Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Ľudská dôstojnosť v etickej a ľudsko-právnej interpretácii
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa
doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Ľudská dôstojnosť v etickej a ľudsko-právnej interpretácii