Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Multiškálové metódy na štúdium štruktúry a dynamiky proteínov
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa
Ing. Vladimír Sládek, PhD. ()
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Aplikácia multiškálových metód v štúdiu štruktúry a dynamiky proteínov.