Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Konjugované systémy pre elektronické zariadenie
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa
Ing. Anita Eckstein, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Konjugované systémy sú známe svojou aplikovateľnosťou v organických solárnych článkoch, svetlo-emitujúcich diódach a v tranzistoroch. Vytýčenou stavebnou jednotkou pre prípravu oligo- a polymérov sú substituované tiazolo[5,4-d]tiazoly (TzTz). Vzhľadom k tomu, že TzTz tematika je ešte málo prebádaná, ponúka nám možnosti ďalšieho štúdia vzťahu štruktúry a vlastností novosyntetizovaných konjugovaných tiazolových systémov. Syntéza symetricky substituovaných tiazolo[5,4-d]tiazolov je v princípe triviálna záležitosť, ale syntéza nesymetricky substituovaných tiazolo[5,4-d]tiazolov je menej známa a bude predmetom tejto práce. Dizertačná práca bude zameraná najmä na syntézu a charakterizáciu vybraných typov substituovaných tiazolo[5,4-d]tiazolov a následne ich aplikáciu podľa ich vlastností.