Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Problém uchopenia hyperintenzionálnych jazykových fenoménov
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa
Mgr. Ing. Miloš Kosterec, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Problém uchopenia hyperintenzionálnych jazykových fenoménov