorá v súčasnej spoločnosti prechádza dynamickými zmenami, súvisiacimi so socioekonomickými faktormi ako aj so zmenami v chápaní dôchodku. To prináša zvýšenú variabilitu spôsobov prechodu do dôchodku (náhly, postupný, oddialený) a rôzne situácie, v ktorých sa dôchodcovia môžu ocitnúť (nútené pokračovanie v pracovnom procese z ekonomických dôvodov, sociálna izolácia po nútenom nástupe na dôchodok, atď.). Je dôležité porozumieť tomu, aké sú okolnosti a s nimi súvisiace psychologické motivácie, ktoré ovplyvňujú preferenciu týchto spôsobov a aký dopad môžu mať odlišné spôsoby prechodu do dôchodku a prípadná forma zapojenia sa do pracovného procesu na psychosociálne fungovanie jednotlivca. Cieľom dizertačnej práce bude vytvoriť klasifikáciu typických vzorcov prechodu na dôchodok, skúmať dôsledky rôznych vzorcov prechodu na dôchodok na psychosociálne fungovanie, a overiť súvis aktuálneho pracovného ne/zapojenia ľudí dôchodkového veku s ich psychosociálnym fungovaním a mentálnym zdravím.