Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV

Názov témy
Germánske pohrebiská z doby rímskej na Slovensku
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa
PhDr. Kristián Elschek, CSc. ()
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Prvotným zámerom práce je súpis všetkých pohrebísk z doby rímskej na Slovensku a ich vzťah k súvekým sídliskám. Ďalším zámerom je typolologicko-chronologické vyhodnotenie výbavy jednotlivých hrobov z pohrebísk, ďalej určenie pohlavia pochovaných na základe milodarov, tam kde boli realizované antropologické vyhodnotenia hrobov začleniť ich tiež do analýzy. Podľa možnosti spracovať aj časť dosiaľ nepublikovaných germánskych hrobov z výskumov AÚ SAV (napr. Očkov-preveriť). Súčasťou práce je porovnanie analyzovaných pohrebísk predovšetkým zo západného Slovenska s germánskymi pohrebiskami z oblasti stredného Dunaja v Dolnom Rakúsku a na južnej Morave ktoré tvoria integrálnu oblasť kvádsko-markomanskej enklávy germánskeho osídlenia.