Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Klinické, genetické a biochemické aspekty diabetes mellitus u detí
Program DŠ
normálna a patologická fyziológia
Meno školiteľa
doc. MUDr. Juraj Staník, PhD. ()
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Diabetes mellitus je heterogénna skupina ochorení charakterizovaných chronickou hyperglykémiou. U detí ide o diabetes 1. typu ale aj o niektoré špecifické formy vrátane monogénového diabetu. Viaceré klinické a genetické aspekty týchto ochorení sú doposiaľ nejasné – vrátane niektorých klinických čŕt používaných na ich klinickú identifikáciu ako aj vzťah genotyp-fenotyp pri niektorých formách monogénového diabetu. Vychádzať sa bude už existujúcej databázy detí s diabetes mellitus a monogénovými formami ochorenia, ktorá obsahuje údaje od viac ako 1500 ľudí.