Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Kvalita života ako filozofický problém
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Kvalita života ako filozofický problém