Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Modelovanie interakcií nádoru a strómy u karcinómu prsníka a objasnenie ich vplyvu na progresiu a rezistenciu nádoru
Program DŠ
onkológia
Meno školiteľa
Mgr. Svetlana Miklíková, PhD. ()
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Karcinóm prsníka predstavuje jednu z najčastejších onkologických diagnóz u žien. Napriek jej dobrej klasifikácii do jednotlivých molekulárnych subtypov, iba obmedzená časť pacientov dobre reaguje na zvolenú terapiu. Pochopenie komplexných dynamických dejov v rámci nádorového mikroprostredia je potrebné pre identifikáciu pacientov, ktorí budú alebo nebudú na zvolenú terapiu odpovedať. Úlohou tohto projektu preto bude integrácia dát z rozličných modelových systémov, klinických štúdií a molekulárnych analýz s cieľom identifikácie kľúčových mechanizmov nádorovej progresie a vzniku rezistencie.